Annonce Banner Banner Banner

Tak for årsmøde 2021

DDD Vi gjorde det igen. Vi tilbragte tre intense dage sammen. Vi fik styrket Den Danske Dyrlægeforening, og vi fik sat streg under vores sammenhold på tværs af faggrupper og en endnu tykkere streg under vores fællesskab i enhedsforeningen.

Leder

Vi fik igen vist hinanden, at dyrlægefaget spænder vidt, og at vi besidder vigtige kompetencer, som gør os relevante i mange sammenhænge - både på politisk niveau og blandt faglige specialister med fokus på sundhedsfremme, sygdomsbekæmpelse og fødevaresikkerhed.

En stor, stor tak til alle deltagere - dyrlæger og veterinærsygeplejersker for gode input og en masse god energi.

På hele vores forenings vegne vil jeg også gerne sige en stor tak til udstillere og sponsorer, foredragsholdere og dyrlægestuderende, som har medvirket til at sætte ny rekord og har bidraget til stærkt indhold og gode rammer for det tre dage lange program i Nyborg.

En særlig tak til alle i sekretariatet for en ekstraordinær indsats og vilje til kreativt at finde løsninger på et hav af uforudsete små og større udfordringer. Planlægning såvel som afvikling af årsmødet blev styret ned i mindste detalje og med stor sans for kvalitet og overblik. Det giver ro på bagsmækken med en sådan
grad af professionalisme og administrativ understøttelse.

Opgaver er der nok af – og heldigvis er der også masser af lyst og vilje til at tage fat og sikre Dyrlægeforeningen en stemme, som kan høres, mærkes og genkendes.

Årsmødets faglige program var så omfattende og så vidtfavnende, at ingen kunne nå det hele, men mange kunne få ny inspiration og viden om nye hjørner af vores faglige arbejde.

Det var særlig glædeligt, at debatten om de kommende naturnationalparker var både livlig og velbesøgt – og at den foldede sig ud som en åben dialog med mange nuancer. I forhold til naturnationalparker har vi som forening spillet en aktiv og en synlig rolle i den offentlige debat. Jeg fik efterfølgende mange positive reaktioner på den streamede og faciliterede paneldebat og adskillige opfordringer til, at DDD arrangerer flere lignende faglige møder, som fremmer den tværfaglige dialog mellem specialister og beslutningstagere. Den slags møder hilser jeg  velkommen og glæder jeg mig til at deltage fysisk og virtuelt.

DDDs årsmøde er i høj grad også præget af alle generalforsamlingerne og også her var der god tilslutning. Det giver selvsagt et rigtig godt grundlag, at mange medlemmer møder op og udtrykker holdninger. Det styrker vores demokratiske struktur, at mange byder ind med synspunkter og ønsker til hovedbestyrelsen. Det er jeg som genvalgt formand meget glad for. Også når vi på hele foreningens vegne skal prioritere vores ressourcer og hovedbestyrelsens indsats. I min beretning lagde jeg derfor vægt på, at vi i det kommende arbejdsår vil sætte særlig fokus på følgende tre indsatser:

  1. Vi vil være relevante og synlige for de unge fra første dag på KU
  2. Vi vil være relevante og synlige for dyrlæger i life science
  3. Vi vil prioritere mærkesager som dyrevelfærd/sund avl - antibiotika og resistens - transport af levende dyr - veterinærforlig IV.

Men vi vil i hovedbestyrelsen naturligvis også fortsætte arbejdet med telemedicin og zoonoser og ligeledes det tværfaglige fokus på arbejdsglæde via Tænketank for Arbejdsglæde i Klinisk Praksis (TAK).

Opgaver er der nok af – og heldigvis er der også masser af lyst og vilje til at tage fat og sikre Dyrlægeforeningen en stemme, som kan høres, mærkes og genkendes.

Jeg håber, at I alle vil udfylde evalueringsskemaet fra årsmødet, så vi på et oplyst grundlag kan gøre årsmødet, vores medlemstilfredshed og hele enhedsforeningen bedre og bedre.

Tak for deltagelse, tak for genvalget og tak for jeres tillid.