Alternativer til propofolanæstesi til brug i familiedyrspraksis

Lægemiddel Lægemiddelstyrelsen opfordrer dyrlæger til at anvende veterinære propofolpræparater restriktivt, fordi der i nær fremtid forventes forsyningsvanskeligheder. Dyrlægeforeningen har derfor med hjælp fra KU SUND fået udarbejdet protokoller med alternativer til propofolanæstesi til brug i familiedyrspraksis.

C6A3067 © Mikkel Østergaard
Kort nyt

Propofolpræparater, der anvendes både indenfor veterinærmedicin og humant til universel anæstesi under kirurgiske indgreb og til sedering af respiratorpatienter, forventes at være tilgængeligt i begrænset mængde i den kommende tid i Danmark. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer derfor til, at dyrlæger udelukkende anvender lægemidler med propofol til de mest akutte kirurgiske indgreb og i videst muligt omfang anvender et alternativt anæstetikum godkendt til hund og kat.

Forsyningsvanskeligheder skyldes en global mangelsituation. Det vides ikke, hvor længe mangelsituationen vil vare ved, hvis den opstår, men ifølge Lægemiddelstyrelsen forventes det, at den i givet fald mindst vil strække sig indtil udgangen af september 2020. 

Hjælp til dyrlæger

Restriktivt brug af propofolpræparater gør det nødvendigt at finde alternative anæstesimidler, således at propofol kan reserveres til de anæstesiprocedurer, hvor det er svært at arbejde med en af de alternative protokoller, fortæller Christine Fossing, formand for Faggruppe Familiedyr.

- Den Danske Dyrlægeforening har på den baggrund taget kontakt til seniordyrlæge i anæstesi Helle Harding Poulsen på Institut for Klinisk Veterinærmedicin KU SUND med henblik på få udarbejdet protokoller, der kan anvendes som alternativer, for på den måde at reducere anvendelse af propofol i familiedyrspraksis.

- Vi håber med dette at klæde dyrlægerne i praksis bedst muligt på til at bruge de alternative lægemidler for en tid, indtil propofolpræparaterne igen kan anvendes i normalt omfang, siger Christine Fossing.

Vejledende om propofolalternativer

I tabellerne til henholdsvis hund og kat (se boks) er der eksempler på mulige alternativer til anvendelsen af propofol eller alternativer, som bidrager til nedsættelse af propofoldosis.

- Alle doser er angivet i vejledende dosisinterval, og de bør justeres i forhold til patientens almentilstand, indgreb og reaktion på indgivelse, siger Helle Harding Poulsen og understreger, at uvante anæstesimetoder almindeligvis øger utrygheden hos brugerne, hvorfor gradvis introduktion af nye protokoller anbefales og i første omgang til raske individer.

Helle Harding Poulsen oplyser, at Alfaxalon kan anvendes som et mindst ligeværdigt alternativ til propofol til raske såvel som alment påvirkede katte og hunde uden at kompromittere fx kredsløbet.

- Men vær opmærksom på den meget lave induktionsdosis og deraf følgende lille anvendte volumen.

Ifølge Helle Harding Poulsen bør anæstesiinduktion baseret primært på ketamin ikke anvendes til patienter med epilepsi, patienter med forøget intrakranielt eller intraokulært tryk, hypertrofisk hjertesygdom eller andre hjertekredsløbslidelser, ligesom det generelt skal anvendes med forsigtighed til patienter med påvirket almenbefindende.