Annonce Banner Banner Banner

Rapport: 20 veje til et længere arbejdsliv

Startskud til at sikre det gode og lange arbejdsliv for alle.

Kort nyt

På en lang række områder oplever arbejdsgiverne i dag, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor nedsatte den tidligere regering en seniortænketank, der har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes. Og det er der kommet 20 anbefalinger ud af.

Blandt de konkrete anbefalinger fra Seniortænketanken er et forslag om et partnerskab, hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter skal understøtte det gode og lange arbejdsliv, så flere seniorer får bedre mulighed for at arbejde længere.

- Der er brug for et fortsat fokus på at sikre gode og sunde arbejdspladser, så seniorer bliver længere i jobbet. Vi skal have gode arbejdspladser, som er åbne overfor seniorernes behov, og sunde arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så ingen skubbes ud. Samtidig er arbejdsmarkedet under hastig forandring, og vi skal sikre, at den enkelte har de nødvendige kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet. Partnerskabet får en meget vigtig rolle for at skabe attraktive rammer for seniorer ude på de enkelte arbejdspladser, siger Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, der er Akademikernes repræsentant i Seniortænketanken.

Desuden er der 19 øvrige anbefalinger fordelt på tre delmål, såkaldte sigtelinjer: Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv; Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige; Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Til den første sigtelinje hører seks anbefalinger, bl.a. om lokalaftaler og seniorpraksis samt kompetenceafklaring og opkvalificering. Sigtelinje nr. to har udmøntet sig i otte anbefalinger, bl.a. om tidlige samtaler i a-kasse og på jobcenter og jobmatch mellem virksomheder og ledige seniorer.

Den tredje sigtelinje har fem anbefalinger, som bl.a. handler om bedre information om fordele ved senere tilbagetrækning, herunder bedre muligheder for delpension og forenkling af reglerne i pensionssystemet.

Arbejdet stopper ikke med Seniortænketankens rapport, men det er nærmere startskuddet på arbejdet med at sikre det gode og lange arbejdsliv for alle, lyder det fra Akademikerne.

- Vi kommer alle til at arbejde længere på et arbejdsmarked, hvor kravene til den enkelte hele tiden skifter, og dermed også jobindholdet. Så det er en bunden opgave at hjælpe det gode og lange arbejdsliv på vej. Gennem lokale løsninger skal vi skabe gode og attraktive arbejdspladser, der udvikler og passer på medarbejderne. Det skal ske

ved løbende at løfte medarbejdernes kompetencer og ved, at vi forebygger fysisk og mental nedslidning, udtaler Lars Qvistgaard, formand for akademikerne, og fortsætter

- Sidst men ikke mindst så skal vi tage ordentlig hånd om dem, der har behov for at stige af arbejdstoget tidligere, hvad enten der er tale om en tømrer, en skolelærer eller en dyrlæge.

Læs anbefalingerne på Seniortænketankens hjemmeside seniortaenketanken.dk