Nyt fra Dansk Veterinær Konsortium: Gratis PRRSV-sekventering – tilbud til alle grisedyrlæger

Nysgerrig Gris © KU SUND
Notits

Svineafgiftsfonden har siden 2019 støttet KU-projekter, der blandt andet har til formål at overvåge forekomsten og diversiteten af de vigtigste virusinfektioner i danske grise, herunder Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV).

Det er flere grunde til, at det er vigtigt at kende til, hvilke PRRSV-varianter, der cirkulerer i danske grise. Sekventering af virus fra besætninger er nødvendig for at overvåge, at der ikke opstår nye virus, som det senest var tilfældet i 2019, hvor mere end 100 besætninger blev ramt af et nyt rekombinant virus (Horsens varianten). Desuden sikrer sekventering, at vi kan dokumentere, at der ikke er importeret højvirulente stammer fra udlandet, som fx den aktuelle spanske højvirulente stamme Rosalia, der de senere år har ramt flere end 18 millioner grise i Spanien. På internationalt plan bidrager sekventering af danske virus til det globale overblik over cirkulerende virus, og løbende genetisk karakterisering sikrer endvidere, at de diagnostiske assays er up to date og fanger alle varianter.

Erhvervet har iværksat et stort projekt med henblik på at reducere forekomst af PRRSV i Danmark (svineproduktion.dk/aktuelt/temaer/prrs). Dette initiativ har medført, at mange er gået i gang med at sanere deres besætninger for PRRSV, og der er iværksat programmer, hvor hele regioner vil sanere samtidigt (fx Sjælland og Bornholm). Det kan helt sikkert ikke undgås, at der sker reinfektioner i nogle besætninger, og her kan kendskab til virussekvensen bidrage til at afklare, om det er en ny introduktion, eller om det er det »gamle« virus, der er genopblusset. På sigt kan kendskab til sekvenserne også bidrage til mere aktiv smitteopsporing, når informationerne kobles til epidemiologiske informationer.

KU udfører også i 2023 (og 2024 - hvis projektet godkendes af svineafgiftsfonden) gratis sekventering af PRRSV fra danske grise, og har designet en offentlig tilgængelig hjemmeside (prrsv.dk/), hvor indsender kan gå ind og se, hvor et givent virus er placeret i det fylogenetiske træ, og dermed hvilke virusstammer det er beslægtet med. Endvidere modtager indsender et laboratoriesvar med detaljer om graden af lighed med vaccinestammer og andre danske virus. Dette er helt anonymt, da kun journalnummeret fremgår af hjemmesiden.

Værdien af programmet afhænger af, at vi har et nogenlunde overblik over, hvilke virus der cirkulerer i Danmark, men desværre er der ikke ret mange dyrlæger, der tager imod tilbuddet om gratis sekventering. Sekventering tilbydes på PRRS-virus, der er påvist på Veterinært Laboratorium, Kjellerup, eller SSI. Det kræver blot, at laboratoriet kontaktes, eller man kan kontakte PRRSV-gruppen på KU på e-mail: viradiagnostik@sund.ku.dk eller telefon 3532 1617. Vi vil derfor gerne opfordre alle grisedyrlæger til at tage mod dette tilbud, så vi får et bedre indblik i, hvilke virusvarianter der cirkulerer i Danmark.

Lars Erik Larsen – KU, Lise Kvisgaard – KU og Charlotte Kristiane Hjulsager - SSI.