SSI overtager det veterinære vaccineområde

Vaccine Fra 1. februar overtager Statens Serum Institut (SSI) det veterinære vaccineområde fra DTU/Dianova. Aftalen dækker forsyning med ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område – og i første omgang for en 2-årig periode.

COLOURBOX5443113 © Colourbox
Kort nyt

Statens Serum Institut (SSI) overtager udlevering og distribution af ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område. Dette blev aftalt ved årsskiftet mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet.

I en nyhed på ssi.dk lægger SSIs faglige direktør, Kåre Mølbak, vægt på, at overtagelsen af de veterinære vacciner passer godt ind i SSIs øvrige aktiviteter - fx hele vaccineforskningsområdet. Derudover er der stor synergi til det veterinære beredskab, som SSI og Københavns Universitet overtog pr. 1. januar 2020.

Aftalen er tidsbegrænset og gælder indtil videre i to år.

I en lang periode siden begyndelsen af oktober måned har det været uvist, hvem der skulle overtage salget af de veterinære vacciner efter DTU og Dianova, der ved årsskiftet ophørte med at have opgaven. Den Danske Dyrlægeforening har i den forbindelse været bekymret for de store konsekvenser, det ville have for dyrs sundhed og velfærd og ikke mindst antibiotikaforbruget, hvis autovaccinerne ikke længere ville være tilgængelige. DDD er derfor glad for, at der er fundet en løsning, om end det i første omgang er for en begrænset periode.

Fra 1. februar og derefter

SSI forventer at være klar til at modtage ordrer på ikke-registrerede vacciner og sera fra den 3. februar. Bestilling af autovacciner vil formentlig kunne lade sig gøre fra omkring 1. marts. Dette tidspunkt er dog betinget af, at SSI kan godkendes til at varetage området.

- Der har været meget kort tid til at udarbejde alle procedurer og indhente de nødvendige tilladelser til at varetage området. Alle tilladelser er ikke klar til den 1. februar, selv om der er løbet stærkt, og DTU og Dianova har været behjælpelige med fagligt materiale, siger Kåre Mølbak til ssi.dk.

Bestillinger af vacciner og sera vil foregå fra SSIs veterinære hjemmeside www.vetssi.dk.

Siden er under opbygning for vaccineområdet og vil blive tilgængelig umiddelbart før den 1. februar. Siden vil løbende blive opdateret, ligesom der vil være information om produkter, priser samt blanketter til bestilling af vacciner og sera.