Introduktionsguide til Fødevarestyrelsens certifikatdatabase

Familiedyr Læs her, hvordan du som praktiserende dyrlæge skal udfærdige sundhedsattester og veterinærcertifikater til rejse med og eksport af kæledyr udenfor EU.

Capture Certifikat
Guide

Som dyrlæge i smådyrspraksis har du måske prøvet det før: En kæledyrsejer skal rejse med sit kæledyr til et land udenfor EU og vil i den forbindelse have dig til at udarbejde en sundhedsundersøgelse og udfylde og underskrive en masse dokumenter. Det kan forekomme som en lidt uoverskuelig opgave, for hvor finder du den nødvendige information og sikrer dig, at det er de korrekte dokumenter, som du skriver under på? Hvilke laboratorietests skal udføres, og hvilke tidsfrister gælder for det pågældende land?

Fødevarestyrelsen (FVST) oplever hyppigt, at ejerne har svært ved at navigere i disse krav og ofte forsøger at inddrage deres praktiserende dyrlæge i opgaven. Derfor får du i denne introduktionsguide retningslinjer for udfærdigelse af sundhedsattester og veterinærcertifikater til rejse med og eksport af kæledyr udenfor EU.

Certifikatdatabasen

FVST har udarbejdet en certifikatdatabase med alle gældende certifikater for rejse med kæledyr (typisk hund og kat) eller eksport af kæledyr i forbindelse med salg (kommerciel eksport). Certifikatdatabasen kan tilgås via FVSTs hjemmeside eller som første resultat ved søgning på Google under »Certifikatdatabasen«, hvor du finder kæledyrscertifikaterne under fanen »Levende dyr«.

Det er vigtigt at fastslå, at det altid og i sidste ende er eksportørens/ejerens ansvar at kende importkravene for destinationslandet. Men det kan alligevel være en stor fordel som praktiserende dyrlæge at have orienteret sig i Certifikatdatabasen forud for certifikatudstedelse.

Hvis et kæledyr ønskes eksporteret til et land, som ikke fremgår af listen under »Levende dyr«, findes et generelt sundhedscertifikat under fanen »Tredjelande«, der muligvis kan benyttes. Det er her vigtigt at pointere, at FVST ikke giver nogen garanti for, at dette certifikat godtages af det pågældende tredjeland. Det er derfor eksportørens/ejerens ansvar at sikre sig dette inden eksporten eller rejsen. Dette kan gøres ved at kontakte det pågældende lands ambassade i Danmark eller den danske ambassade i tredjelandet.

Hvis tredjelandet har krav, som det generelle sundhedscertifikat ikke opfylder, skal eksportøren/ejeren kontakte FVST for at få udstedt et certifikat, der opfylder kravene. Dette kræver typisk forhandlinger mellem FVST og de veterinære myndigheder i tredjelandet og kan være en tidskrævende proces. Det er derfor vigtigt at informere eksportøren/ejeren om, at de altid bør være i god tid forud for rejsen med eller eksporten af kæledyr til tredjelande. Tredjelande kan ændre deres importkrav, uden at FVST får besked herom. Derfor rådes eksportøren/ejeren altid til at verificere hos tredjelandet, at importkravene er uændrede, især hvis der er tale om et certifikat af ældre dato.

Specifikke krav

Nogle tredjelande har specifikke krav til laboratorieundersøgelser og/eller behandling for bestemte sygdomme inden eksport. Her er det vigtigt at bemærke de fastsatte tidsfrister for behandlinger og undersøgelser samt være opmærksom på eventuelle specifikke krav til det udførende laboratorie. 

Fx kræver nogle lande, at laboratorieundersøgelserne udføres på et officielt udpeget laboratorium og ikke blot et akkrediteret laboratorium. Dette er vigtigt at have sig for øje, da flere af de ofte anvendte laboratorier ikke er officielt udpegede. Du kan finde yderligere information om officielt udpegede laboratorier på FVSTs hjemmeside.

Hvis du har yderligere spørgsmål i forbindelse med certifikatudstedelse, står FVST altid rådighed på tlf.: 7227 6900 eller mail: email@fvst.dk - gerne med henvisning til den veterinære enhed, som din praksis hører under (VetNord, som dækker Nordjylland, Syd, som dækker Sydjylland eller VetØst, som dækker Sjælland, Fyn og øerne).