Veterinærfaget brager derudaf – og DDD skal brage med

Leder

Det er ingen hemmelighed, at de seneste 20-30 år har budt på kæmpe forandringer for veterinærfaget, og at denne udvikling også afspejles i mange dyrlægers karrierevalg. En stadig stigende andel af dyrlæger bevæger sig mod life science-sektoren, og ideen om, hvad der konstituerer en dyrlæge, er udvidet betydeligt.

Udviklingen illustrerer især dyrlægers brede faglighed og kerneposition inden for mange forskellige aspekter af både samfund og industri. Og den faglige fremsynethed og agilitet er naturligvis noget, vi som din forening gerne vil afspejle og understøtte – også selvom vi har rundet de 175 år.

Derfor er det også vigtigt for os at blive endnu klogere på arbejdslivet for dyrlæger udenfor klinisk praksis. Og det er i håb om dette, at vi for nyligt igangsatte en større undersøgelse blandt dyrlæger, der arbejder udenfor klinisk praksis. Der er allerede kommet mange besvarelser, og vi er meget spændte på de indsigter, der er blevet delt med os – samt at finde ud af, hvor vi bedst skal bruge vores kræfter.

Vi sidder dog ikke bare på hænderne og venter, men arbejder allerede på at øge vores indsats udenfor klinisk praksis betydeligt: Fra forbedret karriererådgivning til etablering af specifikke netværksgrupper, der tilbyder en platform for erfaringsudveksling og faglig sparring.

Vi er meget spændte på de indsigter, der er blevet delt med os.

Vi videreudvikler også vores eksisterende koncepter som fx den årligt tilbagevendende Biomedicinmiddag for kandidatstuderende på Biomedicin-differentieringen. Her har vi altid fokuseret på at skabe et inspirerende rum, hvor de studerende kan stille spørgsmål til foreningens politikere og blive klogere på arbejdslivet og karrieremulighederne indenfor biomedicin, men vil fremover også prøve at bruge middagen som et springbræt for en løbende dialog. Der vil fremadrettet komme flere arrangementer, dialogmøder og politiske cafeer, hvor det vil være muligt at drøfte de input, vi har fået fra undersøgelsen, og hvordan de bedst imødekommes.

Dette er dog kun begyndelsen. Vi er i fuld gang med at kortlægge, hvad foreningen skal kunne for bedst muligt at understøtte alle vores medlemmer i deres stadig mere diverse karrierer.

Som forening må vi derfor blive ved med at tilpasse os og udvikle vores tilbud, så vi møder dyrlægernes behov og forventninger gennem hele jeres arbejdsliv, uanset hvor den professionelle rejse fører hen. Det er vores ansvar at sikre, at du har de nødvendige ressourcer og et støttende fællesskab, som kan hjælpe dig og andre dyrlæger med at navigere i skiftende karrierelandskaber – uanset om det er i eller udenfor klinisk praksis, eller måske endda en start-up suppleret med arbejde i en offentlig eller privat virksomhed.

Derfor også en bøn: Husk at dele dine ønsker og behov med os. Vi skal nok huske at spørge løbende, men i en branche så præget af tilpasningsevne og innovation bliver karrierevejene stadig mere mangfoldige og kreative – og i denne udvikling har Dyrlægeforeningen – med sine 175 år på bagen – af og til brug for et kærligt skub i den rigtige retning.