Gerne mere samarbejde på tværs af faggrupperne

Bestyrelsearbejde Interview med Mette Rørbæk Gantzhorn, formand for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed (FDF).

Interview

Du er ny formand for FDF – hvad har motiveret dig til dette?

Jeg har tidligere været suppleant i bestyrelsen for VAFU (tidligere DDD-sektion) og har fulgt FDF lidt fra sidelinjen. Jeg har altid syntes, at bestyrelsesarbejdet var spændende, så da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at stille op som formand for bestyrelsen, var det ikke helt "fremmed" for mig. Det overvejede jeg i samråd med min familie og nærmeste leder og besluttede mig for at stille op.

Hvad er pejlemærkerne for FDFs arbejde i de kommende år?

Bestyrelsen for FDF holder et visionsmøde til marts, hvor vi skal tale om, hvad vi skal arbejde med i år og de kommende år. Jeg kan dog forestille mig, at vi kommer til at arbejde med på dyrevelfærd, muligvis med fokus på akvakultur, og selvfølgelig opfølgning på transportundersøgelsen fra 2018.

I slutningen af november måned holdt vi et arrangement for studerende om "etik og aflivning" med flere forskellige indlæg og tilgange til, hvornår man afliver dyr. Det var en stor succes med mange tilmeldte, og vi vil meget gerne gentage arrangementet fx på årsmødet, så alle har mulighed for at høre det og være med i debatten.

Derudover kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne komme til at arbejde mere på tværs af faggrupperne. FDF har meget tilfælles og mange faglige sammenfald med især Faggruppe Kvæg og Faggruppe Svin. Vi supplerer hinanden godt, og det er relevant at arbejde sammen, så vi kan belyse sager fra flere indfaldsvinkler. Jeg mener, vi har et fælles mål: Sunde dyr, der har det godt, og sunde fødevarer. Så gerne mere samarbejde på tværs af faggrupperne.

Noget af det, som jeg også tror, vi kommer til at have fokus på, er bedre kommunikation med medlemmerne. De seneste tilfredshedsundersøgelse har vist ret tydeligt, at der er mange medlemmer, som ikke mener, at DDD får fortalt tydeligt nok, hvad de kan bruge DDD til. Det prøver vi at lave om på både i hovedbestyrelsen, men det er også noget, som jeg synes, vi skal blive bedre til i faggruppen.

Prøv at uddybe?

I forhold til det med samarbejde på tværs, så synes jeg, der er lidt for meget opdeling i "os" og "de" blandt de "kliniske" og de "ikke-kliniske" faggrupper. Det synes jeg ikke, der bør være. DDD bryster sig af at være en enhedsforening – vi må derfor også arbejde sammen som én samlet enhed.

Har du en hjertesag?

Ja, at vi bruger fælles kræfter på tværs af faggrupperne til at gøre en forskel. Jeg synes, vi skal udnytte det fællesskab, vi har i DDD, så vi kan arbejde bedre sammen om det.

Jeg kunne fx godt tænke mig, at planlægge nogle fælles spor på fx årsmødet, men også fælles medlemsmøder i løbet af året. FDF og de andre faggrupper supplerer hinanden godt, og det er meget relevant at samarbejde, så vi kan belyse sager og problemstillinger fra de forskellige indgangsvinkler, som vi kommer med.
Hvad gør I for at involvere medlemmerne i faggruppens arbejde?

Vi kommer til at afprøve forskellige kanaler til kommunikation, bl.a. Facebook og nyhedsbrevene, og så se, hvad der fungerer bedst. Vi vil ikke kun kommunikere til medlemmerne, men også med medlemmerne - på den måde kan vi blive klogere på, hvad medlemmerne gerne vil have, vi arbejder med og for.

Hvordan tror du, at fremtiden tegner sig for FDF?

Det er jo svært at spå - især om fremtiden. Vi vil gerne i dialog med FDFs medlemmer, lytte til deres ønsker og prøve at arbejde med det, de synes, er interessant! Så det kommer til at afhænge af, hvad vi får af input fra medlemmerne, og hvilke aktuelle sager vi bliver involveret i.