Hvorfor skal du komme til årsmødet?

Leder

Når snakken falder på DDDs årsmøde, er der sikkert nogle, der tænker: Hvorfor bruge 2-3 dage – endda en lørdag med – og komme træt hjem? Dem er du naturligvis ikke en af, men jeg vil nu alligevel give dig en stak gode grunde til, hvorfor dette årsmøde er noget, du simpelthen ikke bør gå glip af. Så har du dem i baghånden, når du skal overbevise en kollega om at deltage.

For det første har vi sammensat et virkeligt stort fagligt program, hvor du kan shoppe rundt i alle mulige faglige lommer af vores fag – der er en masse interessante emner, uanset hvilken gren af veterinærmedicinen du befinder dig på. Lad mig give dig to eksempler på, hvad du kan forvente: Hvad med at deltage i en Masterclass i neurologi? Eller måske dykke ned i biosikring, forebyggelse og zoonoseberedskab?

Årsmødet er også din chance for at involvere dig og få indflydelse på vores fag, forening og fremtid. Derfor arrangerer vi to politiske caféer. Torsdag mellem kl. 15.45 og 17.15 er der mulighed for at debattere: »Hvordan DDD gør sig attraktiv for sine medlemsgrupper?«, og lørdag mellem kl. 9.00 og 10.30 åbnes der op for: »Hvordan DDD bør positionere sig i forhold til dyrevelfærd?«

Onsdag holder vi en temaaften om dyrlægens rolle og ansvar i forhold til en bæredygtige fremtid. Vi har sammensat et stærkt panel, der hver især bringer spændende og fremadskuende perspektiver til debatten.

Men årsmødet handler ikke kun om det faglige. Vores faglige fællesskab bliver nemlig styrket gennem de relationer, vi opbygger på årsmødet, og det er en unik lejlighed til socialt samvær, hvor du kan møde nye og gamle kolleger, netværke, hyggesnakke og ikke mindst feste og danse.

Årsmødet er også din chance for at involvere dig og få indflydelse på vores fag, forening og fremtid.

Sidst – men bestemt ikke mindre vigtigt – er der alle generalforsamlingerne, hvor du kan få indblik i foreningens store arbejde samt bestyrelsernes visioner og arbejdsplaner for fremtiden. Flere formænd er på valg, herunder Christine Fossing fra Faggruppe Familiedyr og mig selv, foruden en betydelig andel af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra både faggrupperne, ADO og DA. Jeg opfordrer dig til at tjekke dagsordenerne og overveje, om du ønsker at engagere dig i en bestyrelse eller på anden vis gøre din indflydelse gældende.

Lad os huske at opretholde en god og konstruktiv tone, så alle føler sig trygge ved at deltage i debatten uden frygt for at blive talt ned til eller overfuset.

DDDs digitale årsberetning er offentliggjort, så sørg for at forberede dig ved at læse den grundigt. Du finder den her 2023.ddd-beretning.dk.

Lad os sammen skabe et fantastisk årsmøde fyldt med faglig inspiration, politiske diskussioner, socialt samvær og muligheder for at præge vores fag.

Jeg glæder mig til vi ses!