Elvetia Kogka

Fødevaresikkerhed og Veterinære Forhold, Landbrug & Fødevare, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet