Innovationsfonden sløjfer innovationen

Forskning I ly af sommerferien blev det meldt ud, at Danmarks Innovationsfond trækker støtten til EUs store rammeprogram for forskning og innovation - Horizon Europe. Det er nok ikke et navn, der vækker genklang hos de fleste, men for forskere indenfor dyretransporter, dyrevelfærd og zoonoser er meldingen modtaget med dybe panderynker og stor undren.

Leder

Innovationsfondens beslutning er stærkt bekymrende, fordi Horizon Europe støtter god og vigtig forskning specielt indenfor områder som husdyrhold og zoonoser, hvor vi i Danmark har nogle af verdens dygtigste forskere. Innovationsfondens fravalg betyder nu, at disse forskere ikke længere kan søge om midler til deres forskning fra Horizon Europe. Når der ikke sendes penge den ene vej, kommer der ingen retur den anden vej.

Dyrlægeforeningen deler forskernes bekymring og har påpeget konsekvenser, der kan være omfattende for både den veterinærfaglige forskning, dyrevelfærd og folkesundheden.

Institutlederne for Veterinær- og Husdyrvidenskab på både Københavns Universitet og Aarhus Universitet har allerede været i medierne og påpeget de rent forskningsmæssige perspektiver, men det er nødvendigt også at gøre opmærksom på de afledte konsekvenser.

Her ville støttekronerne gøre en stor forskel i forhold til overvågning, kontrolstrategi og ny viden.

Dyrevelfærd er en væsentlig del af klimadagsordenen. Hvis vi fx skal sikre, at animalske produkter produceres med mindst muligt spild, og skal vi ændre fodersammensætningen, så husdyr udleder mindre metan, kræver det, at vi har den nødvendige viden om, hvordan sådanne ændringer vil påvirke dyrevelfærden. Vores produktionsdyr skal ikke lide under vores ønske om grøn omstilling. Dette er et par eksempler på, hvor forskningskronerne fra Horizon Europe ville gøre en forskel.

Det samme gælder højpatogen fugleinfluenza. Her er sket en ændring, så virus ikke længere har de sæsonbestemte pauser, vi førhen har set. Fugleinfluenza nærmer sig efterhånden en permanent forekomst. Det sætter hele nul-tolerancestrategien, der hidtil har været grundlag for håndteringen, under pres og udgør i det hele taget en betydelig trussel mod både folkesundhed og dyrevelfærd. Også her ville støttekronerne gøre en stor forskel i forhold til overvågning, kontrolstrategi og ny viden.

Tager vi den seneste pandemi, som jo netop havde et zoonotisk udgangspunkt, i betragtning, burde vi være blevet klogere.

For at slutte mere optimistisk, så håber jeg, at du har haft en dejlig sommer og forhåbentlig en endnu bedre ferie og er vendt frisk og genopladet tilbage til arbejdet. En afsluttet sommerferie betyder også, at vores årsmøde nærmer sig med hastige skridt, så skynd dig at få dig tilmeldt.

Vi ses!