Karriereovervejelser i en coronatid

Jobsøgning I en tid med usikkerhed er det vigtigt at holde fokus på det, du selv har indflydelse på. Er du i job, er det måske tiden til at sætte fokus på din karriere og få opdateret dit CV. Er du blevet sagt op, følger her nogle gode råd til jobsøgning.

COLOURBOX8244216 (1) © Colourbox
Guide

Hvor mange akademikere der bliver opsagt som følge af coronakrisen, er usikkert. Flere har allerede mistet deres job, men ikke i nær samme grad som ufaglærte eller faglærte, der står for tre fjerdedel af stigningen i ledigheden.

Hvordan arbejdsmarkedet kommer til at se ud på sigt er svært at spå om. Men ét er sikkert – vi er alle påvirket af situationen, uanset om vi er i job eller er blevet opsagt.

Sæt fokus på din karriere

Det kan altid anbefales, at du med passende mellemrum tager din jobsituation op til overvejelse, og nu under coronakrisen kan være et godt tidspunkt. Så er du også bedre forberedt, hvis du skulle blive sagt op. Men uanset om du er ny på jobmarkedet, ledig, eller ønsker at sætte mere fokus på egen karriereudvikling, finder du de værktøjer, du har brug for, i DDDs digitale karriereværktøj: Karriere+Navigation.

Karriere+Navigation består af en lang række værktøjer, som alle er målrettet forskellige faser i dit arbejdsliv. Karriereværktøjerne kan blandt andet hjælpe dig med at afklare:

 • Hvilke kompetencer du er i besiddelse af, og hvordan du beskriver dem
 • Hvad der motiverer dig i dit arbejde, og hvorledes du opnår størst arbejdsglæde
 • Hvad der er dine stærke og svage sider
 • Hvor du vil hen karrieremæssigt, og hvilke hensyn du skal tage i forhold til dette
 • Hvordan du bedst muligt kan forberede dig til specifikke situationer i dit arbejdsliv, såsom jobsamtaler, en-til-en samtaler som leder og meget mere
 • Hvordan du opretholder en balance mellem dit arbejdsliv og privatliv.

Brug de muligheder i Karriere+Navigation, som passer bedst til din situation lige nu. Brug tid på at finde ud af, hvad du er særlig god til, hvor dine styrker er, hvilke typer af opgaver du helst vil arbejde med, samt hvilke ønsker du har til din karriere.

De fleste af os har vores CV liggende og samle støv, indtil vi næste gang skal søge job. Nogle gange sker det hurtigere, end vi havde regnet med. Det kan være svært at huske, hvilke opgaver du har arbejdet med, og hvilke kurser du har deltaget på, når det ligger flere år tilbage. Brug tiden nu til at få opdateret dit CV og noteret alle dine kompetencer ned.

Hvis du søger nyt job

Uanset om du skal søge dit første job som nyuddannet eller er i en anden situation, hvor du søger job, er der god inspiration at hente til din jobsøgning i Karriere+Navigation.

Herunder har vi desuden samlet nogle gode råd, som efter vores erfaring er relevante for alle, der søger nyt job:

 • Målret dit CV og din ansøgning til jobbet
 • Lav en skarp jobsøgningsstrategi
 • Forbered dig grundigt til møder
 • Bevar en god motivation.

Et godt CV er afgørende for, at du kan »sælge« dig selv i din jobsøgning. De fleste arbejdsgivere læser ikke din ansøgning, hvis ikke de finder dit CV interessant. Det er derfor vigtigt at målrette dit CV til det job, du søger, og at dine faglige og personlige kompetencer fremgår tydeligt på side 1. Når du først har lavet et rigtigt godt CV, kan du overføre det næsten direkte til din LinkedInprofil.

Vær særlig opmærksom på, at dit CV har et overskueligt layout, ikke bliver for langt og meget gerne må omfatte eksempler på konkrete resultater, du har skabt eller konkrete situationer og opgaver, du har løst på en god måde.

Den gode ansøgning skal overbevise arbejdsgiveren om, at du er den rette til jobbet, og derfor indkalder dig til jobsamtale. Det er vigtigt, at din motivation for at søge jobbet fremstår tydeligt, og at læseren (dem, der skal ansætte dig) kan se, at du har forstået, hvad jobbet indebærer, og at du viser, at du med din erfaring og dine kompetencer matcher jobbet. Læs derfor altid stillingsopslaget omhyggeligt.

Det er let at falde i den grøft, hvor du giver en generel beskrivelse af dig selv i stedet for at målrette ansøgningen til jobbet. Vær særlig opmærksom på at formulere dig, så arbejdsgiveren kan se værdien i at ansætte netop dig i jobbet.

Strategien er altafgørende

Læg en strategi for din jobsøgning. Det giver struktur og overblik, og gør det lettere at se fremskridt. Beslut dig for, om du vil søge på opslåede stillinger, skrive uopfordrede ansøgninger og/eller kontakte dit netværk. På ddd.dk kan du hente yderligere inspiration til din jobsøgning. Specielt omkring brug af netværk oplever vi, at flere jobsøgere er tilbageholdende. »Hvorfor skulle de bruge tid på at tale om deres job med mig?«, er der mange, der vil indvende. Men tænk på, at det, du spørger om, er hjælp og information, ikke om vedkommende kan skaffe dig et job.

Formålet med din jobsøgningsstrategi er at få en mødeaftale med en kommende arbejdsgiver. Det kan være en formel jobsamtale, et aftalt kaffemøde eller et tilfældigt møde. I alle tilfælde er det vigtigt at være grundigt forberedt til mødet. Det gælder også, selv om mødet ikke er fysisk, men i stedet på en digital platform. Her skal du huske også at tænke på lys, lyd og kameravinkel.

Forbered en elevatortale, hvor du kort og præcist giver en præsentation af dig selv for et menneske, du møder for første gang. Den skal indeholde præcise svar på, hvem du er, hvad du brænder for, og hvad du kan. Så er du forberedt på det uforberedte møde.

Det kan være svært at bevare motivationen

Noget af det sværeste, når du søger job, er at bevare motivationen. For der vil helt sikkert være tider, hvor du møder modstand, og det ikke går som forventet. Hvis du ikke er motiveret, vil det skinne igennem i din jobsøgning – både til møder, de uopfordrede opkald til virksomheder og i din ansøgning. Derfor skal du løbende tænke over, hvordan du kan fastholde din motivation.

Som inspiration har vi tre forslag til, hvordan du kan gøre det. Det handler om at holde fokus på det, du selv har indflydelse på, at du får sat dig nogle mål og delmål, som du er sikker på, at du kan indfri. Derfor må dit eneste mål ikke være at få et job, men også en øvelse i at kommunikere på nye måder og med nye mennesker.

 • Vær aktiv på din LinkedIn-profil
 • Tilret løbende dit CV
 • Lav en kaffeaftale med en i dit netværk.

Hver gang du indfrier et af dine mål, skal du være tilfreds med dig selv. Nu har du gjort noget mere for at komme nærmere dit slutmål, jobbet. Tænk ikke kun på, hvordan du får et nyt job, tænk også på dig selv. Gør ting, du holder af, og tag pauser fra jobsøgningen.

Kontakt DDDs konsulenter

Har du brug for hjælp til at komme videre og yderligere vejledning, kan du altid kontakte DDDs karrierekonsulenter på ddd@ddd.dk. Det gælder også, hvis du har fået nyt job og har spørgsmål til din løn eller vil have din ansættelseskontrakt kigget igennem.