Annonce Banner Banner Banner

Kunsten at øjne nye faglige muligheder - om hjørnet

DDD Arbejdet med at øge biodiversiteten og etablere naturnationalparker i Danmark skaber nye erhvervsmuligheder for dyrlæger.

Leder

Lokalt, nationalt og internationalt er der stor opmærksomhed om biodiversitet, naturpleje og ikke mindst naturnationalparker i den brede  befolkning og blandt vores fagfæller og kollegaer med et ben i naturvidenskab og sundhedsvidenskab. De nye naturplejeprojekter skaber  også nye faglige positioner og nye faglige fora, hvor eksperter udveksler synspunkter, beriger hinanden med nye perspektiver og drøfter fakta og evidensbaseret viden ud fra forskellige anskuelser. Men meget er endnu ukendt, og mange udfordringer mangler endnu solide og effektive løsninger. Der er behov for mere forskning og faktabaseret viden, og der er behov for at arbejde på tværs af faglige skel.

Arbejdet med at øge biodiversiteten og etablere naturnationalparker i Danmark skaber med andre ord også nye erhvervsmuligheder for os som dyrlæger. Vi har lige nu et åbent vindue for at bidrage til en udvikling, hvor bæredygtighed, sundhed og dyrevelfærd står højt på  agendaen.

Vores erhverv bygger på en lang tradition, men vi skal naturligvis blive ved med at gribe de muligheder, som opstår på både det private  og det offentlige arbejdsmarked. Vi skal kunne omsætte og tilpasse vores faglige viden til nye situationer, nye behov og nye udfordringer. Det har vi gjort mange gange – og med stor succes.

I dag spiller dyrlæger en vigtig rolle indenfor kontrol af hygiejne. Igennem forskellige former for kontrolinstans sikrer talrige dyrlæger en  høj standard i vores fødevareindustri – fra besøg på det enkelte pizzeria til kontrol med fødevareproduktion i mange store virksomheder.  Tilsvarende har mange dyrlæger igennem de senere år fundet beskæftigelse indenfor medico- og life science-industrien og spiller en  central rolle i udvikling af ny teknologi, ny medicin og nye vacciner. Det er et område i stor vækst og et område, hvor der også er brug for mange talentfulde og fagligt dygtige dyrlæger.

Vi skal kunne omsætte og tilpasse vores faglige viden til nye situationer, nye behov og nye udfordringer.

Vi skal som stand kunne se om hjørner og finde de spændende muligheder for at præge fremtiden. Vi skal hjælpe hinanden til at øve  indflydelse, bidrage med praksisnær viden og arbejde med et One Health-perspektiv. Det gælder både i det politiske arbejde, når der  forberedes ændringer af rammevilkår, og det gælder, når der igangsættes nye naturplejeprojekter.

Med vores fælles faglige udgangspunkt, vores akademiske skoling og praktiske erfaring repræsenterer vi dyrlæger en faglig bredde, som  kan bruges i mange, mange sammenhænge. Og kan føre til helt nye former for beskæftigelse. Biologer kan og ved meget om  biodiversitet. Dyrlæger ved meget om dyr. Sammen kan vi skabe nye erkendelser og finde nye løsninger igennem tæt samarbejde,  tværfaglig forskning og deling af viden og holdninger.

Så lad os altid tale hinanden op. Lad os holde sammen og hjælpe hinanden til altid at få øje på det halvt fulde og ikke det halvt tomme  glas.

De bedste sommerhilsner på vegne af Den Danske Dyrlægeforening

Denne artikel er del af

DVT årgang 2022 nr. 6