Annonce Banner Banner Banner

Lad os gå foran og turde tænke ud af boksen

Leder

Hastigt på vej mod et nyt år er det oplagt at gøre status og glæde sig over de mange gode resultater, som vi i enhedsforeningen har bidraget med på vores stands vegne. Imidlertid er det også oplagt at benytte årsskiftet til at se ud gennem forruden og tage bestik af de samfundsudfordringer og konkrete opgaver, som ligger foran os og som vi, som veterinærfaglige eksperter, bør bidrage til at løse.

Vi skal være modige, innovative, turde at gå foran og bruge vores faglighed på både gamle og nye måder. Vi skal kunne pege på løsninger – og vende modgang og modstand til nye muligheder. Så kan vi nemlig være med til at præge fremtiden og ikke mindst være en hyperrelevant forening for vores medlemmer.

Opgaver og vigtige problemstillinger er der masser af. Coronaen huserer på fuld styrke, den afrikanske svinepest er rykket tættere på vores grænser, og det kommende veterinærforlig skal forhandles på plads i 2022. One Health-perspektivet er aktuelt og nærværende, og i DDD skal vi naturligvis bidrage til et godt samarbejde med Statens Serum Institut, når det handler om zoonoser og smittebekæmpelse. Tilsvarende med Fødevarestyrelsen, når det handler om kontrol, fødevaresikkerhed, sygdom og sundhed - og i sidste ende vores allesammens velfærd.

Lige nu står vi overfor en række helt konkrete udfordringer i forhold til vores uddannelse af veterinærfaglige kandidater. Regeringen har varslet store ændringer, udflytning og nedskæringer på universiteterne.

Aarhus Universitet arbejder i øjeblikket på at finde gode løsninger på etablering af en ny uddannelse i Foulum – sandsynligvis uden hospitalsfaciliteter. Københavns Universitet arbejder tilsvarende på at sikre, at den veterinærfaglige forskning og uddannelse bevarer et højt fagligt niveau, og at uddannelsen fortsat kan akkrediteres og give kandidater mulighed for udlandsophold og internationalt samarbejde. Vetschool på KU har på QS World University Ranking opnået en imponerende høj placering som nr. 7. og er dermed i liga med Cambridge og VetSuisse Faculty Bern & Zürich. Det må vi ikke miste i bestræbelserne på at etablere en dyrlægeuddannelse udenfor hovedstaden.

Lige nu står vi overfor en række helt konkrete udfordringer i forhold til vores uddannelse af veterinærfaglige kandidater.

I fællesskab skal vi arbejde for bæredygtighed i vores arbejdsliv og bæredygtighed i vores forretning. Det kræver også, at vi tør udfordre vanetænkning og afsøge nye muligheder.

Den Danske Dyrlægeforening har en enestående mulighed for at bidrage til, at fremtidens dyrlæger har arbejdet med virkelighedsnære cases, har opholdt sig i praksis, men også at de har stiftet bekendtskab med andre funktioner, hvor dyrlæger bidrager – eksempelvis i fødevarekontrollen, kødkontrollen og life science-sektoren.

Meget er endnu uafprøvet, og meget sandsynligt ligger der en masse ny viden og nye kompetencer gemt i et øget samarbejde mellem fagprofessionelle praktikere og uddannelserne. Ligesom telemedicin, virtual reality, GPS, artificial intelligence og en lang række andre digitale værktøjer kan bidrage til nye former for didaktik og læring, nye virtuelle scenarier, nye måder at tænke forebyggelse, behandling og rehabilitering. Og i særlig grad nye måder at udvikle tværfaglighed og samarbejde. Det er relevant både med og uden dyr!

I Den Danske Dyrlægeforening glæder vi os til at gribe nye bolde og spille vores faglighed på banen.

Et rigtig festligt nytårs »spark« og godt nytår til alle DDD’ere.