Faggruppe Heste er klar med en guidet hestekur

Heste Overvægt hos heste er et tiltagende og stort problem hos mange heste. Faggruppe Heste vil derfor nu have landets heste op på vægten med kampagnen: Har du den FEDESTE hest? Eller er din hest bare FED?

Shutterstock 266817749

Budskabet i kampagnen skal spredes på de sociale medier ved fælles indsats med klinikkerne.

© Shutterstock
Kort nyt

De fleste hesteejere er meget opmærksomme på undervægtige og for tynde heste men sjældent, når der er lidt for meget fedt på sidebenene. Og det er der alt for mange heste, der har, mener Faggruppe heste, der nu lancerer en kampagne, der skal få hesteejere til at tjekke, om deres heste har den rigtige vægt.  

Kampagnen »Har du den FEDESTE hest? Eller er din hest bare FED?« er rettet mod alle landets hesteejere og består af små film med tips til, hvordan man som hesteejer kan slanke sin hest, en instruktionsvideo i hvordan man huldscorer hesten og en informationsfolder om overvægt og huldscoring. 

Rikke Findshøj, der er bestyrelsesmedlem i Faggruppe Heste og tovholder på kampagnen, håber, at flest mulige klinikker vil bakke op om kampagnen.

- Kampagnen kommer til at køre på DDDs Facebookside, hvorfra klinikkerne kan dele budskabet. Det vil også være muligt for klinikkerne selv at opslå kampagnens budskaber med klinikken som afsender, da alt kampagnematerialet kan hentes på DDDs hjemmeside, forklarer Rikke Findshøj og tilføjer:

- Alle medlemmer af faggruppen har modtager en mail med information om de praktiske aspekter i kampagnen – fx hvordan og hvornår materialet skal deles og slås op. Vi håber naturligvis, at rigtig mange dyrlæger og klinikker har lyst til at støtte op om kampagnen og sprede det vigtige budskab, så rigtig mange heste i fremtiden kan få et godt hesteliv i et passende huld, siger Rikke Findshøj.

Et overset problem

Ifølge Rikke Findshøj er overvægt hos heste et overset problem, som stort set alle kollegaer på daglig basis møder i klinikken.

- Problemet med overvægt er helt klart stigende, ikke kun her i Danmark, men også i landene omkring os. I nogle lande er op mod 70-80 % af visse hestepopulationer overvægtige, hvilket vi ønsker at undgå, hvis det overhovedet er muligt.

Rikke understreger, at problemet med overvægt relaterer til de afledte effekter.

- Ligesom hos mennesker kan overvægt hos heste medføre en række helbredsmæssige problemer, som påvirker hestens velfærd negativt. Overvægt øger belastning af hjerte, lunger, sener, led og knogler og medfører nedsat præstation hos hesten. Det øger risikoen for skader og forkorter hestens levetid betydeligt. Overvægt øger også risikoen for at udvikle stofskiftesygdomme og dermed risikoen for, at hesten udvikler laminitis, der kan være en meget smertefuld lidelse. Alt sammen noget, der helt sikkert giver dårligere livskvalitet og velfærd hos hesten, understreger Rikke Findshøj.

Ses hos alle typer af heste

Heste, der vejer mere end de burde, er ikke kun relaterede til de nøjsomme racer og til hyggehestene herhjemme. Også sportsheste og heste, der konkurrerer på højt niveau, har problemer med overvægt, forklarer Rikke Findshøj og henviser til et nyligt publiceret studie af dyrlæge Mette Uldahl, hvor man undersøgte 1.118 danske heste, hvoraf en del var aktive konkurrenceheste og andre var almindelige hygge- eller rideheste.

Studiet viser, at overvægt er et problem blandt alle typer af heste. Og det er også det, Rikke Findshøj genkender i egen klinik, hvor der sjældent er en dag helt uden overvægtige patienter i klinikken.

- Jeg oplever desværre også, at hesteejerne ofte selv er helt uvidende om problemets omfang. For mange hesteejere er den let overvægtige hest blevet det nye normalideal, og de bliver meget overraskede, når jeg påpeger, at deres hest faktisk er for fed. De har svært ved at skelne mellem fedt og muskler, og de har ofte meget mere fokus på, at hesten ikke bliver for tynd. Jeg håber derfor, at vores kampagne kan være med til at ændre på dette.

- Det er tanken, at kampagnen kan blive en tilbagevendende kampagne hvert år i foråret, så vi også fremadrettet minder hesteejeren om, at overvægt hos hesten er uønsket og at konsekvenserne af overvægt kan være betydelige, slutter Rikke Findshøj.