Heidi L. Enemark

Forskningsprofessor, Avdeling for dyrehelse og trygg mat, Veterinærinstituttet, Norge