Man skal være på forkant med morgendagens krav

Karriere Det er sjældent, at to dage ligner hinanden i Charlotte Calovs arbejde som funktionsleder i forskerstøtteenheden OPEN.

Dyrlægevej Foto
Portræt

Forskerstøtteenheden OPEN - Open Patient data Explorative Network - arbejder for at fremme og styrke den sundhedsvidenskabelige forskning i Region Syddanmark. Det handler om at hjælpe sundhedsforskere med it-faciliteter og rådgivning i forbindelse med dataindsamling, biobank, randomisering, lovgivning, registerforskning, biostatistik og meget mere.

Charlotte Calov er ansat som funktionsleder for afsnittet »GCP-enheden«, der er et af fem funktionsafsnit i OPEN. GCP står for Good Clinical Practice, som er en kvalitetsstandard, der gælder for alle lægemiddelforsøg med mennesker.

GCP-enheden var på det tidspunkt, Charlotte Calov blev ansat i 2006, en funktion med fire medarbejdere under Klinisk Biokemi og Farmakologi på Odense Universitetshospital (OUH), og enhedens primære opgave var dengang at foretage lovpligtig kvalitetskontrol af offentligt ledede lægemiddelforsøg på mennesker.

I 2021 fusionerede GCP-enheden med OPEN, og Charlotte Calov blev funktionsleder for den nuværende enhed, der pt. består af ni medarbejdere af OPENs i alt cirka 60 medarbejdere.

Charlotte Lodret (1) © Privat

Hvordan er du havnet i lige netop dette job?

Jeg dimitterede som dyrlæge i 1990 og havde som så mange andre nyuddannede en drøm om at blive ansat i blandet praksis. Men som 24-årig kvinde uden andet på CV’et end min kandidatgrad og et ønske om at arbejde højst en time fra Frederiksberg, hvor jeg var opvokset, gik det ikke som ønsket. Efter et halvt år med arbejdsløshed efterfulgt af korte praksisvikariater og et par år med halvtidsansættelse i praksis på Sydfyn kombineret med Kødkontrol måtte jeg skifte karriereplaner og havnede i Levnedsmiddelkontrollen. Først i Vejle, så i Horsens og endelig i Odense.

Efter godt 13 år med fødevarekontrol, hvoraf jeg de sidste par år arbejdede som områdeleder, var det tid til at prøve noget andet. Jeg var åben for alle muligheder, da jeg var bosiddende i Nyborg med mand og tre børn og ikke havde lyst til at pendle til København hver dag. Jeg kiggede derfor bredere og faldt over et job, hvor de søgte en funktionsleder til GCP-enheden. Det var nok ikke lige en dyrlæge, de søgte, men med min lederuddannelse fra Fødevareregionen og et indgående kendskab til kvalitetssystemer, HACCP, brug af lovgivning mv. fra mit arbejde med tilsyn med engrosvirksomheder fik jeg stillingen.

Kan du beskrive en typisk arbejdsdag?

Det lyder som en kliche, men der er ingen typisk arbejdsdag. De dage, der ligner hinanden mest, er dem, hvor jeg som monitor er ude på sygehusafdelinger og kvalitetskontrollerer lægemiddelforsøg. Men heller ikke her er to dage ens. Forskellige forsøg, forskellige sygdomsområder, personalets erfaringsniveau og meget andet gør hver monitoreringsdag afvekslende.

Andre dage går med ledelsesarbejde, økonomi, vejledning af kolleger, møder med andre forskerstøtteenheder, arbejde med hjemmeside, revision af GCP-enhedens kvalitetssystem og meget andet.

Hvad er det mest spændende ved dit job?

Udvikling og afveksling. Selv om min jobtitel ikke har ændret sig, er mit job i dag et helt andet, end det jeg for 17 år siden blev ansat i, og det stortrives jeg med. Der kommer hele tiden ny lovgivning og nye it-systemer, forskerne finder på nye tiltag og efterspørger nye ydelser, der kommer nye forsøgsdesign, der kommer nye opgaver, der omstruktureres, der kommer nye kolleger og medarbejdere. Det er alt sammen med til at gøre hverdagen spændende og afvekslende.

Hvad ser du som den største faglige udfordring på dit område?

Den største faglige udfordring er det pressede sundhedssystem, der giver mindre tid og færre ressourcer til den offentlige sundhedsforskning. Det kan betyde færre forsøg og dermed mindre behov for monitorering og vejledning. Samtidig er der med den stigende digitalisering en tendens til, at monitoreringen sker centralt og ikke længere så omfattende på forsøgsstederne. Det vil betyde, at der er brug for færre monitorer i fremtiden.

Til gengæld bliver der brug for flere folk med forståelse for risikostyring, folk med projektlederegenskaber, folk med gode samarbejdsevner, folk med forståelse for EU-lovgivning og så videre. Man skal derfor kunne se sig selv i en ny funktion - følge med tiden, efteruddanne sig, have »antennerne ude« og være på forkant med morgendagens krav.

Hvad sætter du pris på ved en kollega?

Det er helt klart engagement, dygtighed og frem for alt tydelig og åben kommunikation.

Denne artikel er del af

DVT årgang 2023 nr. 6