Søg job målrettet

Jobsøgning Hvert år undersøger konsulenthuset Ballisager, hvordan virksomheder rekrutterer medarbejdere. Læs her de vigtigste pointer fra undersøgelsen og fif til, hvordan du kan bruge den viden målrettet i din jobsøgning.

COLOURBOX23076544 © Colourbox
Nyhed

Det kræver god forberedelse at finde det rigtige job. Ét er at finde drømmejobbet, noget andet er at vide, hvad virksomhederne efterspørger og lægger vægt på, når de skal finde nye medarbejdere. Her er der god hjælp at hente i Ballisagers rekrutteringsanalyse, der hvert år tager pulsen på virksomhedernes rekrutteringsadfærd – analysen for 2019 er netop udkommet.

Der var i alt 1.663 virksomheder, der var inviteret til at deltage i undersøgelsen, 934 virksomheder har svaret, heraf 29 % offentlige og 71 % private virksomheder.

De tre mest brugte rekrutteringskanaler, når virksomheder søger nye medarbejdere, er i prioriteret rækkefølge:

  1. Opslåede stillinger (76 %)
  2. Netværk (58 %)
  3. LinkedIn (51 %).

I 2018 var det de samme tre kanaler, der var på top tre, men i forhold til 2019 har netværk og LinkedIn byttet plads.

For dig som jobsøger betyder det ikke overraskende, at du med fordel kan bruge flere kanaler, når du søger job. Det er således ikke nok kun at bruge stillingsopslag fra jobdatabaser til at finde dit næste job. Det er værd at bemærke, at også offentlige virksomheder bruger netværk i rekrutteringsprocessen – et godt råd er derfor at orientere dit netværk om, at du er jobsøgende.

Mange om buddet

Virksomhederne får i gennemsnit 50 ansøgere per stillingsopslag, og 52 % svarer, at de mødes med én eller flere kandidater inden ansøgningsfristens udløb. I det offentlige er det 29 %, hvilket vil være en overraskelse for nogle.

For dig som jobsøgende betyder det, at det kan anbefales at søge, så snart stillingerne bliver slået op. Det er en myte, at du ligger øverst i bunken, hvis du venter til sidste øjeblik med at søge.

83 % af virksomhederne tilkendegiver, at det er muligt at søge uopfordret. Det er velkendt, at private virksomheder modtager uopfordrede ansøgninger, men faktiske angiver 61 % af de offentlige virksomheder, at det er muligt at søge uopfordret hos dem.

Hvis du søger en stilling i det offentlige, skal du skrive direkte til den leder, der har slået stillingen op. I en stor privat virksomhed foretrækker de, at du uploader dit ansøgningsmateriale i firmaets HR-system, mens de små virksomheder helst vil have en skriftlig henvendelse direkte til firmaets fællesmail. Dit vigtigste salgsargument, ifølge virksomhederne, er, at du præsenterer dine kompetencer kort og præcist, og viser, at du er motiveret for at være en del af deres virksomhed.

Dit CV har stor betydning

Tidligere undersøgelser har vist, at 80 % af alle arbejdsgivere begynder med at læse CV’et, når de modtager en ansøgning. Hvis de ikke synes, det rammer, det, de søger, vil 50 % ikke læse videre. På en top 3 screener virksomhederne efter erhvervserfaring, ansættelsernes varighed og uddannelse.

Som jobsøger betyder det, at dit CV skal være målrettet stillingsopslaget. Det er derfor en god ide, at du indleder med at skrive en målrettet profil efterfulgt af de vigtigste kompetencer i forhold til jobindhold. Fortvivl ej, selvom du ikke har erhvervserfaring – vi har alle fået vores første job uden erfaring. Men det betyder, at du skal lægge endnu mere vægt på dine kompetencer fra eksempelvis dit studie og dit frivillige arbejde.

De trends, der hitter

Når virksomhederne bliver spurgt i undersøgelsen til fremtidens tre mest attraktive kompetencer hos en jobsøger, er det forandringsparathed, evne til at arbejde selvstændigt og forretningsforståelse, der bliver fremhævet.

Her er det godt at huske, at din akademiske uddannelse har givet dig rigtig god baggrund i forhold til forandringsparathed og til at arbejde selvstændigt. Det er en del af dna’et i en akademisk uddannelse.

Du har måske ikke forretningsforståelse med i bagagen fra din uddannelse. Det er dog værd at skrive sig bag øret, at det er forskelligt, hvad virksomhederne lægger i begrebet forretningsforståelse. Det, der går igen hos de fleste virksomheder, er, at du har forståelse for kunders ønsker og behov, og at du kan sætte dig ind i, hvad der giver værdi for virksomheden og derved kan arbejde forretningsorienteret.

God fornøjelse med din jobsøgning. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte DDDs karrierekonsulenter, der er klar til at hjælpe dig.