Karl Pedersen

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala, Sverige