Tema: Efter- og videreuddannelse

Vejen mod specialdyrlægegodkendelse

Specialdyrlæge Som familiedyrsdyrlæge kan en certificering af dine kompetencer betyde meget for både dine karrieremuligheder og for din praksis. I denne artikel fortæller familiedyrsdyrlæge Lars Langerhuus, hvad efteruddannelsen har betydet for ham og om hans mål om at blive dansk specialdyrlæge inden for familiedyrskirurgi.

Billede Lars 1

Hele forløbet med at blive specialdyrlæge har været en fornøjelse, fortæller Lars Langerhuus.

Interview

Lars Langerhuus arbejder til daglig på AniCura Aarhus Dyrehospital, hvor han udelukkende beskæftiger sig med henviste hunde og katte inden for kirurgi.

Han er meget engageret i at efteruddanne sig og deltager derfor i kurser og udenlandsophold, hvor han både får erfaring og mulighed for at forbedre sine kompetencer – fx ved at operere sammen med specialister.

For Lars er en certificering af hans kompetencer centralt. Han for tæller, at det er værdigivende både over for hans klienter og over for hans henvisende kollegaer. Herudover er det også en mulighed for at få et struktureret videreuddannelsesprogram og dygtiggøre sig endnu mere.

Vejen mod specialdyrlæge

Lars Langerhuus havde oprindeligt et ønske om at blive Europæisk Diplomat, men som han fortæller, det er »vanvittig krævende«, og reelt ville han være nødt til at opholde sig længere tid i udlandet. Han synes derfor ikke, at det var foreneligt med hans ønsker om et familieliv. Han valgte derfor at gå efter den danske specialdyrlægeuddannelse i kirurgi. Det er stadig en krævende proces, men mere overkommeligt på »hjemmebane«.

Processen tog fart, da Lars Langerhuus i 2013 begyndte på specialisering i kirurgi på Master of Companion Animal Clinical Science. I 2015 færdiggjorde han masteruddannelsen – og tiden herefter brugte han på ophold hos europæiske og amerikanske diplomater (i alt 8 uger), publicering af artikel og udarbejdelse af omfattende caselog. Lars anbefaler andre familiedyrsdyrlæger, der ønsker en certificering, at begynde på Master of Companion Animal Clinical Science på Københavns Universitet. Han fremhæver, at masteruddannelsen fint kan stå alene som dokumentation for ens kompetencer. Men det er også en rigtig god basis for specialdyrlægeuddannelsen. Desuden understreger Lars, at det er et inspirerende forløb med dygtige undervisere.

Sund skepsis i værktøjskassen

Der er særlig en kompetence, Lars har fået med sig på sin vej mod specialdyrlægegodkendelsen, som han vil fremhæve: At arbejde evidensbaseret. At stille spørgsmålet: »Virker det, vi gør, rent faktisk, eller bør vi gøre noget andet?«.

Den evidensbaserede praksis, er han særligt blevet introduceret til på Masteruddannelsen, og det er noget, han i høj grad bruger i sit daglige arbejde. Her bliver han ofte bombaderet med nye teknikker, men med den evidensbaserede tilgang har han fået en sund skepsis. Han søger nu efter, om der er dokumentation for, at de ting, han gør, rent faktisk virker.

Det var også baggrunden for Lars’ masterprojekt, som er en obligatorisk del af masteruddannelsen. På hospitalet, hvor Lars arbejder, har de mange diskusprolapsoperationer, og han ville undersøge, om operation rent faktisk er den bedste mulighed. Virker det?

Efter at have dykket ned i de kliniske studier har Lars fundet frem til, at der er evidens for, at operationerne har en effekt. Det er et meget relevant spørgsmål, men der har ikke tidligere været en gennemgang af data for at besvare dette. Lars har derfor fået mulighed for, at udgive sine konklusioner i the Veterinary Journal, et af de mest anerkendte veterinære tidsskrifter.

Det tager tid, men det er en fornøjelse

Lars Langerhuus har indsendt sin ansøgning og forventer at få sin specialdyrlægetitel snart. 

- Hele forløbet har været en fornøjelse. Udover træningen i at arbejde evidensbaseret har der været et fint fagligt udbytte af undervisningen på masterforløbet, hvor vi har mødt meget kompetente undervisere. Det største faglige udbytte har jeg dog fået af udenlandsopholdene, hvor jeg har fulgt og opereret sammen med diplomater i et inspirerende universitetsmiljø. Det kan naturligvis godt lade sig gøre uden at være i et specialiseringsforløb, men det er mere motiverende for både sig selv og ens arbejdsgiver, at der er et mål med indsatsen. De netværk, man får opbygget både på masteren og via udenlandsopholdene, er ligeledes et stort aktiv. Jeg vil derfor anbefale andre at kaste sig ud i det.

Men, understreger Lars:

- Det er vigtigt, at man har grønt lys hjemmefra, for det er tidsskrævende.

Han er glad for, at der er kommet flere efter- og videreuddannelsesmuligheder for familiedyrsdyrlæger i Danmark. At der er kommet en masteruddannelse, og at det dermed er blevet mere overkommeligt at blive specialdyrlæge, fx inden for kirurgi som ham selv.