Jørgen S. Agerholm

Professor, dyrlæge, ph.d., dr.med.vet., Institut for Klinisk Veterinærmedicin, KU SUND