Guide til opstart af virksomhed

Etablering Flere og flere springer i disse år ud som selvstændig erhvervsdrivende. Det er spændende at være iværksætter/selvstændig og føre den gode idé ud i praksis. Livet som selvstændig giver også frihed og selvbestemmelse. Men det kræver, at du er risikovillig, innovativ, kreativ og hårdtarbejdende for at få den gode idé til at lykkes. Læs her, hvordan du kommer i gang.

COLOURBOX5745345 © Colourbox
Guide

Nedenstående guide er vejledende. Hvis du overvejer at etablere dig som selvstændig, bør du henvende dig til sekretariatet.

CVR-nr.

Hvis du forventer at få en omsætning i din virksomhed på over 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, skal du CVR-registrere din virksomhed, da SKAT dermed anser, at virksomheden drives på fuld tid.

Forventer du at få en omsætning i din virksomhed på under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode, vil SKAT betegne din virksomhed som »hobby«. Dermed er du ikke forpligtet til at CVR-registrere din virksomhed, men mange gør det alligevel.

Udarbejd en forretningsplan

En forretningsplan indeholder dine planer for din virksomhed. Forretningsplanen samler alle dine ideer og tanker, og den er hele det fundament, som du bygger din virksomhed på.

En forretningsplan er ikke kun til for din egen skyld, den er også med til at overbevise omverdenen om, at din virksomhed er seriøs og struktureret. Har du en gennemtænkt og velorganiseret forretningsplan, er din mulighed for succes endnu større.

Hvilke produkter eller serviceydelser, og hvad skal det koste?

Du skal finde ud af, hvad produkterne, du vil sælge i din virksomhed, koster i indkøbspris, og derefter skal du bestemme, hvordan du vil prissætte dine produkter/ ydelser i forhold til konkurrencen på markedet. Her skal du udregne dit dækningsbidrag. Dækningsbidraget fortæller, hvor meget du omsætter pr. produkt og kan derfor bruges til at finde den pris, du bør tage for dit produkt.

Husk, du skal have fortjeneste på dine produkter/ydelser, ellers er der intet overskud til at betale udgifter for og dermed ingen løn til dig.

Budget og regnskab

Som en del af din forretningsplan skal du udarbejde en række budgetter, der er med til at vise, hvor meget du skal tjene, for at du kan drive din virksomhed. Du skal jo udover virksomhedens udgifter også fortsat kunne betale dine private udgifter, selvom du driver selvstændig virksomhed. Dermed skal du finde ud af, hvad de ting, du har brug for, koster. Det er vigtigt at have realistiske budgetter.

Følgende budgetter anbefales udarbejdet:

  • Etableringsbudget – dvs. hvor stor en kapital du har brug for for at kunne begynde din virksomhed.
  • Driftsbudget – hvilke indtægter og udgifter du har i din virksomhed, når den er etableret.
  • Likviditetsbudget – hvilke midler du måned for måned har brug for for at have nok penge på bankkontoen til at kunne betale dine udgifter i virksomheden.
  • Privatbudget – hvad har du privat af månedlige udgifter.

Du skal desuden overveje, om du selv vil bruge tid og energi på at udarbejde regnskab, eller om du skal have professionel bogføringshjælp fra en bogholder eller en revisor. 

Virksomhedsform

Det er vigtigt, at du overvejer, hvilken virksomhedsform du ønsker at drive din virksomhed i. Mange nyuddannede dyrlæger driver deres selskab som en enkeltmandsvirksomhed, men der er flere forskellige virksomhedsformer:

Anpartsselskab (ApS), Aktieselskab (A/S) og Interessentskab (I/S). Du kan læse mere om de forskelle virksomhedsformer på ddd.dk.

Virksomhedsnavn og image

Dit virksomhedsnavn skal være i overensstemmelse med det image, du ønsker din virksomhed skal have. Kunderne skal kunne udtale navnet og ønsker du på sigt, at virksomheden skal udvides globalt, skal navnet også kunne udtales i de lande, du ønsker at sælge dine serviceydelser/ produkter i.

Også virksomhedens logo og domæne skal afspejle virksomhedens image. Husk på at navn, logo mv. skal passe til den branche, du skal arbejde i, din målgruppe og den type produkter/serviceydelser, du skal sælge. En god og brugbar hjemmeside er et »must have« for enhver virksomhed, og specielt hvis du vil drive onlinevirksomhed, vil din hjemmeside blive dit primære ansigt til dine kunder.

Du skal også tage den fysiske butiks udseende med i dine overvejelser. Den skal afspejle din virksomheds image både med hensyn til placering, men også kundernes førstehåndsindtryk.

Forsikringer

Det er lovpligt for en arbejdsgiver at tegne en arbejdsskadesforsikring på sine ansatte. Ejerne af kapitalselskaber sidestilles med ansatte, hvormed det er lovpligtigt at lade ejerne dække af en arbejdsskadesforsikring. Det er dermed ikke lovpligt for ejeren af en enkeltmandsvirksomhed at tegne en arbejdsskadesforsikring, men dette anbefales, da også ejeren af en enkeltmandsvirksomhed kan komme ud for en arbejdsskade.

Det anbefales tillige, at virksomheden er dækket af en produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Denne forsikring dækker, såfremt du laver en fejl – fx hvis en dyrlæge fejlbehandler en hund, eller en hundeklipper kommer til at klippe ind i huden på en hund, og den må sys efterfølgende hos dyrlægen.

Er en dyrlægevirksomhed medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening skal ovennævnte forsikringer som udgangspunkt tegnes i forsikringsselskabet Tryg gennem Willis, der er arbejdsgiverforeningens forsikringsmægler.

Der kan være andre forsikringer, det vil være relevant for dig at tegne som fx: Bilforsikring, løsøreforsikring, (dækker skader på dit inventar og dine instrumenter), sygedagpengeforsikring. Det er vigtigt, at du har tegnet de forsikringer du skal bruge, men samtidigt er det også meget dyrt, at være overforsikret.

Kurser for iværksættere

De fleste kommuner i Danmark tilbyder gratis vejledning i at komme godt i gang som iværksætter. Disse kurser plejer at være rigtig gode, og de er gratis at deltage i. Det anbefales, at du deltager i disse kurser, da de giver et godt indblik i det at være selvstændig erhvervsdrivende, ligesom de give et godt netværk i nærområdet, som du fremadrettet kan bruge til sparring. Derfor er anbefalingen - kontakt din kommune og tilmeld dig førstkommende møde/kursus for nye iværksættere.