Anerkendelse og nybrud

Leder

Når det første hold studerende til september begynder på den nye veterinærmedicinuddannelse i Foulum, repræsenterer de et nybrud på flere områder. De vil ikke bare være med til at etablere studiekulturen på en nystartet uddannelse, de repræsenterer også de første danske veterinærer nogensinde, der ikke har deres afsæt på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole – i dag KU.

Denne udvikling symboliserer for mig en klar anerkendelse og værdsættelse af veterinærfaget og dets betydning for samfundet. Politikerne har set potentialet i vores uddannelse samt den værdi, vi tilfører samfundet i vores daglige arbejde, og besluttet, at det skulle der være mere af.

Og jeg forstår dem godt. Med lav arbejdsløshed og en evne til at skabe nye arbejdspladser uden for vores »historiske « fagområder er det svært at finde på argumenter mod vores fag.

Men denne anerkendelse er ikke blot noget, vi kan hvile på. Det er afgørende, at vi som fagligt fællesskab fortsætter med at dyrke og styrke båndene mellem de kommende generationer af dyrlæger og den eksisterende DDD-familie. Kontinuerlig udvikling og fornyelse er grundvilkår for vores fag, og dertil har vi i den grad brug for de unges kreativitet og gå-på-mod.

Vi har allerede et stærkt samarbejde med Københavns Universitet, men har også taget vigtige skridt i etableringen af et lige så stærkt med Aarhus Universitet, der driver den kommende uddannelse i Foulum. Her har vi - gennem direkte involvering i udviklingen af det nye curriculum - været med til at sikre, at al basisviden gives på universitetet, herunder al undervisning i undersøgelse af raske dyr, og at studerende først skal ud i praksis på kandidatdelen.

Desuden har vi fokuseret på at etablere kontakt mellem VMF og Foulum – som fremover skal hedde Anivet – så VMF kan dele ud af viden og erfaringer med at skabe et godt studiemiljø og sikre de studerendes trivsel. At begynde på en ny uddannelse uden traditioner og veletableret studiemiljø kan være hårdt, og vi er stolte af den seriøsitet og arbejdsmoral, VMF har tilgået samarbejdet med.

Vi ønsker at sikre, at hver enkelt studerende føler sig værdsat og set som en vigtig del af vores faglige fællesskab.

Ønsket om at sikre de kommende studerendes studieliv og -oplevelse er også en af mange grunde til, at DDD spiller en aktiv rolle i at byde dem velkommen. Vi ønsker at sikre, at hver enkelt studerende føler sig værdsat og set som en vigtig del af vores faglige fællesskab, og vi følger op med tilbud om støtte og vejledning i løbet af efteråret, så de nye studerende kan føle sig trygge og favnede i deres uddannelsesforløb.

Fremtiden har altid tilhørt ungdommen, og det vil den blive ved med. Vores forening skal derfor holde sig adræt og i øjenhøjde med de unge – både for at lade dem drage nytte af vores viden og erfaringer, men bestemt også for at lade deres visioner og virkelyst udstikke vejen frem, så vores fag kan fortsætte med at blomstre og udvikle sig til gavn for både dyr og samfund.