Kedelig jura dissekeret på fornemmeste vis

Jura Selvom jura ofte opfattes som tørt og kedeligt, formår Søren Stig Andersen at kaste nyt lys over emnet med sin omfattende gennemgang af dyrevelfærdsloven og tilhørende kommentarer. Bogen udkom i foråret 2023 og er en varm anbefaling værd.

Anmeldelse

I 2007 fik alle DDD-medlemmer bogen Dyreværnsloven kommenteret af Borgaard, Gulisano og Skovborg. I foråret 2023 udkom så Dyrevelfærdsloven med kommentarer af Søren Stig Andersen.

I denne bog udforsker jurist og adjunkt ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonom på Københavns Universitet detaljeret de seneste revisioner af loven, ressortomlægninger, EU-traktater og meget mere. På trods af emnets kompleksitet og teknikalitet er bogen anbefalelsesværdig. Det skal bemærkes, at denne anmeldelse fokuserer på dens anvendelighed for dyrlæger uden at vurdere dens juridiske kvaliteter.

 

Logisk struktureret med flere afsnit

Første afsnit spænder over 42 sider og omfatter en historisk gennemgang af lovgivningsområdet, Europarådskonventioner, og EU-retten. Endelig er der en kort gennemgang af myndighedsstrukturen, hvor det efter min opfattelse er vigtigt at bemærke, at dyrevelfærd indtil december 2011 var Justitsministeriets ressortområde.

Afsnittet afrundes med en læseguide, som efter min opfattelse er »need to read« for ikke-jurister. I afsnittet bemærker forfatteren, at den kommenterede udgave af Dyreværnsloven fra 2007 (Dyrenes Beskyttelse) qua sin høje detaljeringsgrad (stadig) er et godt sted at starte for ikke-jurister, der ønsker indsigt i området. Udgaven fra 2007 har desuden flere moralfilosofiske betragtninger, hvilket stort set ikke er eksisterende i denne bog.  

Efterfølgende præsenteres loven over 300 sider med kommentarer. Hver paragraf ledsages af bemærkninger om lovforberedende arbejde, relevant litteratur, bekendtgørelser, sundhedsrådsudtalelser og domme. Bogen inkluderer desuden et kort register over domme og afgørelser samt et fyldigt og overskueligt indholdsregister, der let faciliterer navigation.

Guidet overblik og fortolkning af indholdet

Bogens helt store styrke er, at den på logisk vis fører læseren igennem den samlede dyreværnslovgivning, der jo nu er samlet i dyrevelfærdsloven, med dertil knyttede artsspecifikke bekendtgørelser.

Stikprøvevis kan jeg se, at brud på brystben hos æglæggende høner er omtalt, hvilket også borger for aktualitet. Desuden er et aktuelt ord som »bestandsniveau« omtalt under § 9, side 90. Forfatteren gennemgår nøje §§ 3, 9 og 20a og påpeger visse uklarheder, men kunne fordelagtigt have viet ordet »bestandsniveau« særlig opmærksomhed, da det ikke var omtalt i 2007-udgaven og næppe eksisterer i anden litteratur. Det synes at være opfundet i forbindelse med forarbejder til NNP-lovkomplekset. Efterfølgende har jeg drøftet dette med forfatteren, der giver udtryk for, at dette spørgsmål fortjener en mere detaljeret behandling i fagtidsskrifter for jura.  

Desværre indeholder bogen enkelte meningsforstyrrende slåfejl, såsom fejlstavninger af »tilsyn« i forskellige sammenhænge og variationer af naturnationalpark. Disse fejl bør rettes i den elektroniske udgave og næste trykte udgave. Opfordringen er hermed givet videre til DJØF.

Afsluttende bemærkninger

Til læserne af denne anmeldelse: Behold 2007-udgaven af hensyn til de etiske og moralfilosofiske afsnit.

Dyrevelfærdsloven af Søren Stig Andersen får min varmeste anbefaling for sin stringente, grundige og ikke mindst opdaterede gennemgang af dyrevelfærdslovgivningen, som er en nødvendig viden også for dyrlæger i 2024.

Bogen kan købes på DJØF forlag og koster i 1000 kr. og i elektronisk form koster den 800 kr.