Fremtidens hestedyrlæge skal være ekspert i at forebygge

Undersøgelse At arbejde proaktivt og forebyggende som dyrlæge resulterer i en holdbar hest på den lange bane. Samtidig har man også et etisk ansvar for at sikre, at sportshestens sundhedstilstand er i top, når den bliver bedt om at præstere, mener dyrlægerne bag Haderslev Hestepraksis. De er nu gået all in på at lave grundige, forebyggende sundhedsundersøgelser med blandt andet EKG og hjerteskanninger.

569A9510 © Østerskovhus
Interview

Klokken er ti mandag formiddag hos Haderslev Hestepraksis, og en smuk mørkebrun varmblodshoppe er netop ankommet. Umiddelbart fejler den intet, og den 9-årige hoppe præsterer godt under træningen, fortæller dens unge rytter Sofie Gadegaard, der selv har uddannet hesten til middelsvær dressur. Så når både Sofie Gadegaard og hendes mor Johanne Gadegaard har revet en dag ud af kalenderen for at køre deres hoppe Sorbét på hesteklinik, handler det ikke om få behandlet hverken en halthed eller et luftvejsproblem. I stedet har de bedt deres dyrlæge om at lave en grundig, forebyggende sundhedsundersøgelse af hoppen.

- Når vi forlanger noget af hesten, skal den også være sund og rask. Vi vil gerne tage tingene i opløbet, så hun slet ikke når at få skader eller blive syg, forklarer Sofie Gadegaard.

Og sådan er der flere og flere hesteejere, der tænker. Det er i hvert fald oplevelsen hos Haderslev Hestepraksis.

- Vi ser en udvikling både i forhold til vores egne klienter og får også henvendelser fra nye klienter, der opsøger os, fordi vi har det her koncept. Vores motto lyder, at vi vil holde hesten sund og rask på den lange bane i samarbejde med ejeren, forklarer dyrlæge og medejer Charlotte Jessen Juhl, der stiftede klinikken i 2020 sammen med dyrlæge Ellen Ekkelund Petersen.

- Da vi startede, havde jeg suset rundt som hestedyrlæge i ti år og behandlet skader og slukket »ildebrande«. Jeg havde både et ønske om et andet arbejdsliv og nogle etiske overvejelser i forhold til, at vi som dyrlæger har et kæmpe ansvar for at sikre, at hestene er i stand til at præstere på det niveau, vi kræver af dem, bedyrer Charlotte Jessen Juhl, der ud over at være hestedyrlæge også er IAVC-certificeret kiropraktor.

Tilbyder både EKG og hjerteskanning

Ambitionen om i højere grad at kunne arbejde forebyggende i stedet for at behandle er Charlotte Jessen Juhl og Ellen Ekkelund Petersen ikke alene om at have. Da dyrlæge og specialist i intern medicin hos heste, Lynette Ramsey, blev inviteret indenfor i Haderslev Hestepraksis, var hun ikke i tvivl om, at her var et koncept, hun gerne ville bidrage til. Som en af de få dyrlæger i landet kan Lynette Ramsey blandt andet udføre og analysere både EKG og hjerteskanninger. Hendes kompetencer spiller derfor en stor rolle i det forebyggende koncept, og i dag er det Sorbét, der har glæde af hendes ekspertise.

- Jeg synes, det er langt sjovere at være med til at sørge for, at denne her hoppe kan holde i mange år frem, end at skulle lave lappeløsninger for at holde den gående, slår Lynette Ramsey fast, mens den mørkebrune hoppe sendes rundt i en longe med et EKG-apparat påspændt.

Fra apparatet sendes data trådløst til dyrlægens computer, og når Lynette Ramsey er tilfreds med de data, hun har indsamlet, skal de senere analyseres. Og der er flere gode grunde til at holde øje med hestens hjerte, forklarer specialisten:

- Det drejer sig blandt andet om monitorering af fx en mitral- eller aortainsufficiens og at opdage forandringer i tide. Overraskende mange heste har forandringer i hjertet oftest i form af en eller flere utætte hjerteklapper eller forskellige typer af arytmi. Visse arytmier viser sig først i forbindelse med arbejde/belastning. Langt fra alle forandringer er forbundet med nedsat præstation, men nogle kan være fremadskridende over tid.

Mens Sorbét traver rundt i longen med EKG-apparatet, stiller dyrlægen samtidig skarpt på dens vejrtrækning. For en luftvejslidelse er også noget af det, der er vigtigt at tage i opløbet.

- Når Sorbét kommer ind i undersøgelsesrummet igen, tager vi en arteriel blodprøve og laver en blodgasmåling. Det er det mest sensitive redskab, vi har i praksis for at se, om hesten ilter sit blod tilstrækkeligt, eller om der er noget, vi skal være opmærksomme på eller undersøge nærmere, forklarer Lynette Ramsey.

569A9316

Hestedyrlæge Lynette Ramsey er en af blot to danske dyrlæger med den amerikanske specialistuddannelse i intern medicin hos heste, som hun har gennemført på universitetet i Zürich. Hun er i dag selvstændig, men fast tilknyttet Haderslev Hestepraksis og blandt andet også Mälarens Hästklinik i Sverige.

© Østerskovhus
569A9454

Specialistuddannelsen hos en af verdens førende indenfor kardiologi hos hest, har givet Lynette Ramsay stor erfaring med optagelse og analysering af EKG. Her er det hoppen Sorbét, der får foretaget et EKG under middel belastning.

© Østerskovhus
Lynette Hjerte

Det er vigtigt at kende hjertets sundhedstilstand, især hos en sportshest, forklarer Lynette Ramsey, der her skanner hoppen Sorbéts hjerte.

© Østerskovhus

Intern medicin er overset

Lynette Ramsey er så vidt vides en af blot fem dyrlæger i Danmark, der har taget enten den europæiske eller amerikanske diplomatuddannelse i intern medicin hos heste.

- Vi er heldige at have Lynette, for intern medicin er et enormt overset emne. I årtier har vi som hestedyrlæger haft fokus på ben og haltheder, men der går mange heste rundt med luftvejs- og hjertelidelser. Der er ingen tvivl om, at yderligere specialisering er vejen frem. Her kan vi koble os til hinanden på kryds og tværs efter vores ekspertise, og det er det, kunderne efterspørger, forklarer Charlotte.

Sorbét står roligt, mens Lynette skanner dens hjerte for blandt andet at vurdere størrelsesforholdene i hjertet, eventuelle forandringer i hjertemusklen, og om hjerteklapperne fungerer, som de skal. Udstyret er Lynette Ramseys eget og er en stor investering, ligesom meget andet af det udstyr, der findes i Haderslev Hestepraksis.

- Det er et sats for os at investere så massivt i udstyr. Men vi tror på, at det er den rigtige investering. Ligesom de hesteejere, der vælger denne her type undersøgelse jo også investerer i noget, der forhåbentlig betaler sig på den lange bane i form af en holdbar hest, siger Charlotte.

Den 9-årige varmblodshoppe er ved at være igennem sine undersøgelser. Der har været afsat god tid – både til undersøgelserne og til dialog med ejeren.

- Når man arbejder på denne her måde, får man et tættere forhold til både hesten og ejeren. Og man får i højere grad spottet og spurgt ind til de rigtige informationer. Det kan være noget, der for ejeren er en ubetydelig detalje, som fx at hesten hoster et par gange i begyndelsen af træningen, der er afgørende viden for mig som dyrlæge. For så har den sandsynligvis et luftvejsproblem, der skal tages hånd om, forklarer Lynette.

569A9484

Haderslev Hestepraksis er stiftet i 2020 og råder over en moderne og veludstyret veterinærklinik. Teamet består af fire dyrlæger og en klinikassistent, som alle er specialister indenfor forskellige fagområder, herunder halthedsudredning, kiropraktik, reproduktion og embryo-transfer, intern medicin (kardiologi, mave- og tarmsygdomme, neurologi mv.) samt tandsygdomme. Fra venstre: Dyrlæge Lynette Ramsey, dyrlæge Ellen Ekkelund Petersen, klinikassistent Cindy Richert, dyrlæge Anne Vedel Christoffersen og dyrlæge Charlotte Jessen Juhl.

© Østerskovhus

Står vi overfor et paradigmeskifte?

Fra sin tid i Zürich og sin nuværende tilknytning til Mälarens Hästklinik i Sverige ved Lynette Ramsey, at hestedyrlægens rolle mange steder i udlandet har udviklet sig hurtigere end i Danmark.

- Der er langt mere fokus på forebyggende medicin, og de er også længere fremme i forhold til at arbejde med det, forklarer hun.

Samme oplevelse har Charlotte Jessen Juhl.

- Jeg tror, vi står overfor et paradigmeskifte i Danmark. Mange dyrlæger vil gerne arbejde på denne her måde, og jeg tror på, at det også på et mere overordnet plan er nødvendigt, at vi omstiller os. Det er ikke en selvfølge, at vi har lov til at ride på hestene om 25 år, så det handler også om sportens »social license to operate«.

Men en ting er den faglige og etiske overvejelse. En anden vigtig effekt for dyrlægerne i Haderslev er deres egen arbejdsglæde.

- Det er en helt anden og mere positiv måde at arbejde på, lyder det begejstret fra Charlotte – og Lynette er enig.

- Jeg elsker at få en sms i weekenden fra en hesteejer, der er afsted til et stævne, hvor der står: Tak for din andel i vores succes!