Jan Tind Sørensen

Professor og sektionsleder, Institut for Husdyrvidenskab, AU