Nyt fra ADO: Giv nu dyrlæger en ordentlig løn for de kompetencer, de kommer med

Ledelse Dyrlægers uddannelse og erfaring bringer en unik viden og forståelse for dyresundhed og -pleje. Alligevel er det en realitet, at alt for få dyrlæger søger lederstillinger i den offentlige sektor til trods for deres kompetencer og kapacitet.

Kommentar

Der er nok ikke kun et svar på, hvorfor dyrlæger ikke søger lederstillinger, men løn er en af årsagerne.

Særligt mellemledere i det offentlige oplever en meget lang arbejdsuge ofte til en løn, der ligger tæt på, hvad en embedsdyrlæge har mulighed for at tjene ved at arbejde skæve vagter, timelønnet eller overarbejde, fortæller formand for ADO, Ida Tingman Møller.

- Når dyrlæger ansættes i lederstillinger, hvor de veterinærfaglige kompetencer skal i spil, er det en ekstra kompetence, som skal afspejle sig i lønnen. Vi skal derfor sikre gode rammer og lønforhold, når det gælder lederrollen og den veterinærfaglige arbejdskraft for de dyrlæger, der er ansat uden højeste tjenestetid.

ADO-formanden slår fast, at der også skal gøres noget for de ledere, der nærmest aldrig har fri. En uddelegering af ansvaret er en del af dette, men også mere administrativ hjælp kan være en løsning blandt flere.

Hun påpeger, at dyrlæger påtager sig et stort ansvar, uden det honoreres – og det går ud over fagligheden, hvis der ikke er dyrlægeledere.

Ydermere adskiller dyrlægen sig ved, at forskellige aftagere af dansk slagtekød stiller krav til, at lederen skal være uddannet cand.med.vet.

- Dyrlæger er trænet til at tage sig af dyrenes sundhed og velfærd og har derfor en grundlæggende forståelse for de udfordringer, der er forbundet med dette felt. Derfor er der også brug for dyrlæger i lederstillinger til at bringe denne unikke ekspertise til bordet. Og ydermere udskiller dyrlægen sig ved, at forskellige aftagere af dansk slagtekød stiller krav til, at lederen skal være uddannet cand.med.vet. Med det in mente kan vi ikke bare sammenlignes med andre mellemledere, der ledelsesmæssigt kan være fuldt på højde med dyrlægen, men som ikke opfylder de formelle krav til ledere, som Danmarks samarbejdspartnere kræver.

Dyrlægen er unik – det skal kunne ses på lønnen

ADO-formanden lægger vægt på at for at sikre, at dyrlæger bliver mere tilbøjelige til at søge lederstillinger, er det vigtigt at anerkende og kompensere deres unikke kompetencer. Dette inkluderer ikke kun konkurrencedygtige lønforhold, men også etablering af stærke støttestrukturer og karrieremuligheder inden for ledelsesvejen for dyrlæger.

- Dyrlægers evne til at forene faglig viden med lederfærdigheder gør dem til en værdifuld ressource i en verden, hvor dyr og mennesker fortsat er tæt sammenkoblet. Vi bør derfor stræbe efter at tilskynde flere dygtige dyrlæger til at træde ind i lederroller, hvilket ikke kun gavner dyrene, men også samfundet som helhed. Og vi skal bruge OK24 til at tage det første skridt til en mere retvisende løn for dyrlæger i lederstillinger, slår Ida Tingman Møller fast.