Nr. 03

Kontrol

Stækkede kontrolmuligheder

3 ud af 4 embedsdyrlæger oplever, at kontrollen med grises velfærd ved eksport fra samlesteder bør skærpes. Logbøgerne opleves som værdiløse, og der er mangelfulde muligheder og ressourcer til sanktionering på samlesteder. Det viser resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppeinterview, som DDD har gennemført med embedsdyrlæger, der varetager kontrollen med velfærd for grise til eksport.

Læs artikel

Læs bl.a. i dette nummer