Tæt på hovedbestyrelsens medlemmer: Jens Just Knudsen

11215?.Name Hvem er de, og hvad vil de? I en portrætserie spørger vi hovedbestyrelsens medlemmer – mød denne gang Jens Just Knudsen, næstformand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed.

COLOURBOX2502561 © Colourbox
Interview

Hvorfor er du gået ind i det politiske arbejde i Dyrlægeforeningen?

Jeg ønsker at arbejde for at gøre faggruppens arbejdsområder mere tydelige for dyrlægestanden generelt og vise, at vi har kompetencerne til at bidrage med vinkler, indspark og løsninger inden for hele det veterinære arbejdsområde.

Jeg vil også gerne arbejde for, at der kommer en bredere forståelse blandt dyrlæger for, at alle vores arbejdsområder er afhængige af hinanden, og at vi skal støtte op omkring vores brede veterinære faglighed på kryds og tværs af vores mange arbejdsområder i både det private og det offentlige.

Prøv at sætte ord på nogle af de vigtige opgaver/sager, som du gerne vil være med til ændre.

Holde fokus på, at dyrevelfærd er vigtigt, og noget, vi som dyrlæger altid skal være skarpe på, fordi vi har nogle kompetencer og en høj faglighed, vi kan bidrage med, og som er essentielle, hvis vi skal bygge broer i en til tider hård og betændt debat med mange interessenter.

Derudover vil jeg gerne være med til at få mere fokus på de mange interessante jobs, der findes inden for Danmarks store fødevareindustri både i det private og offentlige. Her er en verden, som dyrlægefaget historisk har været med til at skabe, men som vi i disse år mister lidt fokus på. Jeg mener dog fortsat, vi har en vigtig rolle at spille her.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne være med til at vise, at faggruppen rummer utrolig mange kompetencer, der kan bruges tværfagligt i arbejdet inden for rigtig mange af dyrlægeforeningens interesseområder generelt.

Hvilke resultater har du været medvirkende til at skabe?

Da jeg ikke har været med så længe endnu, er resultaterne selvfølgelig også begrænsede. Men jeg synes, jeg har været med til at sætte fokus på, at vi skal tænke nogle spor ind på årsmødet - spor, som både er tværfaglige og skabt af flere faggrupper i samarbejde, så vi kan vise, at vi er en enhedsforening og lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs.

Desuden har beslutningen om samarbejdet med Pharmadanmark fyldt meget, og jeg glæder mig til og tror på, at det vil blive et rigtig godt og givtigt samarbejde til gavn for begge foreninger.

Du har sammen med resten af hovedbestyrelsen sat en ny kurs for DDD – hvad håber du, den nye grundfortælling kan bidrage med?

Generelt mere åbenhed, hvor medlemmerne føler sig hjemme i foreningen. At vi bliver mere synlige over for medlemmerne og får vist, at det er vigtigt, at vi er en enhedsforening, hvor vi står sammen og løfter i fællesskab. Vil vi mene og gøre noget i samfundet og den offentlige debat, er det helt essentielt, at vi står sammen som dyrlæger med en stærk enhedsforening, for ellers bliver vi ikke hørt eller set. Vi skal vise, at dyrlægerne er vigtige medspillere i de politiske beslutningsprocesser, hvilket jeg også mener, vi har gjort rigtig meget for at være i det forgangne år. Vi skal vise samfundet, at vi bidrager med viden og værdi.

Medlemmerne skal føle, at bestyrelserne arbejder for dem, og at de kan komme i kontakt med deres folkevalgte, hvis de har noget på hjerte. Men det kræver selvfølgelig, at medlemmerne er med.

Hvordan har det ændret dit syn på Dyrlægeforeningen, at du selv er blevet politisk aktiv?

Jeg har fået et større indblik i, hvor diffus en verden dyrlægeverdenen er. Hvor bredt vi egentlig favner, og hvor mange kompetencer vi egentlig har at trække på og bidrage med. Jeg er fuld af beundring over den store entusiasme og viden, der bidrages med fra alle de folkevalgte og mange af græsrødderne, i deres arbejde for det veterinære område og vores forening generelt.

Jeg har tidligere, som mange andre, tror jeg, nogle gange kigget på Dyrlægeforeningen og tænkt, hvorfor mener vi det, hvorfor gør vi det, eller hvad har det med mig at gøre? Det har jeg fået en meget større forståelse for, efter at jeg er blevet politisk aktiv. Det skal vi have skabt en bredere forståelse for, så kom endelig og snak. Der er et ordsprog, der hedder mange bække små gør en stor å – og den å kan flytte ting. Den er en enhed som vores forening. Det er blevet mere synligt for mig, efter at jeg er blevet politisk aktiv.