Annonce Banner Banner Banner

Dyrlægerne arbejder topprofessionelt, når grisetransporterne vælter

Grise Det er ulykkeligt for grisene, når transporterne vælter, men dyrlægerne handler professionelt, når det sker, og gør alt, hvad de kan, for at mindske dyrenes lidelser.

20 Roh Griseulykke Ny FH 19

Bjarne Petersen (th) og Thomas Hansen i aktion i forbindelse med ulykken ved Herning i november måned sidste år.

© Flemming Hansen, Herning Folkeblad
Interview

 Den 19. november væltede en grisetransport med 130 slagtesvin på hver 110 kilo fordelt på tre dæk i nærheden af Herning. Chaufføren var kommet ud i rabatten og prøvede at rette bilen op, men på grund af den store vægt gik det galt.

- Grisene er jo ikke spændt fast, så der kommer store svingninger i bilerne. Chaufføren kan ikke gøre noget som helst, siger dyrlæge Thomas Hansen, som sammen med sin kollega Bjarne Petersen, begge fra Vet-team i Holstebro, hjalp til ved ulykken, hvor 60 grise døde.

- Det mest ulykkelige er, at grisene kommer til at ligge oven på hinanden i flere lag, og de nederste bliver kvalt eller går til af varmestress. Og andre får skader af at komme i klemme mellem skillerummene, siger Bjarne Petersen.

Vi koncentrerer os om dyrene

Politiet og folk fra Beredskabsstyrelsen var allerede på ulykkesstedet, inden dyrlægerne nået frem.

- Vi blev tilkaldt af politiet og kørte af sted så hurtigt som muligt, siger Bjarne Petersen og forklarer dyrlægens rolle på ulykkesstedet.

- Det første vi gør, når vi kommer frem, er at danne os et overblik over situationen og over, hvad vi skal bidrage med. Når vi vurderer, at transporten er tilstrækkeligt sikret til, at alle kan arbejde uden at komme til skade eller i klemme, går vi i gang. Vi koncentrerer os udelukkende om dyrene. Alt det andet tager politiet sig af. De har en drejebog og ved, hvordan de skal håndtere situationen. Vores opgave er at få de levende grise ud og aflive de tilskadekomne. Vi foretager en faglig, kontant vurdering af hvert enkelt dyr og er sjældent i tvivl, siger Bjarne Petersen.

Thomas Hansen supplerer:

- Udefra kan det godt forekomme som en barsk opgave, men når man står midt i det, er det et stykke arbejde, der skal gøres. Vi har en konkret opgave, vi skal udføre, og så arbejder vi. Det er vigtigt at tage det stille og roligt for ikke at stresse dyrene for meget. Det kommer ikke til at gå hurtigere af, at vi skynder os.

Efterfølgende skal der ryddes op. De døde og aflivede grise bliver samlet i en bunke og hentet af DAKA. 

Thomas Hansen vurderer på stedet, hvilke grise der skal omlæsses, og hvilke grise der skal aflives.
Ved fælles hjælp fik man indfanget de sidste grise.

Det bliver rutine

Både Thomas Hansen og Bjarne Petersen har assisteret ved flere væltede grisetransporter.

- Det er ikke for at fremstå som en hårdkogt type, men nu har jeg arbejdet med det her i 35 år, og det rører mig faktisk ikke. Om grisene bliver skudt af mig eller på et senere tidspunkt bliver aflivet på et slagteri, kan jeg ikke se den store forskel i. Men det skal slet ikke misforstås. Jeg synes virkelig, det er synd for dyrene, siger Bjarne Petersen. Når arbejdet er færdigt, kan de to dyrlæger godt evaluere den faglige indsats, men de føler ikke noget behov for at diskutere den mere følelsesmæssig side af oplevelsen.

- Vi ved, vi har gjort det bedste for dyrene, men det påvirker os ikke følelsesmæssigt længere. Vi bruger vores ugentlige torsdagsmøder med kollegaerne til at diskutere det faglige forløb. Og vi tilstræber at få de yngre assistenter med ud til ulykkerne sammen med en erfaren dyrlæge, så de ikke er bange for senere at havne i en sådan situation. For ulykkerne sker jo, uanset at chaufførerne er veluddannede, og bilerne er i god stand. Det kan ikke undgås, siger Thomas Hansen. 

Katalog over relevante dyrlæger

Selv om grisetransporterne desværre vælter med jævne mellemrum, findes der ikke noget katalog over, hvilke dyrlæger politiet kan kontakte ved den slags ulykker. Men som led i en styrkelse af beredskabet i forbindelse med væltede grisetransporter har politiet for nylig skrevet »Find dyrlæge«-app’en ind i deres actioncard. Så når de får en alarm om en ulykke, slår de op på app’en og søger nærmeste dyrlæger, der har vagt, og sikrer sig, at de får fat i en dyrlæge, der har erfaring med håndtering af produktionsdyr.

Bjarne Petersen tænker, at det også vil være en god hjælp for politiet at have en liste over svinedyrlæger, der vil hjælpe til ved fremtidige ulykker.

- Jeg har diskuteret situationen med vores lokale politidirektør, og vi har aftalt, at vi udarbejder en landsdækkende liste over relevante dyrlæger, de kan ringe til. Det skal være dyrlæger, der har specialiseret sig i svin, siger han.