Ejerskifte: Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Økonomi Der er mange muligheder for at strukturere et ejerskifte, så handlen kommer både køber og sælger til gode.

Ejerskifte © Colourbox
Indblik

Et ejerskifte er forbundet med mange følelser og overvejelser – både for sælger og køber. Som sælger er det en stor beslutning efter mange år at overdrage den klinik, som du har lagt både tid, penge og hjerteblod i. Og for dig, der drømmer om at få foden under eget bord og drive din egen klinik, er det også en livsændrende beslutning at gå fra at være medarbejder til at være selvstændig. Uanset om du er sælger eller køber, er der mange ting, du skal overveje og tage stilling til.

Hvem skal du sælge til?

At sælge sin klinik og sit livsværk er naturligt nok en meget stor beslutning. Udover selve klinikken har du gennem en årrække opbygget gode relationer til såvel dine kunder som medarbejdere. Derfor kan du starte med at overveje, om du har nogle særlige ønsker til, hvem køberen skal være. Måske ønsker du at give stafetten videre til en af dine medarbejdere, der vil drive klinikken videre ud fra de samme værdier, som du har. I så fald er det en god idé at forberede ejerskiftet i god tid, og det kan du gøre ved at tage medarbejderen ind som minoritetsaktionær fx fem år inden, du ønsker et afhænde klinikken. På den måde vil vedkommende føle et større ejerskab, og det vil være med til at fastholde vedkommende på klinikken. Samtidig kan du begynde at overdrage nogle af dine ansvarsområder, så der kommer en blød overgang i ejerskiftet.

En anden mulighed er at sælge til en kapitalfond eller en kæde af klinikker. De seneste år har flere og flere dyrlæger oplevet at blive kontaktet af kapitalfonde og kæder, som kommer med et købstilbud på deres praksis. Hvis du overvejer at tage imod sådan et tilbud, er der flere ting, du bør tage med i dine betragtninger, såsom:

Pligt til at fortsætte arbejdet på klinikken i en årrække
Ønsker du at stoppe på arbejdsmarkedet i forbindelse med et salg, skal du sikre dig, at der ikke pålægges et krav fra køber om, at du skal fortsætte med at arbejde på klinikken i en periode efter salget.

Mulighed for sparring og udvikling
Ved salg til en kapitalfond eller en kæde er der ofte gode muligheder for faglig sparring – både dyrlægefagligt og i forhold til forretningsdriften. Hvis du fortsætter med at arbejde på klinikken efter salget, kan det give dig nogle unikke muligheder, du ellers ikke ville få som selvstændig dyrlæge.

Hvad enten du køber eller sælger, kan man let stirre sig blind på et tal, når prisen skal forhandles.

Udlicitering af administrative opgaver
Kapitalfonden eller kæden varetager typisk den administrative del, herunder markedsføring, HR, udvikling af klinikken mv. Det kan betyde, at der skal reduceres i antal medarbejdere. Du skal derfor være indstillet på, at der eventuelt kan komme afskedigelser, samt at arbejdsforholdene kan ændre sig.

Geninvestering
Der kan være krav om, at du skal geninvestere en del af salgssummen i kapitalfonden eller kæden – til gengæld får du mulighed for at få aktieudbytte. Her skal du dog være opmærksom på, at et eventuelt aktieudbytte typisk afhænger af den fremtidige indtjening i hele kapitalfonden eller kæden – og ikke kun i den klinik, du har solgt.

Uanset om du ønsker at sælge din klinik privat eller til en kapitalfond eller kæde, er det fornuftigt at søge rådgivning i god tid inden et salg. Jo bedre du har forberedt dig og trimmet din virksomhed, så bundlinjeresultatet er så godt som muligt, desto højere en pris kan du få.

Søg faglig rådgivning inden et køb

Hvis du gerne vil købe en klinik, kan du opleve, at dine muligheder for at få finansiering er meget forskellige afhængigt af, hvilken bank du spørger, og hvordan samfundsøkonomien ser ud. Høje priser og usikre markeder kan betyde, at ikke-branchekendte banker stiller større krav om fx kautionering fra ægtefælle/forældre, pant i ejendommen, sælgerfinansiering mv. Det er helt naturligt og skyldes, at bankerne påtager sig en ukendt risiko, fordi de ikke har indsigt i branchen.

En bank, der har indgående kendskab til dyrlægebranchen, har bedre forudsætninger for at identificere de risici, der er forbundet med både køb og drift af en dyrlægepraksis. Samtidig kan en branchekendt bank også give kvalificeret sparring i forhold til driften og dyrlægebranchens udvikling.

Købsfinansiering – hvad lægger banken vægt på?

Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at du har en god dialog med banken, og at din privatøkonomi er stærk. Derudover lægger banken typisk vægt på, at du er grundigt forberedt og har udarbejdet et godt materiale. Det inkluderer blandt andet et budget med en plan for driften de næste 3-5 år samt en plan for, hvordan lånet til købesummen kan afvikles inden for en given årrække.

Der kan være mange usikkerheder forbundet med en praksishandel – specielt i disse tider. Du kan og skal ikke eliminere samtlige risici, dog bør du være opmærksom på de mest sandsynlige og omkostningsfulde risici, da banken lægger vægt på, at du har forholdt dig til disse. Renteudviklingen er fx en særlig risiko, og som køber skal du forholde dig til, om økonomien hænger sammen, selvom renten stiger yderligere.

Hvad er et godt ejerskifte?

Hvad enten du er køber eller sælger, kan man let stirre sig blind på et tal, når prisen skal forhandles. I stedet for at fokusere udelukkende på pris kan man inddrage andre elementer i forhandlingerne, som også har værdi. Hvis du skal sælge, er det måske vigtigt for dig, at klinikken bliver drevet videre i samme ånd, at dine medarbejdere bibeholder deres nuværende arbejdsvilkår, at du som sælger kan fortsætte på klinikken efter salget osv.

Er du køber, kan det i tider med renteusikkerhed være relevant at inddrage betalingsvilkår som en del af prisforhandlingen. Du kan overveje, om du vil låne hele købesummen i banken, eller om det er en fordel for både dig og sælger, hvis sælger udsteder et gældsbrev for en del af købesummen – og dermed tilbyder delvis sælgerfinansiering. Hvis gældsbrevet aftales med en fast rente og måske endda med afdragsfrihed de første år, vil du i mindre grad blive påvirket, hvis renten stiger. For sælger er fordelen ved delvis sælgerfinansiering en højre betaling, idet købesummen forrentes over en årrække. Ofte har sælger ikke brug for hele købesummen på overtagelsesdagen, og sælgerfinansiering er en måde at investere penge på. Samtidig er det et stærkt signal at sende som sælger, at man tror på klinikkens eksistensgrundlag fremadrettet.

Der er altså mange muligheder for at strukturere et ejerskifte, så handlen kommer både køber og sælger til gode. Derfor er det en god idé, at du tidligt i forløbet allierer dig med en rådgiver og en bank, som kender branchen og ved, hvad det vil sige at drive en selvstændig dyrlægeklinik. En branchekendt bankrådgiver har erfaring med både at se risici og alternative løsninger i forbindelse med en handel. På den måde kan du få en faglig sparring, som giver dig de bedste forudsætninger for at træffe de beslutninger, der er forbundet med et ejerskifte. Typisk har bankrådgiveren også et godt netværk af branchekendte revisorer og advokater, som du kan drage fordel af.