Nyt fra DK-VET: Fugleinfluenza i Europa har ændret smittemønster

IMG 0299
Notits

Ny forskning viser, at sæsonvariationen af højpatogen fugleinfluenza i Europa har ændret sig siden de første store udbrud i 2016, og at vi kan forvente mere langvarige udbrud. Fra stort set kun at forårsage udbrud i trækfuglesæsonerne forår og efterår, ser vi nu udbrud hen over året, hvilket kan føre til større økonomiske tab i form af aflivning af inficerede fjerkræbesætninger.

Forskere fra forskergruppen for Fugleinfluenzaepidemiologi i Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) og University of Sydney har udviklet en epidemiologisk model, der kan forudsige risikoen for udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Europa. Modellen bruger offentligt tilgængelige data om udbrud af fugleinfluenza i hele Europa til at forudsige risikoen for fugleinfluenza i tam- eller vildfugle. Den offentliggjorte model er tilgængelig på hjemmesiden www.enigmahpai.org.

Modeller kan prædiktere timingen og alvorligheden af fugleinfluenzaudbrud og kan dermed være med til at rådgive myndighederne med hensyn til timing og omfanget af sikkerhedsforanstaltninger. Således inddrages modellens prædiktioner i de ekspertmøder for fugleinfluenza, der finder sted ugentligt. DK-VET-modellen anvender endemisk-epidemisk modellering, analyserer overvågningsdata fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH) og identificerer to komponenter: En epidemisk, der beskriver lokale udbrud inden for og imellem lande, og en endemisk, der omfatter uopdagede tilfælde og spredning fra lande, som ikke er omfattet af modellen.

Resultaterne fra modellen viser en ændring i timingen af højpatogen fugleinfluenza i Europa fra 2016 til 2023 med udbrud, der siden slut 2021 forekommer året rundt. Modellen bruger dette nyligt identificerede sæsonmønster til at forudsige udbrud og viser den statistiske risiko for udbrud i op til fire uger frem. Sammenlignet med faktiske antal fugleinfluenzatilfælde viser modellen god overensstemmelse i prædiktionerne.

Forskerne understreger vigtigheden af kontinuerlig rapportering af fugleinfluenzatilfælde og har gjort modellen offentligt tilgængelig for at styrke beredskabet i hele Europa. Forskningsresultaterne er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports, og modellen og data er tilgængelige på GitHub.

Sæsonvariationen i udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Europa har ændret sig fra 2016-2023. Hvor der oftest var udbrud i forår/efterår 2016-2021, så vi flere udbrud hen over sommeren i 2022-2023 (figuren er baseret på data rapporteret til WOAH mellem den 1. januar 2016 og den 11. december 2023).

Figuren viser modellens prædiktioner af antal tilfælde af højpatogen fugleinfluenza i Danmark fra uge 34 i 2023 og 4 uger frem. Den sorte prik til venstre på grafen viser antallet af udbrud i den uge, som modellen tager udgangspunkt i, og de åbne cirkler viser det faktiske antal tilfælde af højpatogen fugleinfluenza i perioden. Den statistiske risiko for udbrud i de efterfølgende uger er afbilledet i form af de røde og gule felter på grafen. For at opnå højere statistisk sikkerhed kører vi modellen mange gange, og
grafen viser henholdsvis 10 %, 50 % og 90 % sandsynlighederne for, at der forekommer udbrud, og den hvide linje viser gennemsnittet.