Dyrlæger er oplagte kandidater i Life Science Rådet

14395?.Name Dyrlæger er med deres viden og indsigt en vigtig brik for sektorens udvikling og vækst i Danmark.

Leder

Life science er et stort fokusområde i regeringsgrundlaget og dette med god grund. Et hurtigt kig i erhvervsministeriets egne tal afslører, at life science-industrien i 2020 udgjorde 21,5 procent af Danmarks vareeksport. Et tal, som regeringen ønsker at fordoble frem mod 2030. Altså inden for de næste 6-7 år.

Dog udløber Danmarks nuværende life science-strategi ved årsskiftet, og først derefter indkalder regeringen det nyligt oprettede Life Science Råd til at assistere i udarbejdelsen af en ny strategi. Det er bekymrende, at vi ser ind i mange måneder uden en klar retning for et af vores vigtigste eksportområder. Endnu mere bekymrende er det, at der ikke er en eneste kandidat med veterinærfaglig baggrund at finde i regeringens Life Science Råd.

Ikke. En. Eneste.

Det undrer os ganske enkelt i en sådan grad, at vi har kontaktet erhvervsminister Morten Bødskov. For dyrlægekompetencer er, hvad enten det angår forskning, udvikling eller produktion, nødvendige på tværs af hele life science-sektoren. Områder som fx zoonoseovervågning, sikkerhedsvurderinger, planlægning og udførsel af forsøg med forsøgsdyr og udvikling af vacciner har indtaget en markant og vigtig position i den globale sundhedsmæssige infrastruktur, og  her er dyrlægernes fagkompetencer svære at komme uden om.

De seneste år har med al tydelighed vist, at det er nødvendigt, at læger og dyrlæger arbejder sammen for at styre sygdomsbekæmpelsen. Det er derfor i samfundets, sundhedens og life science-sektorens interesse, at Life Science Rådet inkluderer veterinærfaglig viden. Dyrlæger er med deres viden og indsigt en vigtig brik for sektorens udvikling og vækst i Danmark. Skal regeringens mål om en fordobling af eksporten frem mod 2030 realiseres, skal alle gode kræfter involveres.

Dyrlægeforeningen tror fuldt og fast på, at life science-området har potentiale til at blive en endnu større del af det danske samfund og dets fremtidige økonomi. Men vi ved også, at hvis det skal lykkes, så bliver det meget svært at undvære vores faglighed og indsigt i alle facetter af life science-sektoren.

Dyrlæger er oplagte kandidater i Life Science Rådet eller i et af Rådets tilknyttede arbejds-, ekspert- eller baggrundsgrupper. Og det burde erhvervsministeren også kunne se. Vi fortsætter arbejdet, indtil veterinærer får den indflydelse på life science-området, som vores faglighed og bidrag fortjener.