Anna Parkkari

Redaktør, Finsk Veterinærtidsskrift