Ny EU-forordning om veterinærlægemidler betyder store ændringer for dyrlægers udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Lægemiddel Den 28. januar træder den nye veterinærlægemiddelforordning i kraft. Forordningen har stor betydning for dansk lovgivning på hele lægemiddelområdet, herunder brugen af antibiotika. DDD har samlet en række spørgsmål og svar om, hvad den nye lovgivning betyder for dig som dyrlæge.

Scanstockphoto Image
Nyhed

Den nye og omfattende EU-forordning om veterinærmedicin, der træder i kraft i næste uge, er omsiggribende på hele lovkomplekset på lægemiddelområdet på tværs af landene i EU. Overordnet set har forordningen til formål at ensrette brugen af veterinærmedicin i EU-landene og formindske udbredelsen af antibiotikaresistens.

Forordningen gælder direkte i medlemsstaterne, og det er derfor vigtigt at kende reglerne i forordningen, men også at være opmærksom på nationale regler, da der fortsat også findes regulering her. Som dyrlæge har man pligt til at holde sig opdateret om ny lovgivning.

Information til dyrlæger

For at klæde dig og andre dyrlæger bedst muligt på til at efterleve de nye regler, holder Dyrelægeforeningen et online informationsmøde om de nye bestemmelser mandag den 24. januar kl. 19-21 (tilmelding er ikke nødvendigt - du finder mødelink her).

Derudover har vi på DDDs hjemmeside samlet en række svar på spørgsmål, der er relateret til forordningen og de ændringer, der sker i dansk lovgivning som følge heraf. Siden vil løbende blive opdateret med flere svar, vejledninger fra henholdsvis Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt relevante links i takt med at disse bliver tilgængelige.

Du finder siden her

Bekymring for antibiotikaforbruget

Den Danske Dyrlægeforening har gennem flere år arbejdet for, at forordningen forenkles samt for en fortsat reduktion i brugen af antibiotika. Med dette afsæt, er det lykkedes Dyrlægeforeningen at få ændret nogle meget uheldige forhold undervejs i processen, mens andet ikke har stået til at ændre.

Det er Dyrlægeforeningens opfattelse, at forordningen i sin nuværende form blandt andet vil betyde et øget forbrug af antibiotika for visse dyregrupper i Danmark – stik mod hensigten med de nye regler. Desuden fratager den nye forordning dyrlægernes mulighed for at tilpasse dosering og behandlingslængde, da dyrlæger fremover skal følge lægemidlets
SPC strikt.

DDD har udtrykt sin bekymring om disse forhold i flere medier og overfor Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der har bragt spørgsmålene videre til henholdsvis fødevareministeren og sundhedsministeren. Fødevarestyrelsen har endvidere afholdt møde med EU-Kommissionen vedrørende reglen om, at SPC’et skal følges, og Dyrlægeforeningen er i stadig dialog med blandt andre Fødevarestyrelsen om mulighederne for national tilpasning, så det bliver muligt for dyrlæger at afkorte behandlingen i veterinærfagligt velbegrundede tilfælde af hensyn til antibiotikaforbruget.

Læs Folketingets Miljø og Fødevareudvalgets svar til DDD på bekymring i forhold til implementering af EU-forordning om veterinærlægemidler.