Generalforsamlinger med kamera på

Generalforsamling Det er en ulempe at drøfte vigtige emner med fysisk afstand og bag hver sin skærm. Omvendt har de nye digitale mødefora også givet os mulighed for at deltage mere fleksibelt hjemme fra egen matrikel.

Leder

Meget tyder på, at vi kan begynde at skimte afslutningen på nedlukning og reduceret frihed. Udrulningen af vacciner og forårets første tegn giver fornyet energi og optimisme. Det har vi også oplevet til de netop afholdte generalforsamlinger i Den Danske Dyrlægeforening. Jeg er meget glad og taknemmelig for den opbakning og det store engagement, som prægede vores møder og debatter i år.

Generalforsamlingerne er altid en markant årlig begivenhed, hvor vi samles og vores faglige fællesskab danner grundlag for vigtige drøftelser, men også for socialt samvær. Sådan har det ikke helt været i år. Vi har været tvunget til at afholde bestyrelsesmøder og generalforsamlingerne digitalt og har ikke kunnet mødes i de samme rammer, som vi plejer. Overordnet set er det en ulempe at drøfte vigtige emner med fysisk afstand og bag hver sin skærm. Omvendt har de nye digitale mødefora også givet os mulighed for at deltage mere fleksibelt hjemme fra egen matrikel. I løbet af året har vi flere gange trådt sammen med kort varsel og drøftet aktuelle problemstillinger, som tidligere ville kræve fysisk tilstedeværelse og mere planlægning. Det er en erfaring, som vi kan bygge videre på i vores fremtidige arbejde sammen.

Trods de mange begrænsninger har vi som forening i løbet af 2020 opnået mange stærke resultater, og jeg har i min beretning kunnet give en lang række eksempler på tiltag og aktiviteter, som vi har bidraget til og som samlet set har vist, at vi står stærkt som veterinærfagligt fællesskab. Mange tiltag og relationer har løbende været omtalt i vores fagblad, men jeg vil gerne igen fremhæve de dialogmøder, som vi havde med Fødevarestyrelsen under den minkkrise, som især har præget 2020 og vores fag.

Det fysiske møde mennesker imellem vil altid stå stærkere og er et vigtigt grundlag for vores demokratiske sindelag og handlekraft.

Som forening har vi oplevet medlemsfremgang og massiv medieomtale. Pandemien har understreget, at vores One Health-perspektiv har en betydelig samfundsrelevans, og pandemien har ligeledes vist, at vi som dyrlæger besidder en faglighed, som er relevant i mange sammenhænge og kan bidrage til at løse de helt store samfundsudfordringer. Jeg mener i høj grad, at det forgangne år har vist os, at enhedsforeningen bygger på et stærkt sammenhold og stærke faglige relationer. Den synlighed og erfaring vil vi bygge videre på, når vi i den kommende tid implementerer en styrket grundfortælling om Den Danske Dyrlægeforening. Grundfortællingen vil vi bruge internt til at sætte ord på vores forenings DNA og eksternt til at øge vores synlighed og skærpe vores profil. På den måde vil vores grundfortælling fremover være vores fælles klangbund og pejlemærke for den retning, vi som forening vil tage sammen.

Jeg glæder mig meget til, at vi til det næste årsmøde, som jo heldigvis allerede er til efteråret, igen kan hilse på hinanden, se hinanden i øjnene og mærke det store engagement, som karakteriserer vores forening. Der er ingen tvivl om, at vi har høstet gode erfaringer med de mange online-møder. Men det fysiske møde mennesker imellem vil altid stå stærkere og er et vigtigt grundlag for vores demokratiske sindelag og handlekraft. Jeg glæder mig meget til at se alle i Nyborg den 8.-9. oktober 2021.