ADOs medlemmer trives med hjemmearbejde

8455?.Name Hjemmearbejde får vores arbejdsliv og fritid til at hænge bedre sammen. Der er mere ro til at arbejde, og vi bliver mindre stresset, men vi savner kollegaerne. Det var hovedmeldingen, da Ansatte Dyrlægers Organisation i august/september måned spurgte sine medlemmer om deres oplevelser med hjemmearbejde.

56777276 L © 123RF
Undersøgelse

Situationen omkring corona sendte rigtig mange medarbejdere og ledere på hjemmearbejde, og for de fleste har det været en positiv oplevelse. 22,2 pct. af dem, der svarede på ADOs undersøgelse om hjemmearbejde, lander på en skala fra 1 til 10 på et 5-tal, når spørgsmålet drejer sig om, hvordan man trives med at arbejde hjemmefra. Og kun 9,25 pct. angiver et lavere tal end 5 på trivselsskalaen.

På positivlisten tæller også, at næsten 90 pct. svarer, at hjemmearbejde gør det lettere at få privatliv og fritid til at hænge sammen – og den anden højdespringer med næsten 90 pct. er, at hjemmearbejde giver mere ro til at arbejde.

56 medlemmer deltog i undersøgelsen. Det lyder ikke af meget, men i betragtning af at rigtig mange dyrlæger ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, er undersøgelsens resultater formentlig retvisende.

Mange sideeffekter

Med til den gode historie hører også, at cirka 69 pct. svarer, at arbejdet bliver mere effektivt, og 50 pct. føler sig mindre stresset – for arbejdsgiver har hjemmearbejdet derfor også vist sig at være funktionsdueligt.

Af bemærkninger fremgår det, at transporttid er noget af det, mange synes, det er rart at slippe for. En af bemærkningerne lyder: »Jeg kan lide, at jeg sparer både tid og CO2«, og en anden bemærker: »Det føles næsten som at have fri, men man når alligevel mere«.

Resultatet af undersøgelsen giver et tydeligt signal om, at hjemmearbejde bør være kommet for at blive. På flere arbejdspladser er ledelse og medarbejdere da også allerede i gang med at overveje, hvordan fremtidens hjemmearbejde kan skrues sammen.

Ingen kender langtidsvirkningerne af hjemmearbejde

Når de nye rammer for hjemmearbejde udformes, er det vigtigt at være opmærksom på, at vi endnu ikke kender langtidsvirkningerne af hjemmearbejde. Næsten 64 pct. svarer fx, at de mister fornemmelsen for, hvad der i øvrigt sker på arbejdspladsen, når man arbejder hjemmefra, og ca. 66 pct. savner det sociale samvær med kollegaerne. 38 pct. mangler den sparring og faglige udvikling, som samværet med kollegaerne giver. Alt sammen overvejelser, som man på de enkelte arbejdspladser er nødt til at tage med, når der skal drøftes rammer for hjemmearbejde.

For den enkelte er det vigtigt, at hjemmearbejde bliver et valg, man selv kan træffe, og at der stadig er en fast plads på kontoret, som er ens egen. Der er ikke tale om et enten eller, næsten 68 pct. svarer midt i mellem, når de bliver spurgt, hvordan arbejdspladsen helst skal indrette sig, hvor 1 er, at alle møder ind hver dag, og 10, at alle arbejder hjemmefra. En kombinationsmodel synes at være det foretrukne og falder da også godt i tråd med de øvrige besvarelser.

Brug TR og arbejdsmiljørepræsentanten

ADOs bestyrelse ser både muligheder og udfordringer i udviklingen af hjemmearbejdspladsens udbredelse for den kontorarbejdende dyrlæge i tiden efter tilbagevenden til arbejde. Det er vigtigt, at der både er fokus på hensynet til det samlede fællesskab i kontormiljøerne og den enkeltes behov.

ADO opfordrer til, at medlemmerne bruger deres TR og arbejdsmiljørepræsentant til aktiv dialog med ledelsen om kontorarbejdspladsen på arbejdet og i hjemmet i tiden efter hjemsendelsen.

På de statslige arbejdspladser venter alle stadig på, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bliver klar med deres analyse af, hvordan det gik med hjemmearbejdet. Først herefter kan de enkelte arbejdspladser gå i gang med en egentlig hjemmearbejdspolitik.

Læs mere om ACs anbefalinger her