Veterinært udsyn

Internationalt Stort og småt fra Europa.

Mette Uldahl2 (1)

På talerstolen - Mette Uldahl, formand for FEEVA, der har været initiativtager til at sætte fokus på dilemmaer omkring aflivning af heste.

Referat

Den Danske Dyrlægeforening repræsenteret ved hovedbestyrelsens internationale udvalg deltog den 6.-8. juni i generalforsamlingen i den europæiske sammenslutning af dyrlægeforeninger, Federation of Veterinarians of Europe (FVE). Denne gang foregik
det i Bratislava i Slovakiet.

Generalforsamlingens formål er bl.a. at opnå enighed om FVEs politik inden for alle aspekter af dyrlægefaget. Det sker gennem udarbejdelse af og efterfølgende afstemning om politikpapirer, som FVE bruger i deres lobbyarbejde overfor EUs institutioner. Det er et lobbyarbejde, der foregår på mange niveauer – lige fra embedsmænd over interesseorganisationer, fagspecialister og politikere til EU-kommissærer. Politikpapirerne er også en af DDDs muligheder for at få indflydelse på EU-politikken, og DDD prioriterer derfor at deltage i arbejdet og besvare høringer om nye politikpapirer.

På den seneste generalforsamling blev fire nye politikpapirer vedtaget:

FVE/FEEVA position paper on Endof-life for Horses
Politikpapiret blev præsenteret af danske Mette Uldahl, som er formand for de europæiske praktiserende hestedyrlægers organisation FEEVA.

Politikpapiret fastslår dyrlægens ret til at aflive heste af hensyn til deres velfærd, og at aflivning kan være det bedste valg for hesten i nogle situationer. I dansk sammenhæng synes det banalt, men stærke kræfter i Europa har længe været modstandere af tilgangen, og det var
derfor en vigtig sejr, at politikpapiret blev vedtaget i FVE.

Mette Uldahl har været initiativtager til debatten i FEEVA. Fokus har været på dilemmaer omkring aflivning af heste, og debatten har gjort det klart, at der er forskellige holdninger til hestes velfærd, aflivning kontra slagtning og ret til liv og død blandt dyrlæger på tværs af Europa.

Politikpapiret blev enstemmigt vedtaget og til stor applaus. Det vidner om, at Mettes arbejde med at udbrede den danske tilgang vinder frem.

FVE position paper on Early Neutering of Kittens
Politikpapiret omhandler anbefalinger om tidlig neutralisation af killinger.

FVE position paper on Cattle Lameness
Politikpapiret omhandler halthed hos især malkekvæg, og FVE vil bruge papiret til at sætte fokus på omfanget og behovet for overvågning af halthed på nationalt og europæisk plan. DDDs Faggruppe Kvæg vil med basis i papiret arbejde på en kampagne om forbedring af klovsundhed hos danske køer.

FVE position paper on Selective Dry Cow Treatment in Dairy Cows
De nordiske og baltiske dyrlægeforeninger med DDD i spidsen har i høringsfasen kritiseret papiret for ikke at være vidtrækkende nok, idet det stadig tillades at anvende kritisk vigtige antibiotika i kvægbruget. Fx blev DDDs forslag om kun at tillade goldbehandling efter dyrkning og
evt. resistensbestemmelse tilføjet til papiret. FVE takkede for de nordiske/baltiske indspark i processen, og politikpapiret blev vedtaget med beskeden om, at DDD og øvrige nordisk/baltisk dyrlægeforeninger vil fortsætte kampen for et forbud mod kritisk vigtige antibiotika.

Dette er et klart eksempel på, at det nytter at stå sammen som foreninger og kæmpe for vores sag. Vi kan flytte holdningerne i Europa, selvom det er et langt sejt træk, men vedtagelsen var et vigtigt skridt på vejen til mere ansvarligt forbrug af antibiotika i kvægbruget, selvom vi
ikke er i mål endnu mht. kritisk vigtige antibiotika.

Find de fire vedtagne politikpapirer på FVEs hjemmeside: fve.org/publication_category/animal-health-welfare/

VETS WELLBEING SURVEY

- Undersøgelse af psykiske og fysiske problemer, som embedsdyrlæger oplever i deres daglige arbejde.

Ved et fællesmøde arrangeret af EASVO og UEVH blev resultaterne fra en aktuel engelsk undersøgelse blandt engelske embedsdyrlæger præsenteret ved Lizzie Lockett (CEO of the RCVS and Director of the Mind Matters). Den anonyme spørgeskemaundersøgelse er planlagt af The Association of Government Veterinarians, AGV, i samarbejde med Government Veterinary Services, GVS, og skal belyse samt identificere de psykiske og fysiske problemer, som embedsdyrlæger oplever i deres daglige arbejde. Målet er samtidig at øge opmærksomheden på de utallige udfordringer, som dyrlæger udsættes for i deres arbejde som embedsdyrlæger.

Rapporten, som blev lanceret den 14. februar i år, er den første af sin art i England og giver et unikt indblik i embedsdyrlægers velbefindende i forbindelse med deres ansættelse under UK Government.

Rapporten bygger på i alt 705 besvarelser (overvejende fuldtidsansatte embedsdyrlæger med mere end 10 års anciennitet og direkte kontakt med virksomheder/besætninger).

Nogle af de generelle resultater af undersøgelsen peger på, at embedsdyrlægerne føler:

  • At arbejdspresset er stort
  • At de ofte arbejder i udfordrende psykisk pressede situationer
  • At de mangler støtte fra ledelsen
  • At de mangler psykisk hjælp i nedslagningssituationer
  • At de mangler træning på visse arbejdsområder, fx konflikthåndtering
  • At de har problemer med at stå alene med en arbejdsopgave
  • At støtte fra kolleger og teams er en stor hjælp.

På baggrund af undersøgelsens resultater kommer rapporten med 32 vigtige anbefalinger (se udsnit i boksen). Et af emnerne, som rapporten fokuserer meget på, og som også blev drøftet ved mødet, er udfordringen med at få den enkelte embedsdyrlæge til at tænke på personlig
velfærd i jobbet, og at der kan være forskel på mennesker. Udover at det er vigtigt, at medar bejderen trives i sit job, giver det samtidig også et bedre arbejdsresultat.

Et første skridt

AGV vil fortsat arbejde på at forbedre embedsdyrlægers velfærd i jobbet og på at implementere nogle af rapportens anbefalinger. Samtidig håber AGV, at denne rapport blot er første step til at identificere de positive aspekter i embedsdyrlægens job, men også de tiltag og
forbedringer, der er nødvendige for at forbedre arbejdsmiljøet for embedsdyrlæger.

Læs evt. mere om undersøgelsen hos agv.org.uk > Reflections on Veterinary Wellbeing – Government Vets and the findings of the AGV survey in the UK.