Få mere ud af din pension

Pension Hvad er forskellen på en ratepension og en alderspension? Hvordan hænger afkast og omkostninger sammen? Og hvilken rolle har folkepensionen ved pensionering? Læs med her.

Shutterstock 1072776788 © Shutterstock
Guide

For rigtig mange danskere er pension alt andet end nemt og ligetil. Her kan du blive klogere på en række typiske begreber og elementer i din pensionsordning, som er relevante for de fleste. Husk på, at du altid kan kontakte din pensionskasse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage ændringer på din opsparing og forsikringsdækninger.

Hvad er en pensionsopsparing?

For at mindske forskellen mellem indtægten som erhvervsaktiv og som pensionist er mange lønmodtagere omfattet af en obligatorisk pensionsordning – en såkaldt arbejdsmarkedspension, som du betaler til via din løn.

Din pensionsordning sikrer, at du har en pensionsopsparing ud over folkepensionen, som du kan leve for den dag, du går på pension. Pensionsordningen har samtidig forskellige forsikringsdækninger tilknyttet, som sikrer dig eller din familie et engangsbeløb eller en løbende udbetaling, hvis du eksempelvis bliver syg eller mister erhvervsevnen.

Normalt betaler både du og din arbejdsgiver til pensionsordningen via din løn, og i de fleste tilfælde er det en fast procentdel af din løn, der bliver indbetalt til ordningen. En mindre del af indbetalingen dækker pensionsselskabets omkostninger til dine forsikringsdækninger, mens størstedelen placeres i dine pensionsopsparinger.

De fleste pensionsordninger består af en ratepension eller en livsvarig alderspension – eller begge dele. Ratepensionen giver månedlige udbetalinger i typisk 10, 15 eller 20 år. Alderspensionen giver en månedlig udbetaling, så længe du lever. Faste, månedlige pensionsudbetalinger beskattes som personlig indkomst, mens engangsudbetalinger beskattes med 40 pct. eller skattefrit. Du vælger selv, hvordan du vil spare op. 

Hvad er præmie?

Du støder sikkert på udtrykket »præmie«, når du læser om pension. Præmien er det beløb, der bliver indbetalt til pensionsordningen. Det bliver også omtalt som pensionsbidrag eller indbetaling.

Hvordan vokser pensionsopsparingen?

Størrelsen af og væksten i din pensionsopsparing afhænger generelt af tre elementer: Løbende indbetalinger, depotrente og omkostninger. Dertil kommer eventuelle ekstra frivillige indbetalinger.

Løbende indbetalinger
De løbende indbetalinger er de penge, som din arbejdsgiver hver måned indsætter på din pensionsordning. En mindre del af de penge beholder pensionsselskabet som betaling for dine forsikringsdækninger.

Depotrente
Som medlem af Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) forrentes din pensionsopsparing – depotet – efter det såkaldte gennemsnitsrente-princip. De penge, din arbejdsgiver indbetaler til din pensionsopsparing, bliver investeret af pensionsselskabet med henblik på at sikre dig en depotrente af din opsparing. Afkastet af investeringerne – uanset om det er et godt eller dårligt år – udjævnes, så du opnår en nogenlunde stabil depotrente. Depotrenten fastsættes som udgangspunkt for et år ad gangen.

Shutterstock 746139745 © Shutterstock

Omkostninger
Pensionskassen har mange omkostninger forbundet med at administrere medlemmernes pensionsordninger, udvikle selvbetjeningsløsninger og så videre. Effektiv drift kan minimere omkostningerne, og for medlemmerne kan det give op til 500.000 kr. mere på opsparingen, hvis der er lave omkostninger sammenlignet med selskaber med høje omkostninger. Din pensionskasse har med 0,5 pct. i årlige omkostninger (ÅOP) nogle af branchens laveste omkostninger.

Reducér omkostninger ved at samle dine pensioner
Har du pensionsopsparinger i andre pensionsselskaber eller banker, anbefaler vi, at du samler dem i det pensionsselskab med de laveste omkostninger. Så betaler du kun omkostninger ét sted. Det giver i sidste ende mere i opsparing til dig. Er pensionerne samlet, får du også et bedre overblik.

Ekstra indbetaling

Det er vigtigt, du sikrer dig, at du får en indtægt som pensionist, som gør, at du kan udleve dine drømme. Det kan derfor være en god idé at indbetale mere til pension. Hvis du betaler topskat, kan du desuden opnå en skattebesparelse, hvis du indbetaler ekstra til pension.

Læs dit pensionsoverblik, og kontakt din pensionskasse, hvis du gerne vil indbetale ekstra til din pensionsopsparing.

Skal du have penge tilbage i skat, er det en god idé at overveje at overføre dem til din pensionsopsparing.