Annonce Banner Banner Banner

Undersøgelse viser god trivsel, men med lav svarprocent

Arbejdsmiljø Anden runde af DAs undersøgelse om trivsel i den veterinære branche er gennemført. Resultaterne viser som den første undersøgelse en forholdsvis god trivsel. Men under 15 procent har besvaret spørgeskemaet, hvilket betyder, at værdien af undersøgelsen er begrænset. Derfor suppleres undersøgelsen med nye tiltag.

Shutterstock 1646780983
Undersøgelse

I november-december 2020 kørte Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening anden runde af sin arbejdsglædeundersøgelse blandt branchens omkring 4.500 ledere, ejere og medarbejdere. Formålet er at sætte fokus på arbejdsglæde, at udpege og lære af de bedste klinikker, at identificere udfordringer og komme med forslag til løsninger. I tillæg er det målet at følge udviklingen over tid.

Via direkte kontakt til klinikejerne blev et link til spørgeskemaundersøgelsen udsendt, og desuden blev linket formidlet via Facebook. Projektet har stor opbakning fra både ADO og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening.

Spørgeskemaet vurderer arbejdsglæde på baggrund af seks parametre: Mening, mestring, medbestemmelse, relationer, opgaver og ledelse.

Svært at få alle med

591 besvarede spørgeskemaet i 2020 mod 815 året før. En af de store udfordringer i arbejdet med at vurdere arbejdsglæde er, at det er vanskeligt at nå ud til alle medarbejdere. Ikke alle klinikejere videresender det udsendte link til deres medarbejdere, lyder det fra ansatte dyrlæger og vsp’ere. Dertil kommer, at mange ansatte ikke ønsker at besvare skemaet af frygt for, at klinikejeren kan se den enkeltes svar, fortæller udviklingskonsulent Christian Kolthoff fra praQtice, der står for at gennemføre undersøgelsen. Han bygger dette på mailkorrespondance og samtaler med ansatte og tilføjer:

- Det er enormt ærgerligt. Vi er afhængige af, at klinikejere får videreformidlet og meget gerne motiveret medarbejdere til at deltage, hvis vi skal have et reelt billede, og hvis vi i branchen skal have en chance for at udvikle på de rigtige parametre. Og med hensyn til anonymiteten, vil jeg igen understrege, at det på ingen måde er muligt for klinikejeren at identificere, hvem der har svaret hvad, da man kun får et samlet resultat for alle i praksis. Grunden til, at man i spørgeskemaet udfylder sin arbejdsplads og sin stilling, er, at disse data skal bruges til at kunne identificere, hvilke klinikker der gør det godt, og for at kunne lave nogle relevante rapporter til det videre arbejde med arbejdsglæde, siger han.

Trivsel Figur 1

Figur 1. Vurdering af den individuelle trivsel på en skala fra 1-7 (hvor 7 er højest).

Det ved vi

Budskabet fra den første arbejdsglædeundersøgelse fra 2019 lød: Det går tilsyneladende ganske godt med trivslen i dansk veterinærpraksis, men der er plads til forbedringer. Man kan i princippet bruge samme overskrift om den aktuelle undersøgelse, der samtidig peger på udfordringer inden for især ledelse, organisering af arbejdet og anerkendelse og belønning (se tabel 1).

Med betydeligt færre respondenter fra stordyrspraksis skal man passe på med at overfortolke, men tallene viser lige som sidste år, at arbejdsglæden er størst i stordyrspraksis med svinepraksis helt i front (figur 1). Lige som sidste år peger svarene også i retning af en betydeligt højere arbejdsglæde hos klinikejere end hos ansatte.

Følgende kan vi desuden udlede af undersøgelsen:

  • Jo ældre, jo mere arbejdsglæde
  • Større arbejdsglæde i privatejede praksis end i kapitalfondsejede
  • Større glæde i de mindre end i de større praksis
  • Større arbejdsglæde blandt mandlige kollegaer
  • Lidt højere arbejdsglæde i ISO-klinikker
  • Arbejdsglæde er uafhængig af, om det er mandlig eller kvindelig ledelse.

Der er udarbejdet materiale, som kan støtte klinikker i trivselsarbejdet. Tilbagemeldingerne fra dem, der har brugt rapporter og videoguides, er positive. Udfordringen er, at der kun er få, der bruger materialet. Materialet kan findes på DDDs hjemmeside.

Tænketank skal kvalificere arbejdet med trivsel

DA vil med opbakning fra ADO og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening gennemføre den 3. runde af arbejdsglædeundersøgelsen i slutningen af 2021 og appellerer til hele branchen om at bakke arbejdet for alles bedste op ved at udfylde spørgeskemaet og opfordre andre i branchen til at gøre det samme.

Desuden er organisationerne blevet enige om at nedsætte TAK – Tænketank for arbejdsglæde i klinisk praksis. Tænketanken skal være et organ for alle faggrupper i branchen, hvor repræsentanterne skal prøve at nå nogle spadestik dybere i forhold til, hvor »skoen trykker«, og hvordan arbejdsglæden kan forbedres.

Man skal rumme mange menneskers følelser

Louise M. Pilegaard, Hanstholm Dyreklinik, er en af de dyrlæger, der er gået ind i tænketanken, fordi arbejdsglæde er vanvittig vigtigt, når vi arbejder i et erhverv, hvor der er mange følelser investeret, siger hun.

- Især i smådyrspraksis skal man rumme mange menneskers følelser i løbet af en dag – både glade, sure og triste. Hvis man så samtidig har ondt i maven over dårlig stemning mellem kollegerne eller chefen, eller man har en for stresset arbejdsdag, så forstår jeg godt, at man søger til en anden gren af branchen. Og det er ærgerligt, både for den enkelte, men også fordi branchen mister en masse kvalificeret og erfaren arbejdskraft, siger Louise M. Pilegaard.

Hun tror, at en kombination af bedre ledelse og en mindre stresset arbejdsdag vil kunne gøre meget for arbejdsglæden i klinisk praksis.

- Men, som vi allerede har drøftet i TAK, er det et komplekst problem, fordi der kan være mange forskellige årsager til, at man ikke er glad for at gå på arbejde.

Vi arbejder i en branche, hvor »emotional burnout« er en reel risiko.

Anne Vedel Christoffersen

Moderne tilgang til udvikling og ledelse

Anne Vedel Christoffersen, Evidensia Kolding Dyrehospital, er meget enig i den betragtning.

- Vi arbejder i en branche, hvor »emotional burnout« er en reel risiko og ikke bare noget, man læser om fra USA og UK. Jeg har kun været i klinisk praksis i 5 år, men jeg vil også gerne være rigtig glad for at gå på arbejde om 20 år, og på det punkt tror jeg, at TAK kan bidrage positivt med tanker og ideer til, hvordan vi får mere trivsel ind i hverdagen, siger Anne Vedel Christoffersen.

En af de ting hun tror, der skal til, er mere fokus på at drive praksis med en mere moderne tilgang til udvikling og ledelse af medarbejdere frem for bare drift.

- Hvis man kan favne det, er jeg sikker på, at man med motiverede og glade medarbejdere også kan mærke en fremgang i praksis. Jeg har som spejder arbejdet med uddannelse i ledelse og motivation af frivillige, og jeg har været meget fascineret af de resultater, man kan opnå, hvis man arbejder som et team og har en dygtig leder i front, siger Anne Vedel Christoffersen.

 

Tabel 1. Score på en skala fra 1-7 (hvor 7 er højest) i vurderingen af, hvordan henholdsvis klinikejere, ansatte dyrlæger, veterinærsygeplejersker (VSP), elever og administrativt personale oplever den individuelle trivsel.

 

Klinikejer

Ansat dyrlæge

VSP

Elever

Administrative medarbejdere

Jeg udfylder en vigtig funktion i praksis

6,8

6,1

5,9

4,9

6,0

Jeg er glad for og stolt af min indsats i praksis

6,5

6,1

6,0

5,8

6,1

Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfyldt og glæder/hjælper andre

6,6

6,2

6,1

5,9

6,1

Jeg føler mig anerkendt for min indsats

6,1

5,4

5,2

4,9

5,4

Jeg modtager en fair belønning for min indsats

5,8

4,9

4,5

4,6

5,5

Jeg vil anbefale praksis som arbejdsplads for venner, bekendte og familie

6,4

5,4

5,4

5,5

5,3

Mening

6,4

5,7

5,5

5,3

5,7

           

Jeg oplever, at der er en god balance mellem arbejde og privatliv

5,0

5,1

5,4

5,6

6,0

Der er balance mellem mine opgaver og mine kompetencer

6,0

5,8

5,6

5,3

6,2

Der er god overensstemmelse mellem opgavemængden og tilgængelig tid/ressourcer

5,2

4,7

4,2

4,5

5,3

Mit arbejde udvikler mig personligt

6,0

5,5

5,2

5,6

5,4

Mit arbejde udvikler mig fagligt

6,0

5,6

5,3

6,1

5,3

Tiden flyver afsted, når jeg er på arbejde

6,6

5,8

5,9

5,5

6,1

Mestring

5,8

5,4

5,3

5,4

5,7

           

Jeg kan være tro mod mig selv i de fleste arbejdssituationer

6,3

5,9

5,7

5,5

6,2

Der er balance mellem frihed og kontrol

6,2

5,8

5,7

5,4

6,2

Ønskes der flere ressourcer for at løse opgaverne, har jeg indflydelse på at skaffe dem

6,4

5,2

4,9

4,3

5,6

Mine meninger og forslag tages seriøst af ledelsen og mine kolleger

6,5

5,6

5,6

5,2

6,0

Jeg kan selv påvirke måden, jeg planlægger og udfører mit arbejde

6,6

5,3

5,1

4,4

6,1

Jeg kan påvirke beslutninger, der vedrører mig selv

6,6

5,5

5,4

5,0

5,9

Medbestemmelse

6,4

5,5

5,4

4,9

6,0

           

Der er et godt fagligt samspil og samarbejde mellem kollegerne

6,3

6,1

5,9

5,8

5,9

Vi taler sammen på en måde, der gør mig glad og motiveret

6,2

5,9

5,8

5,5

5,7

Dagen er præget af glæde, og vi har det sjovt sammen i praksis

6,2

5,7

5,8

5,5

5,7

Jeg er en del af det sociale fællesskab blandt kollegerne

5,8

5,9

5,9

5,4

5,7

Der er en høj grad af tillid og respekt

6,3

5,9

5,7

5,4

6,0

Vi brokker os ikke til hinanden og går ikke bag hinandens ryg

6,0

4,9

4,7

4,6

5,1

Relationer

6,1

5,7

5,6

5,4

5,7

           

Mine arbejdsopgaver er interessante

6,3

5,9

5,7

5,5

5,7

Jeg oplever, at jeg når det, jeg sætter mig for, i løbet af dagen

5,4

5,1

4,7

5,0

5,3

Vi er gode til at organisere arbejdet

5,8

5,1

5,0

5,1

5,4

Jeg har mulighed for at løse mine opgaver i en kvalitet, som jeg er tilfreds med

6,1

5,5

5,2

5,3

5,8

Jeg har mulighed for at fokusere på mine opgaver og bliver sjældent forstyrret

4,7

4,0

3,4

3,6

4,2

Jeg vil anbefale min praksis til alle dyreejere – også venner og familie

6,7

6,2

6,0

6,2

6,5

Opgaver

5,8

5,3

5,0

5,1

5,5

           

Vi taler om mål og resultater på en motiverende og inspirerende måde

5,7

4,8

5,0

4,9

5,0

Der er et godt forhold mellem ledelse og medarbejdere

6,2

5,4

5,6

5,4

5,7

Ledelsen støtter mig i min udvikling

6,4

5,6

5,6

5,3

5,5

Forventningerne til min indsats er klare og tydelige

6,2

5,5

5,6

5,1

5,9

Chefen er en god leder

6,1

5,0

5,1

5,6

5,4

Jeg får jævnligt feedback på en god måde vedr. mit arbejde og min indsats

5,7

4,7

4,9

4,6

5,1

Ledelse

6,0

5,2

5,3

5,2

5,4

           

Samlet score

6,1

5,5

5,4

5,2

5,7

           

Antal

91

210

156

56

35