Det handler om dyrlæger – alt andet er værktøjer

EU Gennem fire år bestred forhenværende formand i Den Danske Dyrlægeforening, Arne Skjoldager, en bestyrelsespost i den europæiske sammenslutning af dyrlæger – Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Han finder arbejdet dybt interessant, men hvordan sætter arbejdet spor?

AS 1 © Anette Eckholdt
Interview

DVT møder Arne Skjoldager i hjemmet i Egtved. Herfra har han arbejdet som praktiserende dyrlæge i 16 år og derefter indenfor veterinærområdet i Fødevarestyrelsen i 23 år. Sideløbende har han været formand for DDD i årene 2008-2013.

- Som formand for DDD deltog jeg mange gange som delegeret i FVE, som har dyrlægeforeninger fra 40 lande som medlemmer, men det var først i årene 2015 til 2019, jeg sad i bestyrelsen. I dag er jeg udelukkende formand for et arbejdsudvalg i FVE, som arbejder med en ny dyresundhedslov, hvor alle smitsomme sygdomme bliver samlet i én forordning. Det er for øvrigt en sag, som har fulgt mig alle årene, fortæller Arne Skjoldager, som har lagt arbejdslivet på hylden og er blevet folkepensionist.

Selvom FVE blandt andet arbejder med one health, antibiotikaresistens, kontrolforordning og forbud mod brug af medicinsk zink i svinefoder, er FVEs formål overordnet et helt andet.

- FVE ikke er nogen traditionel fagforening, men det overordnede formål er at skaffe gode forhold for medlemmerne. Antibiotika, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og andre aktuelle emner er kun værktøjer til at sætte os og vores fag på dagsordenen og komme ind på den politiske arena, forklarer det tidligere bestyrelsesmedlem i FVE og erkender, at det er nemmere og mere acceptabelt at udføre lobbyisme om dyr og mad end om dyrlægers job og indtjening.

Kontingentet taler

FVE repræsenterer gennem nationale dyrlægeforeninger 300.000 dyrlæger i Europa. Selvom der også er medlemmer fra lande uden for EU, er det primært politikerne i EU og embedsmændene i EU, som er målgruppen for FVEs arbejde. Emnerne bestemmes af de delegerede – store lande med mange dyrlæger sender lidt flere delegerede og større kontingent end små lande. Dermed har de også lidt større indflydelse. Og bestyrelse og formand vælges direkte. Da Arne Skjoldager blev valgt, var der kampvalg og formandsposten gik til Rafael Laguens fra Spanien.

Man skal være ekstremt tålmodig for at arbejde internationalt.

I perioden 2019–2021 er det Rens van Dobbenburgh, Holland, der sidder på formandsposten, og norske Torill Moseng, franske Thierry Chambon, tyske Siegfried Moder og polske Stanislaw Winiarczyk, som bestrider de fire øvrige bestyrelsesposter.

- De nordiske og de baltiske lande er gode til at samarbejde, og vi er derfor altid godt repræsenteret i bestyrelsen, selvom det ikke er os, der betaler mest i kontingent, fortæller Arne Skjoldager.

Sådan arbejder vi

I FVE arbejder forskellige undergrupper med kødkontrol, produktionsdyrspraksis (kvæg og svin), offentlig forvaltning og forskning. Smådyr og heste er repræsenteret i selvstændige organisationer under FVE. Sekretariatet, som ligger i Bruxelles består kun af seks medarbejdere fra seks forskellige europæiske lande. Ifølge Arne Skjoldager er det seks dygtige og erfarne mennesker, som opererer med et budget på bare 100.000 euro, der stammer fra medlemskontingent. De folkevalgte får hverken løn eller diæter fra FVE, men de får dækket omkostninger til fly og hotel. Det er op til de enkelte medlemslande, om deres repræsentanter tildeles honorar.

Mens de ansatte i FVE-sekretariatet lobbyer over for embedsmænd, er det de folkevalgte i FVE, som bearbejder politikerne i EU-parlamentet og EU-kommissionen. Og sideløbende er det mindst lige så vigtigt at drive lobbyvirksomhed over for politikerne i de nationale parlamenter. I sidste ende er det ofte ministerrådet, som tager stilling til de store sager – og ministrene klædes på i deres respektive hjemlande. Selvom det kan tage 10 år, før en sag bliver til EU-lov, er det ifølge Arne Skjoldager vigtigt, at arbejdet er grundigt fra starten, da det kan være svært at flytte et komma, når der først er kommet noget på skrift.

Og så skal man ikke glemme alliancepartnere – det kan fx være lægerne, dyreværnsorganisationer og forbrugerorganisationer.

Ingen quickfix

- Man skal være ekstremt tålmodig for at arbejde internationalt. Den primære drivkraft for mig er, at det er interessant, uhøjtideligt og sjovt arbejde – og hvis vi er heldige, når vi også i mål med en sag engang imellem, siger Arne Skjoldager med et smil på læben.

Han forklarer, at FVE-medlemmerne ofte kommer med vidt forskellige baggrunde. En af de ting, FVE har fået vedtaget i EU er, at veterinærmedicin fremover bliver receptpligtigt og kun kan udskrives af dyrlæger og ikke længere af grovvareselskaber og alle mulige andre, som det var almindelig praksis i flere lande. Forordning »Regulation 2019/6 on veterinary medical products« træder i kraft 28/1-2022.

- Udgangspunktet er ofte, at der fra de forskellige interessenter efterspørges ens regler for at forhindre konkurrenceforvridninger ud fra devisen: Vi har sandelig ikke noget imod øgede, stramme og klare krav, hvis det gælder for alle. I mange tilfælde menes der imidlertid, at det er dem selv, der skal definere reglerne, og de andre, der skal overholde dem, uddyber han og fortsætter.

FVE formulerer politik gennem medlemmernes ekspertise.

- Man kan sagtens lave klare og stramme krav, men med i pakken følger logisk nok øget kontrol og mindre fleksibilitet, og så har man balladen. Den udtalte opfattelse er ofte, at det må der da være forståelse for, for hos os gælder helt specielle forhold. Det er en gordisk knude, men al EU-lovning er minimumslovgivning, så det står ethvert land frit for at øge kravene, så længe det ikke strider mod det indre markeds regler.

Arne Skjoldager har kun oplevet et dygtigt og venligt embedsværk i Bruxelles. Inden EU-borgerne udråber dem som de onde og kolde bureaukrater, minder han os om, at de kun gør, hvad politikerne beder dem om. Han hader for øvrigt udtrykkene »dernede i EU« og »os danskere« og kalder udtrykkene for nationalistisk pladder.

Det internationale samarbejde i FVE og lobbyismen i EU har bekræftet hans tro på, at EU er det rigtige – dog ikke så meget, at han agter at gå ind i politik – hverken lokalt, nationalt eller i EU. Han har til gengæld engageret sig i Europabevægelsen, hvor han blander sig i diverse udvalg og arrangementer.

- Jeg vil gerne være med til at tale EU op – der er nok, der taler det ned. Det er en kæmpe fornøjelse at arbejde i FVE og på tæt hold opleve, hvordan EU arbejder, men det er et job, som kræver, at man er velforberedt, og det er et hestearbejde med læsestof til mange timer på sofaen. Hvis man vil være en troværdig lobbyist, som embedsmænd og politikere stoler på og måske sågar spørger til råds engang imellem, må man gøre sig fortjent til det. Det er dejligt at opleve, når politikere og embedsmænd bruger FVE til at spille ping pong med, fastslår det tidligere danske bestyrelsesmedlem i FVE.

Han mener for øvrigt, at den aktuelle coronakrise, hvor mange møder i Bruxelles erstattes af digitale møder, vil bide sig fast og gøre arbejdet i FVE både nemmere og billigere fremover. Men om det bliver lige så sjovt, er han ikke sikker på.