Vi må ikke tage fejl af konsekvenserne af ASF

8651?.Name Det er formentlig ikke gået nogens næse forbi, at afrikansk svinepest (ASF) hærger i det østlige Europa, og heller ikke, at sygdommen er sprunget til både Belgien og senest helt over i det vestlige Polen, kun 12 km fra den tyske grænse. Men lad mig slå fast, at vi i Danmark på nuværende tidspunkt ikke har grund til at gå i panik.

Vildsvin Dvt © 123RF
Klumme

Vi har i Danmark et godt og konstruktivt samarbejde mellem de forskellige interessenter - det være sig myndigheder, universiteter, dyrlæger, erhvervet, jægerne m.fl. Og der er ingen tvivl om, at alle gør deres bedste for, at vi undgår at få ASF til Danmark. Og her er bestræbelserne på at fjerne vildsvinene fra den danske natur en af de væsentligste brikker. Vildsvin i naturen udgør en af de væsentligste risici for, at et land bliver ramt af ASF.

Den fælles danske indsats har givet international bevågenhed, som har resulteret i, at flere udenlandske delegationer fra veterinærmyndigheder og erhverv har været i Danmark for at høre om og se nærmere på de danske indsatser. Der har således været besøg af såvel den amerikanske veterinærdirektør som den canadiske med respektive delegationer, og den japanske veterinærdirektør er den næste i rækken.

Hvis smitten rammer Tyskland

Når vi ser på ASF-truslen, er risikoen for, at Danmark bliver ramt stadig lav, MEN konsekvenserne er enorme. I virkeligheden er det svært for mig fuldstændigt at forudsige konsekvenserne af afrikansk svinepest på dansk jord, da vi jo heldigvis aldrig har stået i situationen før.

Det er dog ikke ensbetydende med, at vi i erhvervet ligger på den lade side. Vi gør os mange tanker om potentielle scenarier i håbet om at kunne agere så velforberedt som muligt, hvis smitten rammer. Og her tænker jeg ikke kun på Danmark, men også på scenarier, hvis Tyskland rammes. Jeg mener, at det er bekymrende i sig selv, at smitten i Polen er sprunget tæt på grænsen til Tyskland.

Vi gør os mange tanker om potentielle scenarier i håbet om at kunne agere så velforberedt som muligt.

Rammer afrikansk svinepest Tyskland, vil det lamme Tysklands eksport af svinekød ud af EU med de konsekvenser det måtte have for prissætningen af svinekød og smågrise i Tyskland og i hele EU for den sags skyld. Og her er det jo helt ligegyldigt, om smitten findes i et tamsvin eller et vildsvin - konsekvenserne for eksporten er de samme. Tyskland er nu den største eksportør af svinekød ud af EU med en eksport på mere end 900.000 tons.

Ingen kender konsekvenserne for den store danske eksport af smågrise til Tyskland, hvis Tyskland får ASF. Men der er ingen tvivl om, at det vil få konsekvenser enten afsætningsmæssigt eller afregningsmæssigt – måske i værste fald begge dele.

Da Polen blev ramt i februar 2014, så vi et markant dyk i eksporten af smågrise til Polen. Men dette marked er fuldt tilbage på niveau.

Vi skal være klar til at håndtere et brat eksportstop

Fra Danmark sender vi flere end 6 mio. smågrise til Tyskland hvert år, så vi skal være klar til at kunne håndtere en opbremsning i den tyske efterspørgsel af danske smågrise. Der vil meget hurtigt kunne opstå udfordringer i forhold til at have tilstrækkelig staldkapacitet i Danmark til at kunne håndtere en opbremsning i den tyske import af danske smågrise.

Jeg ved, at smågriseproducenter er begyndt at se sig omkring for at lokalisere tomme stalde, hvor de kan opstalde smågrise, hvis krisen indtræffer i Tyskland. Jeg opfordrer ofte, når jeg er rundt i landboforeningerne for at holde indlæg om ASF, svineproducenterne til at tage en dialog med miljømyndighederne ude i de enkelte kommuner om, hvilke muligheder der findes.

Hvis der står nogle stalde med forældede/udløbne miljøgodkendelser – og dem ved jeg, der findes en del af – bør man få taget hul på snakken om, hvorvidt disse stalde kan få en miljøgodkendelse, således de kan bruges, hvis ASF rammer Tyskland. Og her håber jeg, at de praktiserende dyrlæger rundt omkring i landet vil hjælpe med til at forberede svineproducenterne bedst muligt på den situation.

Hvis Danmark rammes af ASF

Et helt andet scenarie er selvfølgelig, hvis Danmark rammes af ASF. Det vil givet være en katastrofe for den danske svinesektor. Eksporten af dansk svinekød ud af EU vil stoppe øjeblikkeligt og vil formentlig være stoppet i mindst 12 måneder.

Der er desværre ikke så mange lande uden for EU, der anerkender regionaliseringsprincipperne, når vi taler om ASF. De fleste lande i Asien vil lukke for eksporten fra hele Danmark, hvorimod et land som USA anerkender EUs regionalisering. Det betyder, at det meste af det danske svinekød skal afsættes i EU, med de store konsekvenser det har for afregningen til landmanden. Vi taler et fald i afregningen på flere kroner pr. kg.

Eksporten af smågrise vil naturligvis også blive hårdt ramt. I hvert fald i begyndelsen af et dansk udbrud. Men vi skal huske på, at der formentlig skal en del til, før de tyske slagtesvineproducenter ikke vil modtage danske smågrise, da de danske smågrise er meget eftertragtet på grund af deres gode genetik. Det kan selvfølgelig få en betydning for prisen på grisen. Danske landmænd kan i en periode være nødsaget til at sælge smågrisene til en meget lav pris, således de opretholder en balance i produktionen. Alt er dog gisninger, da jeg ikke kan forudsige nøjagtigt, hvad der vil ske.

DVT Afrikansk Svinepest Madrester
Skilte på rastepladser rundt om i Danmark minde bilisterne om, at madaffald skal i skraldespanden, for at undgå at ASF-kontaminerede madrester samles op og smitter vildsvin.
© Pia Rindom

Vildsvin på den frie vildtbane udgør en stor risiko

Vi gør som tidligere nævnt allerede meget i Danmark for at undgå at få ASF til landet. Smittebeskyttelse i besætningerne, information til medarbejdere osv. Men en risiko, som er svær at smittebeskytte sig ud af, er tilstedeværelsen af vildsvin i den danske natur. Så længe vi har vildsvin på den frie vildtbane, udgør den menneskelige faktor i form af spredning af ASF via virusholdige madvarer en ikke uvæsentlig risiko, da vildsvinene, som vi har set i Tjekkiet og Belgien, kan samle smitten op via madaffald.

Derfor er jeg, og erhvervet for den sags skyld, godt tilfredse med politikernes beslutning om at etablere vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse.

Jeg er oprigtig ærgerlig over, at hegnet er udsat for så meget kritik. Det udgør en meget væsentlig brik i de danske bestræbelser på at fjerne vildsvin fra den danske vildtbane. Vi har i forhold til alle andre EU-lande meget få vildsvin, og vi har reelt muligheden for at fjerne dem fra vildtbanen. Den mulighed er der ikke andre lande, der har. Jeg mener, at kritikken af hegnet er et udtryk for, at man ikke har forståelse for de store konsekvenser for såvel erhvervet som for samfundet, som et udbrud af ASF i Danmark vil have.

”Jeg er oprigtig ærgerlig over, at hegnet er udsat for så meget kritik.

Lige syd for grænsen i Schleswig-Holstein er der rigtig mange vildsvin. Sidste år blev der således nedlagt over 18.000 vildsvin i delstaten. Det understreger muligheden for, at vildsvin kan rykke mod nord til Danmark, dette er dog blevet meget besværliggjort ved etableringen af vildsvinehegnet.

Også den menneskelige faktor

Men snakken om hegnet og vildsvin er én ting – den menneskelige faktor en helt anden ting. Vi ser som nævnt desværre tydelige eksempler i andre lande på, at mennesker smider madaffald i naturen, som vildsvinene så samler op, og netop her vil risikoen for smitte være på sit højeste. Hvis vildsvin alene skulle sprede smitten til Danmark, ville det tage i hvert fald 10 år fra de områder, der pt. er ramt. Men hvis det er et menneske, der via madaffald spreder smitten, kunne sygdommen ligeså godt have ramt Danmark i går eller for to år siden, som den kan ramme i morgen (så længe der er vildsvin tilbage i Danmark).

I forbindelse med diskussionen af den menneskelige faktor skal vi også huske risikoen for smittespredning ved folk, der går på jagt i lande og områder, hvor afrikansk svinepest er konstateret, eller hvor det måske ikke er konstateret endnu. Uanset om det er en landmand, dyrlæge osv., der går på jagt i de områder, og uanset om jagten går på vildsvin, hjortevildt eller andet vildt, skal man være meget opmærksom på, at udstyr, støvler med videre er ordentlig rengjort, inden man returnerer til Danmark. Vi har i L&F lavet en masse informationsmateriale bl.a. om det at gå på jagt i udlandet og risikoen for at bringe ASF med tilbage. Blandt andet har vi lavet informationsvideoer om jagt i udlandet, disse kan ses på SEGES’ hjemmeside.

Vi skal hjælpe hinanden

Ud over at Danmark skulle blive ramt af ASF, så frygter jeg mest, at vores eksportmarkeder i 3.-landene mister tilliden til indsatsen, vi gør i EU, for at bekæmpe og beskytte os mod spredning af ASF. Manglende tillid vil kunne betyde, at eksportmarkederne lukker for importen fra hele EU, med en katastrofe til følge for den europæiske svinesektor.

Vi skal derfor hjælpe hinanden alt det, vi kan med, at tilliden kan opretholdes, og at vi undgår, at ASF spredes til flere EU-lande.