Annonce Banner Banner Banner

Desmitis i støttebåndet til den dybe bøjesene hos hest

Heste Desmitis i støttebåndet til den dybe bøjesene er jævnligt forekommende i hestepraksis – særligt på forben. Det er i mange tilfælde en let erkendelig diagnose både klinisk og ultrasonografisk, men forekommer også med mere subkliniske symptomer og forekommer også på bagben. Går man et spadestik dybere, er der således flere aspekter af både diagnostikken, terapien og prognosen, som kan være givtige at have in mente, når man står med en patient i denne kategori.

CBOX Heste(Ny)Org © Colourbox
Indblik

Anatomi

Forben

Støttebåndet til den dybe bøjesene (Accessory Ligament of the Deep Digital Flexor Tendon/AL-DDFT) er på forben en forlængelse af forknæets palmare ledkapsel og af det palmare carpale ligament5,28,30. Et MRI-kadaverstudie viste yderligere, at der også kommer fibre til AL-DDFT fra både den tredje og den fjerde carpal-knogle30, og i den proksimale metacarpalregion omkranser flexor retinaculum bøjesenerne11. Støttebåndet løber derfra distalt mellem gaffelbåndet og den dybe bøjesene (DDFT) og udgør her noget af den dorsale del af den proksimale seneskede, hvorefter det har insertion dorsalt på DDFT midt på piben5,9,28,30. Ligamentet er bredt og rektangulært proksimalt og bliver smallere og tykkere distalt, inden det har insertion på DDFT7,11. I forløbet i piberegionen findes fibrøse vævsstrøg mellem AL-DDFT og den overfladiske bøjesene (SDFT), hvilket prædisponerer for adhærancedannelser mellem de to strukturer ved henholdsvis svær SDFT-tendinitis og svær AL-DDFT-desmitis9. I området ca. 10 cm distalt for ærtebenet bliver AL-DDFT større lateralt end medialt11.

Bagben
På bagben er AL-DDFT en forlængelse af den tarsale ledkapsel og af det distale plantare ligament, som løber fra calcaneus til den centrale og den tredje tarsal-knogle12,28. I nogle tilfælde er AL-DDFT dog fraværende på bagben. Således var AL-DDFT fraværende hos 2 % af bagbenene i et MRI-studie (n = 50)12, hos 6 % af bagbenene i et kadaver-studie (n = 165)28 og hos 22,7 % af bagbenene i et »low field« MRI-studie (n = 22)22.

I den proksimale metatarsalregion omkranser flexor retinaculum SDFT den laterale og den mediale gren af den dybe bøjesene og løber i dette område sammen med AL-DDFT12. På bagben varierer AL-DDFT meget i udformning og kan variere fra blot en aponeurose til et fuldt udviklet ligament38. Et MRI-studie (n = 50) fandt, at AL-DDFT på bagben i tværsnit er rektangulært eller trapezformet12, og et andet studie fandt, at ligamentet er tykkere medialt end lateralt11. Et dissektionsstudie (n = 165) identificerede den komplette udformning af AL-DDFT på bagben og fandt seks forskellige udformninger af ligamentet28 - se skema 1. Kvantificerede dimensioner af AL-DDFT på henholdsvis forben og bagben fremgår af skema 2.

  Kortlagte udformninger af AL-DDFT på bagben
1 Todelt i hele ligamentets længde
2 Todelt i den distale halvdel
3 Todelt i den midterste del
4 Tredelt i den distale halvdel
5 Todelt i den proksimale og den distale del, forenet i den midterste del
6 Todelt i den proksimale del, forenet i den resterende del

Skema 1. Beskrivelse af 6 identificerede udformninger af AL-DDFT på bagben28.

  Forben Bagben
Længde 13,3-14,1 cm (fuldblod)46 7,9-18,5 cm (blandede racer)28
Bredde proksimalt - 0,2-3,2 cm (blandede racer)28
Bredde distalt 1,48-1,58 cm (fuldblod)6 0,2-2,6 cm (blandede racer)28
Tykkelse 0,78-0,95 cm (origo) (varmblod)11
0,52-0,77 cm (8 cm distal for ærtebenet) (varmblod)11
0,1-3,3 mm (blandede racer)28

Skema 2. Opmålinger på AL-DDFT på forben og bagben.

Biomekanik

Støttebåndet til DDFT har som funktion at forhindre overstrækning af DDFT og at forebygge hyperekstension af kodeleddet, når DDFT er under maksimal belastning, hvilket forekommer, når tåleddene ekstenderes i slutningen af gennemtrædningsfasen samt i landingsfasen efter et spring25. Støttebåndet er desuden den palmare sene-/ligamentstruktur, der udsættes for den andenhøjeste belastning18, men det er mindre elastisk og har en tre gange lavere brudstyrke end DDFT9. På forbenet er AL-DDFT også en vigtig del af hestens støtteapparat, der gør, at hesten kan stå op og hvile med anvendelse af minimal muskelkraft36. På bagben er biomekanikken i relation til AL-DDFT ikke til fulde kortlagt, men ligamentet menes at have mindre funktion på bagben1,16,19.

Forekomst

Forben/bagben

Desmitis i AL-DDFT er allerede beskrevet tilbage i 1891 som den hyppigst forekommende ligamentskade af alle sene- og ligamentskader på tunge arbejdsheste37, og dette er da også i nyere tid en velkendt lidelse på forben, men der er i de senere år kommet øget fokus på, at lidelsen også forekommer på bagben11,16,19,28,38. På bagben kan desmitis i AL-DDFT ses som både en akut og en kronisk halthedsudløsende desmitis16,19 eller som en kronisk tilstand med fleksordeformitet tåleddene38, hvilket dog også er beskrevet på forben24. På forben er AL-DDFT-desmitis oftest unilateral, hvorimod tilstanden på bagben i flere tilfælde forekommer bilateralt38.

Alder og disciplin

Belastningsstyrken i AL-DDFT er in vitro påvist at falde med alderen, hvormed risikoen for skader på AL-DDFT forventes at stige med stigende alder2, hvilket stemmer overens med iagttagelser i flere studier, hvor heste ≥ 10 år findes at være overrepræsenteret med lidelsen både på forben og bagben9,13,16,24,42. Det foreslås yderligere af nogle forfattere, at der kan være et aldersbetinget degenerativt aspekt i udviklingen af AL-DDFT-desmitis både på forben2 og bagben16, hvor studiet på bagben underbyggede dette med histologi, der viste en kronisk degenerativ tilstand16. Der rapporteres også om øget forekomst af lidelsen hos ældre springheste på højt niveau og ældre dressurheste9.

Et retrospektivt studie (n = 27) over forekomsten af denne skade fandt en overvægt af motionsheste13, hvor et andet lignende studie (n = 9) fandt, at 63 % af hestene var dressur- eller springheste45. Et tredje studie (n = 18) fandt en overvægt af springheste24, og en enkelt kilde oplyser, at lidelsen også forekommer hos meget stort gående dressurheste9. Endelig finder flere studier en overrepræsentation af ponyer9,13,24. I en population af amerikanske konkurrenceheste (n = 296) fandtes lidelsen hyppigere forekommende hos dressurheste end springheste, og dette studie fandt ingen skader på AL-DDFT på bagben26. Heste med mere proksimalt placerede læsioner i AL-DDFT på forben og bagben findes i nogle studier yngre (gennemsnit 8 år) end tidligere beskrevet og findes i højere grad hos varmblods- og fuldblodsheste11.

Skadens placering

Desmitis i AL-DDFT opstår oftest akut som en soloskade på forben, men kan også forekomme sekundært til en svær SDFT tendinitis grundet adhærancedannelse, og en svær AL-DDFT-desmitis kan yderligere resultere i en DDFT-tendinitis9. Et ældre studie fandt, at læsionerne på forben primært var placeret midt eller distalt på ligamentet42. I de senere år er der kommet fokus på proksimalt placerede læsioner i AL-DDFT på både forben og bagben5,8,11,13,24,31, hvor et MRI-studie (n = 16) fandt, at 75 % af disse proksimale læsioner begyndte 1-4 cm under carpometacarpalleddet, og de resterende havde læsioner 5-10 cm under carpometacarpalleddet5.

Billede 1 M Pil

Billede 1. Ultralydsscanning af en 14-års dansk varmblods-vallak med en stor AL-DDFT-desmitis på venstre forben beliggende perifert lateralt med en stort cirkulært hypoekkogen læsion (pil). Medialt til venstre, palmart for oven. (Kilde: Susanne Albæk Kolding).

Diagnostik

Klinisk præsentation

Forben

Den hyppigst forekommende AL-DDFT-desmitis på et forben præsenteres ofte med en akut halthed og med en karakteristisk bløddelshævelse i metacarpalregionen, hvor hævelsens maksimum typisk ses proksimalt eller midt på piben, beliggende medialt og lateralt, hvor hævelsen kan være varm eller kold og eventuelt øm for palpation24,42. I nogle tilfælde kan observeres, at hesten i hvile står med let flekteret forknæ (»løse forknæ«)24. Halthedsgraden varierer og findes i et studie fra 0 til 3 grader (skala: 0-4)13, og i et andet studie beskrives den fra let til moderat42. Yderligere beskriver et studie, at haltheden er værst ved longering på blød bund med benet yderst på volten11. Et ældre studie på forben (n = 18) fandt, at hele 44 % af hestene med denne forbensskade var rengående24, og et andet studie på forben (n = 24) fandt, at 12,5 % af hestene var rengående42. Desmitis i AL-DDFT kan også forekomme med mere subkliniske symptomer, som ikke umiddelbart fører klinikeren i retning af diagnosen, hvilket kan kompliceres af, at det er vanskeligt specifikt at palpere AL-DDFT5, og at et smerterespons ikke altid kan forventes11. Helt proksimalt lokaliseret desmitis i AL-DDFT på forben fremstår ikke nødvendigvis med hævelse, hvilket begrænses af det stramme retinaculum i området11.

Bagben

På bagben ses ofte en ganske let grad af medialt ødem i relation til en helt proksimalt placeret AL-DDFT-desmitis11. Yderligere berettes om to præsentationer af hævelse på bagben i relation til AL-DDFT, hvor det ene er en hævelse medioproksimalt i metatarsalregionen, hvilket ofte er konkurrenceheste, og det andet er en mere diffus hævelse mere distalt i metatarsalregionen, hvilket oftere er »all round« rideheste14.

Et studie gående på AL-DDFT desmitis på bagben (n = 23) beretter om to kliniske scenarier for AL-DDFT-desmitis på bagben. Ét scenarie præsenterer en akut unilateral bagbenshalthed, og et andet scenarie præsenterer en snigende eller akut positur-ændring af tåleddene eventuelt med overkodning, hvilket forekommer uni- eller bilateralt uden rapportering om en forudgående halthed16. Denne afvigende positur består enten af, at hesten hviler på benet, står med manglende gennemtrædning af dragten og/eller har en konstant flektion af kodeleddet, som ikke kan korrigeres under sedation16. Dette scenarie er også beskrevet af andre kilder med hyppigere forekomst hos Quarter- og Cob-heste i en forholdsvis ung alder og uden en forudgående traumatisk ætiologi, men i nogle tilfælde med samtidig tendinitis/desmitis på SDFT, DDFT eller de skrå kodesenebensligamenter9,34. To tilfælde af kronisk fleksordeformitet i kodeleddet på forben som følge af AL-DDFT-desmitis er desuden beskrevet i et andet studie24.

Halthedsgraden hos heste med en fleksordeformitet på bagben lå fra 3,8-4,5 grader (skala: 0-8) og for heste med bilaterale fund sås i stedet en stiv og kort bevægelse på begge bagben16.

Diagnostiske blokader

Er tydelige kliniske fund til stede, vil diagnostiske blokader typisk ikke være indiceret for lokalisering af en AL-DDFT-desmitis. Helt proksimalt placeret desmitis i AL-DDFT på både for- og bagben vil dog oftest kræve anvendelse af diagnostiske blokader for at lokalisere haltheden, da inspektoriske og palpatoriske kliniske fund kan udeblive eller være inkonklusive11. Og generelt skal man ved anlæggelse af positive subcarpale/-tarsale blokader være opmærksomme på AL-DDFT som en differentialdiagnose og ikke kun se blokaderne som indikative for en proksimal gaffelbåndsdesmitis5,8,13,24,31.

Forben

Et MRI-studie (n = 45) fandt, at hele 59 % i en population diagnosticeret med subcarpal smerte fandtes at have en AL-DDFT-desmitis5. Andre forfattere maner dog til forsigtighed i forhold til kun at vurdere AL-DDFT på MRI og ikke på ultralyd og foreslår en potentiel overdiagnosticering af lidelsen11,30, da AL-DDFT anatomisk har et meget varierende udseende på MRI, hvormed det kan være svært at differentiere mellem biologisk variation og patologi såvel på ultralyd som på MRI29. Desmitis i AL-DDFT på forben vil typisk kunne blokeres med en subcarpal blok, men kan også være delvis positive på en ringblok over koden og kan være negative ved blokade af intercarpalleddet11.

Bagben

Heste med AL-DDFT-desmitis på bagben (n = 12) kan forventes at være negative på en ringblok over koden og på en blokade af det nederste glideled, men er for 80 % af tilfældene fundet positive på en blokade af n. lateralis plantaris11. I et andet studie (n = 23) fandt man, at 86 % af heste med en akut unilateral AL-DDFT-desmitis på bagben havde et 50-100 % positivt respons på en subtarsal blokade16. Nogle heste med en AL-DDFT-desmitis på bagben kræver en lokalinfiltration omkring AL-DDFT for at opnå et positivt blokaderespons16. Generelt opleves, at der for denne lidelse ofte ses falsk negative blokader på bagben14. Heste med den tidligere beskrevne fleksordeformitet, som følge af AL-DDFT-desmitis på bagben, er særligt vanskelige at blokere ud, og hele 80 % af disse heste fandtes i et studie at være blot 30-40 % positive på en subtarsal blokade16.

Billeddiagnostik

Ultralydsscanning er den klassiske billedmodalitet til diagnosticering af denne lidelse og er let anvendelig ved større skader i AL-DDFT, men nogle AL-DDFT-skader kræver MRI-scanning for identificering10. Generelt kan den helt proksimale del af AL-DDFT være særlig vanskelig at vurdere ultrasonografisk både på for- og bagben5,11,31, hvilket netop er et område, hvor flere af de mindre skader er lokaliseret5. Ultralydsscanning på bagben vanskeliggøres yderligere af det meget varierende udseende af AL-DDFT11,28 – se skema 1. Der ses dog typisk bilateral symmetri i udseendet af et raskt AL-DDFT11,14, hvilket kan være en hjælp diagnostisk. De ultrasonografiske fund vil være karakteriseret ved en markant forstørrelse af ligamentet, reduceret afstand mellem gaffelbåndet og ligamentet samt områder med hypo- og anekkogene områder11,16 - se billede 1 og 2.

 

Billede 2 Med Pil (1)

Billede 2. Ultralydsscanning af en 14-års Trakehner-vallak med en AL-DDFT-desmitis på venstre forben beliggende centromedialt med en diffust afgrænset heterogen læsion (pil). Medialt til venstre, palmart for oven. Det raske højre forben ses på billedet til højre til sammenligning. (Kilde: Susanne Albæk Kolding).

Periligamentøs fortykkelse forekommer særligt hos heste, hvor haltheden har været længerevarende og/eller sammen med tilstedeværelsen af fleksordeformitet af tåleddene på bagben16. Ved en markant fortykkelse af AL-DDFT vil denne omslutte DDFT særligt lateralt, og det kan være en fordel at scanne henholdsvis lateralt og medialt fra for at få det fulde overblik over ligamentet9. I forhold til identificering af adhærancedannelser kan foretages en dynamisk longitudinel scanning på opløftet ben, hvor tåen flekteres og ekstenderes9. Efter opheling vil vedvarende ses forstørrelse af ligamentet11. På både forben13,24,32,42 og bagben16,32 kan forekomme simultane læsioner i andre nærliggende sene-/ligamentstrukturer. På forben er i et studie (n = 18) noteret, at et hyppigt ultrasonografisk fund ved opfølgende undersøgelser er adhærancedannelse mellem den proksimale seneskede og de abaksiale marginer af SDFT24. Endelig er beskrevet et tilfælde af aseptisk tenosynovitis i den proksimale seneskede på et forben sekundært til AL-DDFT-ruptur40.

Terapi

Konservativ

Konservativ behandling anvendes i langt de fleste tilfælde som behandlingsstrategi til akutte førstegangstilfælde af AL-DDFT-desmitis. Denne består af indledende boksro i op til tre måneder kombineret med kontrolleret motion ved hånd, hvor graden af motionering og fri bevægelse øges i takt med ophelingen13,24,42. En aktiv rekonvalescens er særdeles vigtig grundet den høje tendens til adhærancedannelse13, men anbefales at foregå kontrolleret, og fri motion på fold forbindes af nogle forfattere med en dårligere prognose for opheling13. Opheling af AL-DDFT sker betydeligt hurtigere end fx SDFT13,17, og i ukomplicerede tilfælde af AL-DDFT-desmitis på forben kan hesten være tilbage i arbejde efter 3 til 9 måneder13. Som med seneskader sker forbedringen i halthedsgrad betydeligt hurtigere end selve ophelingen, hvormed rekonvalescensen skal tage udgangspunkt i monitorering af skaden via gentagne ultralydsscanninger13.

Desmotomi og resektion

Til kronisk og problematisk AL-DDFT-desmitis på både forben og bagben foreslås desmotomi, eventuelt delvis resektion af AL-DDFT samt resektion af eventuelle adhærancer3-5,9,13,41. Et eksperimentelt studie (n = 5) med desmotomi på forben og fjernelse af 1 cm af AL-DDFT fandt, at der blev dannet forbindelse mellem enderne af AL-DDFT med fibrøst væv efter 6 måneder, at ligamentet blev 1 cm længere, og at det opnåede 80 % af den oprindelige styrke3. Netop desmotomi kombineret med delvis resektion foreslås af nogle forfattere til heste med fleksordeformitet på bagben, hvorved AL-DDFT forlænges desto mere, hvilket potentielt øger chancen for at genoprette normal positur, om end ophelingsfasen forlænges markant16. Men der berettes også om, at fleksordeformitet af tåleddene på bagben kan opstå netop som følge af desmotomi16. Anvendes desmotomi, pointeres det, at aktiv kontrolleret rehabilitering er vigtig for at opnå den forlængelse af AL-DDFT, som operationen tilstræber41. Man må forvente, at se vedvarende forstørrelse af AL-DDFT i operationsområdet efter desmotomi med op til tre gange fortykkelse af AL-DDFT3, men graden af arvæv er i et studie på voksne heste med distale fleksordeformiteter ikke fundet relateret til den efterfølgende præstation, men her var dog ikke tale om heste med desmitis43.

Desmitis 5

Billede 3. Hest med fleksordeformitet af tåleddene og manglende gennemtrædning i dragten VB. (Foto: Susanne Albæk Kolding).

Desmitis 4

Billede 4. Samme hest, som på billede 3 med anlagt bøjlesko med kileeffekt for aflastning (v/reg. beslagsmed Mads Mejnertsen). (Foto: Susanne Albæk Kolding).

Beslag

Belastningen på AL-DDFT reduceres ved at gøre dragten højere eller ved at anvende kiler21, hvilket potentielt kan være et terapeutisk tiltag35,39. Nogle af de heste, som har udviklet en fleksordeformitet af tåleddene på bagben og står med svævende dragt, kan bedst afhjælpes med netop en kilesko, om end fuld opnåelse af funktion ikke kan forventes16.

»Stretching«

Humant indgår excentrisk træning (»stretching«) af sener rutinemæssigt i genoptræning af seneskader, hvilket foretages ved, at musklen og senen belastes under udstrækning. Denne træningsform har humant vist at bedre heling og reducere forekomsten af recidiv23 samt at øge elasticiteten i senen og mindske smerter ved achilleseneskader33. Hos hunde har strækøvelser vist at forebygge adhærancer og øge senestyrken ved skader på fleksorsener47. Fysioterapi i form af »stretching« til sene- og ligamentskader har også indenfor hesteverdenen fået øget bevågenhed, og en international undersøgelse blandt godt 2.000 hestedyrlæger fandt, at over 80 % anvendte strækøvelser som en del af terapien til sene- og ligamentskader44. Denne øvelse kan foretages i relation til DDFT/AL-DDFT ved at lade hesten stå på en omvendt kile i gentagne korte intervaller20 – se billede 5.

Anbefalingen om »stretching« taler dermed imod den tidligere anvendte anlæggelse af en kilesko til AL-DDFT-desmitis for aflastning af ligamentet, hvilket dog stadig er indiceret til de tidligere beskrevne heste med en fleksordeformitet af tåleddene på bagben.

En lang række andre terapeutiske tiltag relateret til sene- og ligamentskader generelt såsom stamceller, Platelet Rich Plasma, shock wave, laser m.fl. - kunne inddrages her, men kan ikke favnes i herværende artikel.

Stretching (2)

Billede 5. »Stretching« af AL-DDFT ved hjælp af en omvendt kile. (Foto: Johnny Nørgaard Sørensen).

Prognose

Konservativ behandling

Prognosen for AL-DDFT-desmitis på forben varierer fra god til reserveret, således at studierne på området er in konstante, og prognosen skal forventes relateret til hestens størrelse, alder, race og brug. Et studie (n = 27) fra 1991 fandt, at 76 % i en blandet population med ukompliceret AL-DDFT-desmitis primært på forben kom tilbage i fuld arbejde13, og et studie på forben (n = 18) fra 1994 fandt, at 43 % vendte tilbage i arbejde24. Et studie på forben (n = 24) fra 1993 fandt derimod, at kun 18 % i en population af hollandske heste vendte tilbage i fuldt arbejde42. Sidstnævnte studie fandt, at ældre heste (gennemsnitligt 11,3 år) oftere havde kroniske læsioner og generelt havde en dårligere prognose42. Det skal i dette studie noteres, at hele 40 % af hestene havde simultane seneskader, at hestene i gennemsnit havde været halte i 2,7 måneder inden diagnosticering, samt at kun 17 ud af 24 heste var tilgængelige for opfølgende vurdering, hvilket er faktorer, der kan have influeret på prognosen42. Yderligere blev hestene tildelt strikt boksro uden motion ved hånd de første 8 uger42, hvilket man i dag ville kombinere med kontrolleret motion for at fremme heling og undgå adhærancedannelser.

Ifølge nogle forfattere er prognosen meget afhængig af, at diagnosen stilles hurtigt, og at konservativ behandling iværksættes intensivt9. Heste med recidiverende AL-DDFT-desmitis har en reserveret prognose, særligt hvis der også ses skade på DDFT eller SDFT9,13. Heste med AL-DDFT-desmitis opstået sekundært til SDFT-tendinitis og heste med en fleksordeformitet i tåleddene har den dårligste prognose9.

Prognosen for AL-DDFT-desmitis på bagben ligner i ukomplicerede tilfælde prognosen på forben, således fandt et studie fra 2005, at succesraten for at vende tilbage i arbejde var 73 % for heste med akut unilateral bagbenshalthed, men fandtes at være blot 10 % for tilfælde med fleksordeformitet og overkodning i tåleddene på bagben, hvilket i langt de fleste tilfælde er irreversibelt16. I et studie på sportsheste gående på proksimalt placeret desmitis i AL-DDFT på bagben fandtes 67 % (6/8) af hestene at vende tilbage i arbejde11.

I et enkelt studie er beskrevet to cases med AL-DDFT-desmitis på forben, der blev behandlet med stamceller, hvor begge heste kom tilbage i arbejde11.

Desmotomi

Flere kilder beretter om fuld eller delvis restitution efter demotomi på forben med AL-DDFT desmitis13,27,41. Et studie fra 2011 (n = 8) fandt, at 75 % af hestene vendte tilbage til deres oprindelige brug indenfor 6-24 måneder (gennemsnitligt: 12 måneder) efter desmotomi på forben45, hvilket ligger betydeligt højere end de fleste studier med konservativ behandling24,42. I et studie fra 2007 (n = 16) fandt man, at 38 % (3/8) af de heste, der fik foretaget desmotomi på forben eller bagben efterfulgt af seks måneders rehabilitering, vendte tilbage i fuldt arbejde, og yderligere to af hestene kunne arbejde på et lavere niveau, hvormed succesraten lå på 63 %5. Det skal noteres, at begge studier er amerikanske, hvilket ikke altid kan sammenlignes med europæiske standarder for terapeutisk succes5,45. Dette afspejles også i en amerikansk case fra 2000, der ligeledes beskriver desmotomi og resektion af AL-DDFT på et bagben med et kronisk forløb førende til, at hesten 6 og fortsat 12 måneder efter operationen var tilbage i ridning, dog med en fortsat lavgradig halthed4. Desmotomi på kroniske tilfælde af AL-DDFT-desmitis med fleksordeformitet i tåen er beskrevet med delvis eller midlertidig effekt13,15.

Konklusion

Desmitis midt eller distalt på AL-DDFT er hyppigt forekommende på forben og fremstår ofte med en karakteristisk hævelse i relation til AL-DDFT. Læsionen ses hyppigere hos ældre heste (> 10 år) og kan være relateret til en aldersrelateret degeneration af ligamentet. Prognosen varierer meget, hvor særligt tidlig iværksættelse af rekonvalescens og fravær af simultane skader på nærtliggende ligament-/senestrukturer er afgørende. Til komplicerede tilfælde anbefales desmotomi og eventuelt delvis resektion. Der forekommer dog også andre variationer af læsionen såsom AL-DDFT-desmitis på bagben, meget proksimalt placeret desmitis på både for- og bagben samt desmitis førende til fleksordeformitet af tåleddene og eventuel overkodning særligt på bagben, hvor sidstnævnte generelt har en slet prognose for atletisk funktion.