Tal på forbruget af antibiotika til dyr

Antibiotika Brugen af antibiotika til dyr er generelt faldende. Det viser DANMAP-rapporten for 2022 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

DSC 2671 © Pia Rindom
Kort nyt

I 2022 udgjorde det samlede forbrug af antimikrobielle midler til dyr 86,2 tons aktivt stof. Det svarer til en nedgang på 2,1 % sammenlignet med 2021.

Grise

I 2022 blev 82,8 % af alle foreskrevne veterinære antimikrobielle midler – svarende til 71,3 tons aktivt stof – brugt til behandling af grise. I gennemsnit modtog 2,7 % af alle grise antimikrobiel behandling dagligt i 2022 (26,9 DAPD*). Den højeste behandlingsandel blev observeret i behandlingen af fravænnede grise: 9,8 % svarende til 98,1 DAPD. Dette var en stigning i forhold til 2021 (91,2 DAPD) og kan tilskrives forbuddet mod brugen af zinkoxid i griseproduktionen fra juni 2022. Bemærkelsesværdigt var der en stigning i brugen af neomycin til behandling af fravænningsdiarré.

Over tid er der sket markante ændringer i de antimikrobielle klasser, der anvendes til behandling af grise.

Kritisk vigtige antimikrobielle midler som 3. og 4. generations cephalosporiner, glycopeptider, polymyxiner og fluorokinoloner er blevet udfaset. Imidlertid har der i løbet af det sidste årti været en stigning i forbruget af makrolider fra 6,4 DAPD til 7,1 DAPD, aminoglycosider fra 1,5 DAPD til 4,1 DAPD og enkle penicilliner fra 2,9 DAPD til 3,0. I samme periode er forbruget af tetracycliner faldet fra 10,1 DAPD i 2013 til 3,9 DAPD i 2022.

Kvæg

I 2022 var det samlede antimikrobielle forbrug til kvæg 8,2 tons, hvilket er en reduktion på 25 % siden 2013.

Cirka en tredjedel af midlerne til systemisk behandling blev anvendt til unge kvæg (<12 måneder), mens resten blev brugt til voksne kvæg (>12 måneder). I løbet af det sidste årti er det samlede antimikrobielle forbrug faldet fra 2,9 DAPD til 2,0 DAPD for ældre kvæg og fra 8,2 DAPD til 6,7 DAPD for unge kvæg.

Den primære indikation for systemisk behandling af kalve er luftvejssygdomme efterfulgt af led-/lem- og mave-tarm-infektioner.

Også i kvægproduktionen er der observeret markante ændringer i brugen af antimikrobielle klasser, såsom øget forbrug af makrolider, tetracycliner og enkle penicilliner (beta-lactamase-følsomme penicilliner) til behandling af yngre kvæg samt øget forbrug af enkle penicilliner (beta-lactamase-følsomme penicilliner) til intramammær behandling.

Fjerkræ

Antimikrobielt forbrug til fjerkræ var 1.259,5 kg i 2022 – en stigning på 53,6 kg fra 2021. Denne stigning kan tilskrives øget forbrug af makrolider med 214,1 kg aktivt stof sammenlignet med 2021, sandsynligvis som følge af sygdom i flere flokke på en enkelt gård.

Selskabsdyr

Information om forbruget af antimikrobielle midler til selskabsdyr, herunder heste og kæledyr, er ikke så præcis som for produktionsdyr, da VetStat tillader registrering af antimikrobielle midler til selskabsdyr uden at specificere dyreart. I 2022 var det estimerede samlede forbrug 2180,4 kg. Da antimikrobielle produkter godkendt til mennesker ikke var inkluderet i DANMAP 2021, vil sammenligningen med året før være unøjagtig.

Siden DDDs antibiotikavejledning til Familiedyr udkom i 2012 (revideret i 2018), er brugen af cephalosporiner blevet reduceret fra 272,7 kg i 2012 til 61,1 kg aktiv forbindelse i 2022.

I 2022 udgjorde forbruget af fluoroquinoloner til selskabsdyr (primært hunde og katte) 14,2 kg aktiv forbindelse og udgjorde flertallet (91,6 %) af alle fluoroquinoloner brugt på tværs af alle dyr. På samme måde tegnede kæledyr sig for 55,7 % (61,1 kg) af alt cephalosporinforbrug til dyr. I 2022 blev forbruget af 3. generations cephalosporiner registreret som »uspecificeret« og udgjorde samlet 1,6 kg aktiv forbindelse. 4. generations cephalosporiner blev ikke brugt i 2022.

Kilde: Danmap.org

*Defined Animal Daily Dose per 1,000 animals per day.