Annonce Banner Banner Banner

Solveig Harksen

Laboratorium for Svinesygdomme, SEGES (fra 1.1.2022: Veterinært Laboratorium Kjellerup, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A)