Merete Fredholm

Professor, dyrlæge, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU, SUND.