Gratis abortundersøgelser for får og geder i 2022

Obduktion Fra januar 2022 igangsættes overvågning af årsager til abort hos får og ged i Danmark.

P6160700
Kort nyt

Der er i øjeblikket meget begrænset viden om infektiøse årsager til aborter hos får og geder i Danmark. De har ikke tidligere været inkluderet i abortovervågningen, og det er formodentlig kun meget sporadisk, at der er udført diagnostiske undersøgelser af årsager til aborter hos får og geder.

Får og geder holdes mange steder i landet under forhold, hvor de kommer i tæt kontakt med mennesker, eksempelvis i zoologiske haver, dyreparker eller på byggelegepladser og lignende, hvor der holdes »klappedyr«. Agens med zoonotisk potentiale kan derfor være af særlig interesse.

Fra januar 2022 igangsættes overvågning af årsager til abort hos får og ged i Danmark.

Abortovervågningen for får og ged kører sideløbende med den tidligere igangsatte abortovervågning for kvæg, som fortsættes i 2022. Det betyder, at praktiserende dyrlæger har mulighed for at indsende abortmateriale fra får eller geder til undersøgelse.

Undersøgelserne foretages i samarbejde mellem Københavns Universitet og SSI (DK-VET) og er finansieret af Fødevarestyrelsen.

En del af formålet med undersøgelserne er at styrke den fortsatte frihed for brucellose hos får og geder i Danmark. Samtidig undersøges abortmaterialet for parasitten Toxoplasma gondii og bakterier som: Chlamydia abortus, Coxiella burnetii (Q-feber) og Campylobacter fetus samt for Schmallenberg virus.

Der udføres herudover bredere mikrobiologiske undersøgelser ved dyrkning og sekventering, som gør det muligt at opdage emerging diseases.

Materiale

Abortmaterialet, der indsendes til overvågning, skal omfatte hele fostre, om muligt hele placenta eller stykker heraf (med kotyledoner) og en ustabiliseret blodprøve fra moderdyret (hvis dette er kendt).

DK-VET udfører obduktion, udtagning af organer og formalinfiksering, histologisk undersøgelse på formalinfikseret materiale, inkl. undersøgelse for svampe, generel dyrkningsundersøgelse, inkl. brucellose, serologisk undersøgelse af moderdyret samt mikrobiomundersøgelse af placenta og pool af organer fra foster.

Laboratoriesvar sendes til den praktiserende dyrlæge og Fødevarestyrelsen.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen