Manglende sporbarhed og kontrol giver illegal hundehandel frit spil

Handel Danske dyrlæger oplever i stigende grad at stå med en hvalp i konsultationen – vel at mærke en hvalp af udenlandsk oprindelse, der er opdrættet og efterfølgende importeret under tvivlsomme forhold. Hvor stort omfanget er i Danmark, ved vi endnu ikke meget om, men vi ser formentlig kun toppen af isbjerget. Problemet er det samme i alle lande i Europa, der nu vil gøre noget ved problemet sammen.

Shutterstock 35591620 © Shutterstock
Indblik

Gennem de seneste år er illegal hundehandel på online platforme eksploderet. Handlen er udsprunget af en stigende efterspørgsel på hvalpe af moderacer, hvor legale opdrættere ikke har kunnet følge med. Det danner basis for en indbringende forretning hos dem, der udelukkende ser økonomiske gevinster i opdrættet uden hensyn til tævernes og hvalpenes tarv.

I Europa sættes der nu fokus på problemerne med illegal handel med hvalpe. Handlen foregår i høj grad via online platforme og hvalpene transporteres i stor stil over grænserne. Det er derfor ikke et problem, som det enkelte land kan løse alene. EU kommissionen har på den baggrund iværksat en undersøgelse af omfanget af handel med hvalpe på online platforme. Fra Danmark deltager således dyrlæger fra Fødevarestyrelsens Veterinære Rejsehold i aktionen med at kortlægge online-handlen.

En konference i Bruxelles 22. november var samlingspunkt for europæiske tiltag om at gøre noget ved problemstillingen. Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem FOUR PAWS International, Eurogroup for Animals og det østrigske formandskab. De indbudte talte både dyrlæger, kennelklubber, politikere og NGOere. Den Danske Dyrlægeforening var også repræsenteret, da problemet vedkommer en stor del af medlem merne og adresserer problematikker vedrørende dyrevelfærd. 

Kommende ny dyrevelfærdslov

Formålet med konferencen var at skabe overblik over de udfordringer, som den illegale handel med hvalpe rejser. 14 indlægsholdere med vidt forskellig baggrund belyste udfordringerne i de enkelte medlemsstater, ligesom der blev præsenteret forskellige løsningsmodeller. Disse var også indspil til en europæisk dyrevelfærdslov med henblik på at sikre hvalpene og forbrugerne bedre.

Flere af deltagerne ser den kommende EU-dyrevelfærdslov som en mulighed for at komme illegal handel med hvalpe til livs ved at stille krav til registrering, sporbarhed – via ID-mærkning af hunde – og fælles europæisk registertilgang.

Animal Health Law (AHL): Etablering af register til registrering af katte, hunde og ildere i alle EU-lande for nationale registre. I&R: Samler nationale databaser

Loven bliver efter alt at dømme en komprimering af 40 love og forventes at træde i kraft i april 2021. Det overordnede formål er at forebygge, beskytte og kontrollere i forhold til smitsomme husdyrsygdomme. Visionen er for hunde en fuld sporbarhed, hvor krav om registrerede opdræt samt kendskab til dyrets ID fremover kan give komplet information omkring dyret – opdrætter, ID-mærker, ejere, sygdomshistorik og opholdssteder. Disse tiltag er væsentlige, idet man opnår større gennemsigtighed, og det bliver lettere at spore skruppelløse opdrættere og sælgere. 

Fælles indsats online

Men ikke kun lovgivning og krav skal medvirke til at ændre vilkårene for dyr og forbrugere – også en fælles indsats på online-platforme er væsentlig og skal medvirke til at dæmme op for den handel, der har frit spil mange steder i dag.

De sælgere, der annoncerer på online-platforme, som kun kræver begrænset sælgeridentifikation, går under radaren, fordi de konstant opretter nye annoncer, ændrer indholdet i annoncerne dagligt og kan have flere anonyme konti, som ikke er ID-validerede. Det gør det nærmest umuligt for myndighederne at spore sælgerne og dermed også at gribe ind. Derfor vil tvunget ID-validering af kontoholder være vejen frem for større sikkerhed på online-platforme, ligesom man bør stille krav til den information, der skal fremgå af annoncen i forbindelse med salg af levende dyr.

Et forbud mod handel med levende dyr på kendte online-platforme ses ikke som en vej frem, da man frygter, at handlen i stedet vil flyttes til »det sorte net« og sociale medier, hvor kontrollen er endnu vanskeligere at udføre.

I Østrig har man allerede taget det et skridt videre ud i regulering af området. Kun registrerede opdrættere kan få lov at sælge hunde, og ved salg online skal man kunne fremvise en tilladelse. Med ny lovgivning kan myndighederne sanktionere hårdere, herunder uddele bøder, beslaglægge dyr og frakende retten til at holde dyr, såfremt man ikke opfylder og overholder kravene. 

På DDDs hjemmeside > Faggruppe Familiedyr finder du et skema til anmeldelse af muligt ulovligt hundehold. Det er Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, der håndterer anmeldelser.

Oplysning skal også bane vejen

Ligesom myndigheder kan sætte ind i forhold til lovgivning og krav, består en stor del af arbejdet dog også i oplysning. Oplysning til hvalpekøbere om at sætte sig grundigt ind i, hvad det betyder at anskaffe sig en hvalp, og hvad man skal være opmærksom på med hensyn til bl.a. race, sundhedsstatus og opdræt.

Her kan vi som dyrlæger bidrage med rådgivning til hvalpekøbere, ligesom vi kan henvise til aktuelle kampagner. Gennem oplysning og uddannelse af kommende generationer kan vi rykke opfattelsen væk fra, at dyr er en vare, der kan erhverves som ethvert andet produkt i en »køb og smid væk«-kultur.

Der er ingen tvivl om, at de største tabere i denne problematik er alle de hunde, der vokser op under kummerlige forhold, transporteres over lange afstande uden hensyn til dyrevelfærd og ofte ankommer syge og underernærede i en alt for ung alder til deres destination. Her overtager forbrugere, mere eller mindre overraskede, hvalpen, og dermed medvirker de til at vedligeholde industrien. Som foreninger, dyrlæger, myndigheder og forbrugere bærer vi derfor alle et ansvar for at afhjælpe problemerne gennem oplysning, rådgivning, lovgivning og samarbejde på nationalt og internationalt plan.