Stor donation til til arbejdsglædeprojekt

Arbejdsmiljø Velliv Foreningen har bevilliget 900.000 kroner til projektet »Arbejdsglæde i praksis«. Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, kæder og leverandører er med ombord med økonomi og arbejdstimer. - Med så stærk en økonomi og så bred en opbakning kan vi gøre rigtig meget for trivslen, men det kræver, at klinikkerne går med ombord, siger projektansvarlig Christian Kolthoff fra praQtice.

Foto Vellivsprojekt
Nyhed

Et europæisk forbillede for arbejdsglæde i praksis. Det er det ultimative sigte med et nyopstartet projekt om arbejdsglæde på dyreklinikker, der har fået en stor økonomisk indsprøjtning fra Velliv Foreningen og hjælpes på vej af en bred opbakning i branchen. Rådgivningsvirksomheden praQtice står for at gennemføre projektet. For at få tildelt bevillingen fra Velliv har praQtice skullet finde tilsvarende beløb blandt branchens aktører, fortæller projektansvarlig Christian Kolthoff fra praQtice.

- Vi er nu mange spillere, som finansierer gennemførelsen. Derfor kan vi nå rigtig langt ud. Men det altafgørende er, at klinikkerne har lyst til at deltage. Vi har allerede været i kontakt med mange klinikker, men vores mål er at nå ud til næsten alle. Så vil projektet for alvor give mening.

Velliv Foreningen er almennyttige midler, hvilket betyder, at der er aktiviteter, som kommer alle i målgruppen til gode. Det kan være indsatser, der eksempelvis handler om at kunne tackle travlhed, undgå udbrændthed, skabe flow, måle trivslen løbende, løse samarbejdsproblemer, udvikle ledelsen og forbedre arbejdsmiljøet generelt.

Once in a Lifetime-gave

Projektet indeholder analyse, kampagne, workshops, lederudvikling, værktøjskasse, netværk og certificering, og i alle elementerne er det praksisnære tænkt ind. Christian Kolthoff ser projektet som en Once in a Lifetime-gave, som han håber, mange på klinikkerne har lyst til at tage imod.

Indhold Vellivsprojekt

Projekt »Arbejdsglæde i praksis« indeholder en lang række aktiviteter, som kommer alle klinikker til gode. Mange af dem er gratis eller med en lav deltagerbetaling.

- Projektet er for alle. Det kan være klinikkens mellemleder såvel som receptionist eller ejer, der stiller sig i spidsen for arbejdspladsens deltagelse i projektet. Vigtigst er, at man bredt committer sig på klinikken, siger han og tilføjer, at nogle af aktiviteterne dog er målrettet særlige grupper.

- I de seneste år har der været fokus på udfordringer med den mentale sundhed for dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Med god grund, for meget tyder på, at det går i den forkerte retning. Vi kender til store problemer i udlandet, men i Danmark har vi ikke ret meget data at bygge på. Derfor lægger vi stor vægt på analysedelen og tilpasser aktiviteterne ud fra resultaterne, siger han.

Tingene skal gøres anderledes

Dyrlæge Kerstin Halberg er en af de klinikejere, der har fulgt branchens udvikling og mærket den i egen klinik i Svendborg.

TAK Gruppefoto

(Tænketank for Arbejdsglæde i Praksis) er et vigtigt sparringsforum for det storstilede arbejdsglædeprojekt. TAK har repræsentanter for både klinikejere, ansatte dyrlæger, ansatte veterinærsygeplejersker og de tre gruppers fagforeninger.

Fra venstre forreste række: Klinikejer Per Nielsen, Langå Dyrehospital, veterinærsygeplejerske Liselotte Nielsen, Anicura Kbh. Dyrehospital, projektleder Anne Klindt, praQtice, adm. direktør Tanja Sølvkjær, Anicura og veterinærsygeplejerske Liselotte Blendstrup Rasmussen, Langå Dyrehospital. Fra venstre bageste række: Formand Hanne Knude Palshof, DDD, dyrlæge Anne Vedel Christoffersen, Rebild Hestepraksis, dyrlæge Louise M. Pilegaard, Hanstholm Dyreklinik, formand Malene Brendorp Meyer, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og projektansvarlig Christian Kolthoff, praQtice.

- Jeg kender mange praktiserende dyrlæger, som er gået ned med stress eller har skiftet branche. Der mangler simpelthen ressourcer i branchen, og med så mange langtidssygemeldinger hænger det ikke sammen. Min egen klinik er aktuelt ramt, og derfor har vi nu længere ventetider, drosler ned og lukker ned for nogle aktiviteter. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, siger hun.

Veterinærsygeplejersker forlader branchen

Projektet har også fokus på veterinærsygeplejerskerne.

- Undersøgelser tyder på, at mange veterinærsygeplejersker forlader branchen efter få år. Overalt i landet har klinikker problemer med at skaffe veterinærsygeplejersker, så noget må gøres for at få dem til at blive. Utilfredshed med løn og ledelse er tydeligvis nogle af hovedårsagerne, men det handler også om andet, som vi skal have klarlagt og fundet løsninger på, siger Christian Kolthoff.

Tænketank med alle parter

Igennem et år har praQtice arbejdet med udvikling og planlægning af projektet. Et vigtigt led har handlet om at skabe fælles fodslag, og hér har etableringen af TAK (Tænketank for Arbejdsglæde i Klinisk Praksis) været afgørende.

- Hvis vi skal kunne undersøge, implementere og forankre noget, så skal vi stå sammen. Heldigvis er både DDD, ADO og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening repræsenteret i tænketanken. Efter vores første fysiske møde i september kunne vi ikke få armene ned. Der er så stor samarbejdsvilje og energi, at vi tror på, at vi kan nå langt. Og måske blive et europæisk forbillede, siger Christian Kolthoff.

Læs mere om projektet på praqtice.dk