God dyresundhed og -velfærd er et fælles ansvar - det er vigtigt, at vi er synlige i debatten

11215?.Name Interview med Christine Fossing, formand for Faggruppe Familiedyr (FF).

Scanstockphoto Image 2442658 © Scandinavia Stockphoto
Interview

Hvad ser du som de vigtigste opgaver for FF i disse år?

Sund avl, og herunder BOAS-gruppens arbejde, står højt på listen. Vi følger vores projektplan. Vi har for nylig publiceret resultaterne af studiet – og næste skridt er en PR-kampagne om køb af hvalpe med BOAS. Vi arbejder på kampagnen lige nu og regner med lancering i uge 11 samtidig med vores samarbejdspartnere; Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet og Dansk Kennel Klub.

Derudover har vi stort fokus på katte sundhed og velfærd og skal bl.a. i forbindelse med BOAS-projektet igangsætte et studie om sundhed hos de brachycephale katte. I denne forbindelse vil vi gerne etablere en kattedyrlægegruppe, som kan hjælpe os med at gennemføre denne undersøgelse. Der kommer information ud i løbet af foråret om, hvordan vi tænker, det skal foregå. Som endnu en udløber af alt det gode arbejde om BOAS, har VMF arrangeret en BOAS-aften med indlægsholdere fra de forskellige interessentgrupper til diskussion om håndtering af hunde med BOAS og deres ejere.

Det er utroligt vigtigt, at vi arbejder aktivt for, at katteejere i Danmark tager ansvar for deres ejerskab af deres katte ved bl.a. at sørge for mærkning af kattene. Som tovholder i vores "Ta Ansvar"-gruppen, hvor vi samarbejder med Inges Kattehjem, Dyrenens Beskyttelse og Kattens Værn omkring uge 39-kampagnen, har vi fokus på netop bevidsthed om dette ansvar. Et af de nye tiltag er tættere samarbejde med vores VSP’er. I denne forbindelse har vi inviteret Yvonne Thomsen til at være del af gruppen. Yvonne Thomsen står bag Katteskolen, ligesom hun er forfatter på den flotte e-bog om »De 9 Kattebud«, som blev udsendt med vores Uge 39-materiale sidste år.

Der er i det hele taget stor opmærksomhed omkring kattesundhed og velfærd for tiden. FF er en del af følgegruppen for det store vildkatteprojekt, som Peter Sandøe er tovholder på, og vi er i denne forbindelse blevet inviteret til at være medarrangører ved åbningen af det nye Dyrevelfærdscenter for Familiedyr, hvilket vi er rigtig glade for.

Skal der ske nyt i forhold til ISO Dyrlægen?

ISO Dyrlægen er FFs flagskib, og vi arbejder hele tiden på at komme med forbedringer. Det er glædeligt, at antallet af deltagende klinikker stiger støt – vi er nu 64 klinikker med i ordningen. Som noget helt nyt har Den Norske Veterinærforening koblet sig på ISO Dyrlægen. Vi glæder os til samarbejdet med nordmændene, og vi ved, at deres medlemmer vil udvikle deres dyreklinikker og dyrehospitaler både på kvalitet, faglighed og bundlinje, hvis de går med i certificeringsordningen. At have en kvalitetssikring i klinikkens hverdag ved tydeligt definerede procedurer giver ro i arbejdsgangene og er med til at sikre tydelig kommunikation mellem ledelse og ansatte.

Hvad har I ellers på bedding?

Der er stor interesse fra andre lande omkring vores antibiotikavejledning for familiedyr. Senest fra Taiwans dyrlægeforening og AniCura, som ønsker at oversætte antibiotikavejledningen til intet mindre end 12 forskellige sprog. Vi er glade for at kunne udbrede kendskabet til de danske erfaringer med brug af antibiotika, hvor målet er at opnå bedst mulig klinisk respons med mindst mulig udvikling af resistens.

Hygiejnegruppen, som er en videreførelse af arbejdet med antibiotikavejledningen, arbejder på højtryk for at få lavet hygiejneretningslinjer for de danske dyrlæger. Vi regner med at have disse klar ved årsmødet til oktober.

Et andet vigtigt emne er import af hunde – der er stort fokus på både lovlig og ulovlig import af hunde. Vi arbejder sammen med Fødevarestyrelsen om at få tydeliggjort, hvordan man bør handle som praktiserende dyrlæge, når man får sådanne hunde præsenteret i klinikken.

Også kaniner er i fokus. Antallet af kæledyrskaniner er stigende, og vi ønsker at øge fokus på sundhed og velfærd af disse. Det er planen, at vi vil have en dedikeret kaninside på vores hjemmeside. Her vil vi lægge fodrings- og pasningsretningslinjer for kaniner.

Vi har desuden ambitioner om at få diagnoseregisteret op at køre og fortsætte arbejdet omkring de alternative behandlere. Vi har også mange gode medlemstilbud som fx VetLexicon og støtte til lokal efteruddannelse, som vi opfordrer faggruppens medlemmer til at benytte.

Har du som ny formand en hjertesag, som du er gået ind i arbejdet med?

Som du kan høre, er der mange gode projekter undervejs, og det er svært at pege på, at det ene er mere vigtigt end det andet. Men jeg synes, det er fantastisk, at vi med BOAS-projektet har fået en rigtigt god kommunikation med opdrættere og forhåbentligt til at fremme budskabet omkring vigtigheden af køb af det sunde dyr til dyreejerne. Der er stadig masser at arbejde med, men det er en begyndelse. Det samme gælder kattevelfærd og sundhed.

Hvad gør I for at involvere medlemmerne i faggruppens arbejde?

Vi udgiver Journalen, holder medlemsmøder og er aktive på vores Facebookside, hvor vi løbende prøver at orientere om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen og aktuelle cases. Dertil kommer DDDs nyhedsbrev, der også er et vigtigt medie til at nå medlemmerne i faggruppen. Vi modtager også jævnligt e-mails fra medlemmer, som ønsker, at vi arbejder med bestemte emner. Vi tager alle henvendelser op ved vores bestyrelsesmøder og inviterer medlemmer med i ad hoc-grupperne. Endelig er vi meget begejstrede, når medlemmer melder sig på banen, når det er tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer.

Hvad betyder samarbejdet med de andre faggrupper?

Det betyder rigtigt meget. Ved møderne i hovedbestyrelsen diskuterer vi emner, som er vigtige for hele DDD. Vi sørger for, at vi taler med én stemme, og vi orienterer hinanden om, hvad vi aktuelt arbejder med. Sommetider viser det sig, at andre faggrupper har erfaringer, som er givtige for det arbejde, vi har gang i, og omvendt, og så går snakken hen over bordet i pauserne. Alt sammen gør, at det er nemmere at arbejde sammen på tværs af foreningen. Aktuelt arbejder vi sammen med Faggruppe Heste om en undersøgelse af alternative behandlere, hvor vi gerne vil have belyst omfanget af brug af alternative behandlere, som dyrlægerne oplever det i praksis, samt deres vurdering af kvaliteten af alternative behandlinger.

Herudover er EUs medicinforordning til debat for tiden – et rigtigt vigtigt emne for alle dyrlæger, og de dyr de behandler. Det er vigtigt, at vi har de produkter til rådighed, som vi har brug for, og derfor et emne, som der skal arbejdes med på tværs af hele foreningen.